วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

มช.คิดค้นระบบดูแลพื้นที่ปลูกข้าวไทย

910364ด้านนายเฉลิมพล สำราญพงษ์ นักวิจัยศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำหรับระบบสารสนเทศที่ใช้นั้น ได้ตั้งชื่อว่า"เขตข้าวไทย" ซึ่งมีนักวิจัยที่ดูแลระบบร่วมกันอีก 2 คนคือ นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล และดร.อรรถชัย จินตะเวช รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการร่วมพัฒนาสังคมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกิจการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งระบบสารสนเทศนี้จะเป็นระบบที่ดูแลเรื่องของการปลูกข้าวทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นการกระจายตัวของพันธุ์ข้าวต่างๆ เช่น พันธุ์ข้าวหอมอยู่ที่ไหน พันธุ์ข้าวขาวอยู่ที่ไหน ข้าวเหนียวอยู่ส่วนไหน และข้าวที่มีมูลค่าทางการเกษตรสูงอยู่ที่ไหนเราก็จะใช้ข้อมูลระบบข้าวที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยนำข้อมูลมาจากกรมวิชาการเกษตรกรมพัฒนาที่ดิน และข้อมูลผลผลิตข้าวจากการแนะนำของนักวิชาการจากกรมการข้าวแล้วนำข้อมูลมารวบรวมแบ่งออกเป็นส่วน ว่าจุดไหนเหมาะสมกับการปลูกมาก ปลูกปานกลาง ปลูกน้อย รวมถึงไม่เหมาะแก่การปลูกเลย ซึ่งหากพื้นที่ไหนเหมาะสมแล้วก็ต้องต่อยอดว่า จะเพิ่มมูลค่าของข้าวในจุดนั้นอย่างไร หากไม่เหมาะสมแล้วควรจะเข้าไปแก้ไขอย่างไร หรือแนะนำให้เกษตรกรปลูกอะไรให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่โดยจะนำเทคนิควิธีการจากนักวิชาการจากกรมการข้าว เข้ามาช่วยเหลือแนะนำเกษตรกรในพื้นที่ สำหรับในอนาคตก็จะมีการพัฒนาข้อมูลให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกษตรกร รวมถึงนักวิชาการได้ทราบข้อมูลเรื่องของจำนวนพื้นที่ปลูกข้าวแหล่งปลูกข้าวแต่ละสายพันธุ์ พื้นที่เหมาะสมทางด้านการเกษตรจากนั้นแต่ละหน่วยงานก็จะได้เข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าปัจจุบันซึ่งผู้สนใจอยากเข้าไปดูข้อมูลก็ว่าพื้นที่ของตนเองเหมาะสมหรือไม่ก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ www.ricethailand.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 - 221275 ต่อ 234 ในวัน และเวลาราชการ.เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้คิดค้นระบบการระบุพื้นที่การปลูกข้าว เพื่อตรวจสอบว่าพื้นที่ไหนควรปลูกหรือไม่ควรปลูก โดยนำเทคโนโลยีจีพีเอสมาปรับใช้ในการตรวจสอบข้าวทั้งประเทศเป็นแห่งแรก โดยศ.สัญชัย จตุรสิทธา รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การใช้พื้นที่ในการปลูกข้าวของไทยยังมีปัญหาอีกมาก ทั้งการจัดโซนนิ่งทำการเกษตรที่จะระบุว่าพื้นที่ไหนเหมาะสมสำหรับการทำการเกษตร เพราะบางพื้นที่ไม่เหมาะแก่การปลูกเลย ตอนนี้ทางคณะเกษตรศาสตร์ก็ได้รับงบประมาณมาในการจัดการด้านสารสนเทศ ดูแลระบบให้มองเห็นพื้นที่การปลูกที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว โดยได้รับความร่วมมือระหว่างกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ข้อมูลผลผลิตข้าวที่ครัวเรือนได้รับจากการใช้เทคโนโลยีกรมการข้าว ข้อมูลความเหมาะสมการใช้ที่ดิน และข้อมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจข้าว โดยนำข้อมูลที่ได้มาจัดเก็บเป็นระบบสารสนเทศ พร้อมนำมาใช้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยการนำระบบสัญญาณจีพีเอส และเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และถือว่าเป็นแห่งแรกของประเทศที่ได้มีการจัดทำระบบนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าวไทยมีคุณภาพดีขึ้นในอนาคต

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: มช.คิดค้นระบบดูแลพื้นที่ปลูกข้าวไทย

ทำหนังควายตากแห้งช่วงหนาว

910334นายมาณพ สาขันธุ์โคตรชาวบ้านดอนยาง ต.ดงชน อ.เมือง จ.สกลนคร กล่าวว่า ในช่วงฤดูหนาวที่สภาพอากาศ และแสงแดดเอื้ออำนวย ตนจะหันมาหารายได้พิเศษด้วยการทำหนังควายเค็มขาย เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่นิยมนำไปเผารับประทานควบคู่กับการผิงไฟคลายหนาว โดยจะนำหนังควายมาแปรรูปทำเป็นเส้น และนำไปหมักน้ำเกลือ คลุกเคล้ารำเพื่อลดกลิ่นเหม็นคาวแล้วนำไปตากแห้งหรืออบแห้ง จากนั้นก็จะนำมาสับเป็นเส้นที่ได้ความยาวตามขนาดเพื่อรอส่งออกขาย สำหรับหนังควายที่สามารถเก็บไว้ได้นานเป็นปีไม่มีเน่าเสียอีกทั้งยังปลอดสารเจือปน โดยจะซื้อขายในราคามัดละ 10 บาท ขายส่ง 12 มัด 100 บาท 1 มัด จะมีหนังเค็มปริมาณ 2 เส้น ความยาวเส้นละประมาณ 20 เซนติเมตร สร้างรายได้ให้ครอบครัววันละ5,000 – 10,000 บาท.เมื่อเวลา 04.00 น. วันที่ 16 ธ.ค. สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนครรายงานว่า สภาพอากาศทั่วไปในพื้นที่ได้รับอิทธิพลจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมตอนใต้และจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันพรุ่งนี้ ( 17 ธ.ค.)ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียสต่อเนื่องหลายวัน และขอให้ประชาชนหมั่นดูแลสุขภาพ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันนี้ถึงเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบนอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุด 14-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่าสุด 8-13 องศาเซลเซียส

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ทำหนังควายตากแห้งช่วงหนาว

เดนมาร์กอ้างความเป็นเจ้าของขั้วโลกเหนือ

910389ความเคลื่อนไหวดังกล่าวของทางการเดนมาร์กมีขึ้นหลังรัฐบาลแคนาดาประกาศเมื่อปลายปีที่แล้ว อ้างความเป็นเจ้าของขั้วโลกเหนือเช่นกัน ขณะที่ทางการรัสเซียอ้างสิทธิ์เชิงสัญลักษณ์ด้วยการหย่อนกระบอกบรรุจธงชาติรัสเซียลงสู่พื้นมหาสมุทรบริเวณขั้วโลกเหนือ เมื่อปี 2550 สร้างความไม่พอใจอย่างหนักให้กับทั้งเดนมาร์ก สหรัฐ แคนาดา และนอร์เวย์ ซึ่งต่างออกมาแสดงหลักฐานอ้างความเป็นกรรมสิทธิ์ ก่อนเห็นพ้องกันเมื่อปี 2551 ว่ากรณีพิพาทครั้งนี้สมควรให้ซีแอลซีเอสเป็นผู้วินิจฉัย

ข้อมูลของสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐ ( ยูเอสจีเอส ) ระบุว่าบริเวณขั้วโลกเหนืออุดมไปด้วยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ยังไม่ได้รับการค้นพบราวร้อยละ 13 และ 30 ตามลำดับ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. ว่านายมาร์ติน ลิเดการ์ด รมว.กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก แถลงเมื่อวันจันทร์ เรื่องการยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการกำหนดของเขตไหล่ทวีป ( ซีแอลซีเอส ) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านภูมิศาสตร์ในสังกัดของสหประชาชาติ ( ยูเอ็น ) เพื่อขออ้างกรรมสิทธิ์เหนือขั้วโลกเหนือและน่านน้ำในมหาสมุทรอาร์กติกที่อยู่โดยรอบ

ทั้งนี้ เอกสารที่รัฐบาลเดนมาร์กยื่นต่อซีแอลซีเอสเป็นข้อมูลที่สำรวจเมื่อปี 2545 ระบุว่าอาณาเขตอีก 895,000 ตารางกิโลเมตร วัดจากเขตแดนทางทะเลของดินแดนกรีนแลนด์ ซึ่งเป็นดินแดนปกครองตนเองของเดนมาร์ก สมควรได้รับการรับรองให้เป็นอาณาเขตของรัฐบาลโคเปนเฮเกนเช่นกัน

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: เดนมาร์กอ้างความเป็นเจ้าของขั้วโลกเหนือ

ทวงหนี้โหดติดป้ายประจานห้ามขึ้นเครื่องบิน-รถไฟ

909409มาตรการทวงหนี้โหดโดยรัฐนี้บังคับใช้มาตั้งแต่เดือน ต.ค.2556 กับลูกหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือต่ำ การประกาศรายชื่อลูกหนี้อย่างเป็นทางการครั้งนี้ ส่งผลให้ศาลประชาชนกลางประจำท้องถิ่นต่าง ๆ สามารถใช้ข้อมูลดังส่วนบุคคลเปิดเผยให้กับธนาคาร บริการสาธารณะ สายการบิน และผู้ให้บริการรถไฟได้ เพื่อเป็นการห้ามไม่ให้ลูกหนี้เหล่านี้ใช้บริการหรือสามารถกู้ยืมเงินจากสถานบันการเงินใด ๆได้อีก

เหตุผลที่ต้องออกมาตรการประจาน ตลอดจนต้องถึงขนาดติดประกาศรายชื่อในที่สาธารณะให้ได้รับความอับอายนั้น เนื่องมาจากเหล่าลูกหนี้ที่ยืนยันปฏิเสธการชำระหนี้มักก่อเหตุทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานยึดทรัพย์ และผู้พิพากษา ขณะที่พวกเขาปฏิบัติหน้าที่รักษากฎเกณฑ์ของบ้านเมือง อย่างไรก็ตามนายหลิวเผยว่า มาตรการเหล่านี้จะช่วยให้การชำระหนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น และมีลูกหนี้ราวร้อยละ 20 ที่จ่ายหนี้ของตนเองทันทีหลังจากข้อมูลและชื่อของตนถูกเปิดเผย.สำนักข่าวของจีน “ซีซีทีวี”รายงานจากประเทศจีน เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.ว่า ศาลสูงของประเทศจีนออกมาตรการโหด แถลงประกาศรายชื่อบรรดาลูกหนี้เหนียวหนี้ที่ไม่ยอมชำระเงินจำนวนมากกว่า 700,000 คนสู่สาธารณะ โดยนายหลิว กุ้ยเซียง ผู้พิพากษาออกมากล่าวว่าในจำนวนนี้มีมากกว่า 400,000 คนแล้วที่ถูกสั่งห้ามโดยสารอากาศยาน

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ทวงหนี้โหดติดป้ายประจานห้ามขึ้นเครื่องบิน-รถไฟ

เรื่องฉาวโคเรียนแอร์ดันยอดขายแมคคาเดเมียพุ่ง

909415กรณีอื้อฉาวเรื่องถั่วแมคคาเดเมียของโคเรียนแอร์เกิดขึ้นบนเที่ยวบิน เคอี 086 จากนครนิวยอร์กสู่กรุงโซลเมื่อวันศุกร์ที่ 5 ธ.ค. โดยน.ส. โช ฮยอน-อา บุตรสาวของประธานสายการบินซึ่งเป็นผู้โดยสารชั้นหนึ่งบนเที่ยวบินนั้น แสดงความไม่พอใจอย่างหนักเมื่อได้รับเสิร์ฟถั่วทั้งซอง เธอจึงสั่งให้หัวหน้าพนักงานต้อนรับลงจากเครื่องเพื่อแสดงความรับผิดชอบ ทำให้เที่ยวบินเสียเวลานานหลายสิบนาที เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะนักบินกำลังเตรียมเทคออฟ

หลังเกิดเหตุบิดาของเธอ คือนายโช ยาง-โฮ ออกมาขอโทษชาวเกาหลีใต้ทั้งประเทศด้วยตัวเอง และสั่งปลดบุตรสาวออกจากทุกตำแหน่งทางธุรกิจของบริษัทในเครือด้วย ไม่แต่เฉพาะโคเรียนแอร์เท่านั้น ขณะที่บุตรสาวเข้ารับการซักฟอกจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงคมนาคม และเธอเดินทางไปขอพบหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินนั้นเมื่อวันอาทิตย์แต่ไม่พบอีกฝ่าย เธอจึงทิ้งโน้ตเอาไว้แทน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. อ้างรายงานจากเว็บไซต์ coupang.com ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านอี-คอมเมิร์ซรายใหญ่ของเกาหลีใต้ เรื่องการขาดแคลนสินค้าที่เป็นถั่วแมคคาเดเมียแบบบรรจุซอง พร้อมทั้งการได้รับข้อความร้องเรียนจากลูกค้ากว่า 100 ราย ซึ่งต้องการให้บริษัทนำสินค้าชนิดนี้กลับมาจำหน่ายอีกครั้งโดยเร็วที่สุด และการได้รับคำถามจากลูกค้าอีกเป็นจำนวนมาก ว่าถั่วแมคคาเดเมียที่ทางเว็บไซต์นำมาจำหน่าน เป็นยี่ห้อเดียวกับที่เป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาบนเที่ยวบินของโคเรียนแอร์เมื่อต้นเดือนนี้จริงหรือไม่

ขณะที่เซ็บไซต์ auction.co.kr หรือ "อีเบย์" ภาคภาษาเกาหลี รายงานว่ามีผู้นำถั่วแมคคาเดเมียมาประมูลมาขึ้นนับตั้งแต่เกิดเหตุ และสามารถทำราคาได้สูงกว่าราคาเริ่มต้นมากถึง 12 เท่าในช่วง 5 วันที่ผ่านมา ทั้งที่ก่อนหน้านี้ราคาประมูลถั่วแมคคาเดเมียในเว็บไซต์จะสูงกว่าราคาเริ่มต้นเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: เรื่องฉาวโคเรียนแอร์ดันยอดขายแมคคาเดเมียพุ่ง

เตรียมลงโทษสถานหนักนักท่องเที่ยวป่วนแอร์เอเชีย

909313นอกจากนี้ ทั้งคู่แสดงออกด้วยพฤติกรรมที่สะท้อนความ "ไร้อารยธรรม" อย่างรุนแรง โดยปราศจากการตระหนักว่า มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงและต้องได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสังคมปัจจุบัน ขณะที่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติของจีนออกแถลงการณ์เมื่อวันเสาร์ เรื่องการเตรียมลงโทษชายและหญิงคู่นี้ "สถานหนัก" พร้อมผู้ที่ร่วมเดินทางมากับทั้งคู่อีก 3 คนด้วย เพื่อให้เป็นกรณีตัวอย่างแก่นักท่องเที่ยวชาวจีนทุกคน แต่ยังไม่เผยอย่างชัดเจนว่าจะลงโทษแบบใด

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนเที่ยวบินเอฟดี 9101 ของไทยแอร์เอเชีย เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว โดยเที่ยวบินที่มีผู้โดยสาร 174 คน และลูกเรือ 6 คน มีกำหนดเดินทางจากสนามบินดอนเมืองในกรุงเทพฯไปยังเมืองหนานจิง ทั้งนี้ ชายและหญิงรายนี้ต่อว่าพนักงานต้อนรับอย่างรุนแรงที่ไม่จัดให้ทั้งคู่นั่งข้างกัน แม้ลูกเรือจะแก้ไขสถานการณ์ได้สำเร็จ แต่ต่อมาฝ่ายหญิงขอน้ำร้อนจากพนักงานต้อนรับเพื่อนำมาต้มบะหมี่ถ้วยสำเร็จรูป แต่กลับสาดใส่อีกฝ่ายจนเกิดความชุลมุน และเรื่องราวโกลาหลมากขึ้นอีก เมื่อฝ่ายชายขู่ระเบิดเครื่องบินเพื่อฆ่าตัวตาย อย่างไรก็ตาม เครื่องบินเพิ่งออกเดินทางไปได้มานาน นักบินจึงนำเครื่องเลี้ยวกลับมาลงจอดที่สนามบินต้นทาง และติดต่อให้ตำรวจมาควบคุมตัวผู้ก่อเหตุลงจากเครื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. ว่าหนังสือพิมพ์ "ไชนา เดลี" หนึ่งสื่อสิ่งพิพม์กระบอกเสียงของรัฐบาลจีน ตีพิมพ์บทความลงในฉบับวันจันทร์ ประณามนักท่องเที่ยวชาย-หญิง 2 คนซึ่งเป็นคู่รักกัน ซึ่งก่อเหตุวุ่นวายบนเที่ยวบินโดยสารของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ในเส้นทางจากกรุงเทพฯสู่เมืองหนานจิง ในมณฑลเจียงซู เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเสื่อมเสียอย่างหนักให้กับชาวจีนทั้งประเทศ

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: เตรียมลงโทษสถานหนักนักท่องเที่ยวป่วนแอร์เอเชีย

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557

'โด้'ใจป้ำ! ซื้อนาฬิกาเรือนละ 3 แสน แจกแข้ง'ราชัน'

EyWwB5WU57MYnKOuFIstZ8pipoAx0KdpfV8lsj0bvTIA4gmOCU1uiGล่าสุด โรนัลโด ก็ได้มอบของที่ระลึกสำหรับการคว้าแชมป์ครั้งประวัติศาสตร์ให้กับเพื่อนๆ และพนักงานของสโมสร เป็นนาฬิกาข้อมือของ "บุลการี" รุ่นสั่งทำพิเศษ ตกราคาเรือนละ 8,200 ยูโร ที่ด้านหลังตัวเครื่องมีสัญลักษณ์ "ซีอาร์ 7" กับชื่อของเพื่อนร่วมทีม "ราชันชุดขาว" ที่เจ้าของนาฬิกาแต่ละเรือน และคำว่า "ลา เดซิมา"

โดยแข้งบัลลงดอร์ วัย 29 ปี ได้มอบนาฬิกาเรือนดังกล่าวให้เพื่อนๆก่อนทำศึก ลา ลีกา เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา นัดบุกไปถล่ม อัลเมเรีย 4-1 โดย อัลบาโร อาร์เบลัว เป็นคนหนึ่งที่โพสต์รูปของขวัญจากโรนัลโดผ่านทวิตเตอร์ให้แฟนคลับได้ยลกัน.

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. คริสเตียโน โรนัลโด ดาวยิง "ราชันชุดขาว" เรอัล มาดริด สโมสรดังประจำลีก ลาลีกา สเปน ใจป้ำซื้อนาฬิกาข้อมือรุ่นสั่งทำพิเศษ เรือนละ 8,200 ยูโร (ราว 335,000 บาท) มอบเป็นของขวัญให้กับเพื่อนร่วมทีมและทีมงานในสโมสรเพื่อเป็นที่ระลึกในการคว้าถ้วย ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก สมัยที่ 10

ในฤดูกาลที่ผ่านมา คาร์โล อันเชล็อตติ ได้พาทีมคว้าถ้วยแชมเปียนส์ลีกเป็นสมัยที่ 10 ด้วยการเอาชนะอริร่วมเมือง "ตราหมี" แอตเลติโก มาดริด 4-1 โดยจอมทัพทีมชาติโปรตุเกสเป็นคนซัดจุดโทษปิดท้าย

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: 'โด้'ใจป้ำ! ซื้อนาฬิกาเรือนละ 3 แสน แจกแข้ง'ราชัน'

'ถิรวัฒน์'ดีสุด รั้ง 4 ร่วม สวิงไทยแลนด์ รอบ 2

EyWwB5WU57MYnKOuFIstZvNOLzpofE1PoZTZ9eFICnbJDHxRyZ2Z5uทางด้านการตัดตัวสองวันนั้น ทำกันที่คะแนน 7 โอเวอร์ ซึ่งมีนักกอล์ฟผ่านการตัดตัวไปทั้งหมด 79 คน โดยนักกอล์ฟไทยที่ผ่านเข้าไปใน 2 วันสุดท้ายนั้น ยังมีกิรเดช อภิบาลรัตน์ ปวิธ ตั้งกมล-ประเสริฐ ในอันดับ 38 ร่วม สกอร์ 4 โอเวอร์ พรหม มีสวัสดิ์ ชัพชัย นิราช และสุทธิเจตน์ คูห์-รัตนพิศาล อันดับ 53 ร่วม สกอร์ 6 โอเวอร์ บุญชู เรืองกิจ แจ๊ซ เจนวัฒนานนท์ จักรพันธ์ เปรมศิริ-กรณ์ และภวิน อิงคะประดิษฐ์ อันดับ 67 ร่วม สกอร์ 7 โอเวอร์

ส่วนนักกอล์ฟดังระดับโลกที่ไม่ผ่านการตัดตัวในครั้งนี้ ได้แก่ วิคตอร์ ดูบุยส์ซง มืออันดับ 17 ของโลก จากฝรั่งเศส เช่นเดียวกับนักกอล์ฟไทยคือ ภาณุพล พิทยารัฐ เชาวลิต ผลาผล ปริยะ ชุณหสวัสดิกุล พชร คงวัดใหม่ อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ ขวัญชัย แท่นนิล รฐนน วรรณศรีจันทร์ สัตยา ทรัพย์อัประไมย ดลภัทรไชย นิยมชน ธรรมนูญ ศรีโรจน์ อานนท์ ว่องวานิช แดนไท บุญมา ภูมิ
ศักดิ์แสนศิลป์ และฐิติพรรษ์ ช่วยประคอง (ขอถอนตัว)

“ไทยแลนด์กอล์ฟแชมเปียนชิพ” กอล์ฟเอเชียนทัวร์ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และเงินรางวัลรวม 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 32 ล้านบาท ที่อมตะสปริงคันทรีคลับ จ.ชลบุรี เมื่อวันศุกร์ ซึ่งเป็นการแข่งขัน รอบสอง ปรากฏว่า นักกอล์ฟส่วนใหญ่พากันทำคะแนนโอเวอร์พาร์ โดยผู้นำคนใหม่กลายเป็นทอมมี ฟลีตวูดจากอังกฤษ ซึ่งทำสกอร์รวมสองวัน 4 อันเดอร์ อันดับ 2 ร่วม มาร์คัส เฟรเซอร์ จากออสเตรเลีย และลี เวสต์วูด จากอังกฤษ สกอร์ 3 อันเดอร์ และในอันดับ 4 ร่วม ซึ่งเป็นอันดับดีสุดของนักกอล์ฟไทยนั้น ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต โปรกอล์ฟวัย 24 ปี จากขอนแก่น ซึ่งได้เข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ ด้วยการผ่านรอบควอลิฟายเข้ามา ทำสกอร์ 2 อันเดอร์เท่ากัน โจนาธาน มอร์ จากสหรัฐฯ อันดับ 6 ร่วม ธงชัย ใจดี ทำสกอร์ 1 อันเดอร์ เท่ากับมาร์ติน คายเมอร์ มืออันดับ 13 ของโลกจากเยอรมนี และพอล ปีเตอร์สัน จากสหรัฐฯ

สำหรับธันยากร ครองผา ซึ่งเป็นผู้นำร่วมในวันแรก เกินไปถึง 5 โอเวอร์ในวันนี้ ทำให้สกอร์รวมกลายเป็น 2 โอเวอร์ ตกไปอยู่ในอันดับ 21 ร่วมกับถาวร วิรัตน์จันทร์ ประหยัด มากแสง ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ รวมทั้งเซร์จิโอ การ์เซีย แชมป์เก่าปีที่แล้ว มืออันดับ 7 ของโลก จากสเปน และบับบา วัตสัน มืออันดับ 4 ของโลกจากสหรัฐฯถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต นักกอล์ฟขอนแก่นที่ผ่านควอลิฟายเข้าร่วมแข่งขัน กลายเป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานดีสุดใน “ไทยแลนด์ กอล์ฟแชมเปียนชิพ” ที่อมตะสปริงคันทรีคลับ รอบ 2 เมื่อวันศุกร์ รั้งอันดับ 4 ร่วม ด้วยสกอร์ 2 อันเดอร์ ตามหลังทอมมี ฟลีตวูด จากอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้นำอยู่ 2 สโตรก ส่วนธันยากร ครองผา ซึ่งเป็นผู้นำร่วมวันแรก ตกไปอยู่ในอันดับ 21 ร่วม เท่ากับ เซร์จิโอ การ์เซีย แชมป์เก่าปีที่แล้วจากสเปน

แหล่งที่มา :  ไทยรัฐ

Source: 'ถิรวัฒน์'ดีสุด รั้ง 4 ร่วม สวิงไทยแลนด์ รอบ 2

'ฟ้าลั่นจูเนียร์' เฮ! ปราบฟิลิปปินส์ ได้แชมป์ขั้นแรก

EyWwB5WU57MYnKOuFIstZvOVQ71IcLcmANopS9KM4hLOPUgoive67iส่วนคู่มวยประกอบรายการนักชกในโครงการ “ปตท.พลังกำปั้น” ไมค์ เกษตรพัฒนา ชนะคะแนน เฮนดริค บารองเซย์ นักชกอินโดนีเซีย ด้วยคะแนน 79-73 ทั้งสามเสียง และอัจฉริยะ วิโรจนสุโนบล นักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย เทิร์นโปรครั้งแรก ชนะคะแนน ปราบปราม ศิษย์ทรายทอง ด้วยคะแนน 58-56 เท่ากันทั้งสามเสียง, และเอกขุนพล ม.กรุงเทพธนบุรี ชนะน็อก คมแก้ว ศิษย์ทรายทอง ยก 2

ด้าน “จิมมี่” เอกรัฐ ไชยโชติช่วง โปรโมเตอร์เกียติกรีรินทร์ เผยว่า ฟ้าลั่นจูเนียร์ สามารถคว้าเข็มขัดแชมเปี้ยนเส้นแรก ด้วยวัยเพียง 21 ปี และเป็นของขวัญให้กับพ่อ ฟ้าลั่น ศักดิ์กรีรินทร์ อดีตแชมป์โลก IBF รุ่นมินิฟลายเวท คาดว่าไม่เกินสองปีจะมีโอกาสลุ้นคว้าแชมป์โลกในวัยไล่เลี่ยกันกับฟ้าลั่นผู้พ่อที่ตอนขึ้นครองตำแหน่งแชมป์โลกก็มีอายุแค่ 22 ปี 10 เดือนเท่านั้น ส่วนคิวต่อไป ฟ้าลั่นจูเนียร์ได้คิวป้องกันแชมป์ IBF เอเชียครั้งแรกในวันที่ 20 ก.พ. ปีหน้าโดยมีนายพยูน นุ่นชูคัน นายก อบต.พ่วงพรมคร เป็นประธานจัดการแข่งขัน ที่ โรงเรียนบ้านควนสามัคคี ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

ฟ้าลั่นจูเนียร์ เกษตรพัฒนา สมหวังซิวเข็มขัดแชมป์เส้นแรก ด้วยการชนะคะแนน ดีลาครูส นักชกฟิลิปปินส์ ขาดลอย คว้าแชมป์ IBF เอเชีย รุ่นจูเนียร์ฟลายเวท มอบเป็นของขวัญให้พ่อ ขณะที่อัจฉริยะ วิโรจนสุโนบล นักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย เทิร์นโปรครั้งแรก ชนะคะแนน ปราบปราม ศิษย์ทรายทอง ด้าน “จิมมี่” เอกรัฐ ไชยโชติช่วง โปรโมเตอร์ วางคิวต่อให้ป้องกันแชมป์เอเชียครั้งแรก 20 ก.พ. 2558 ที่อำเภอเคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

“ศึกมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สะท้านโลก เทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช” เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมี ดร.ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง เป็นประธานอำนวยการแข่งขัน ผลปรากฏว่า ฟ้าลั่นจูเนียร์ เกษตรพัฒนา ชิงแชมป์ IBF เอเชียรุ่นจูเนียร์ฟลายเวทที่ว่าง เอาชนะคะแนน อาร์มัน ดีลาครูส นักชกชาวฟิลิปปินส์ ครบ 12 ยก อย่างขาดลอย ด้วยคะแนนเอกฉันท์ 117-110 เท่ากันทั้งสามเสียง

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: 'ฟ้าลั่นจูเนียร์' เฮ! ปราบฟิลิปปินส์ ได้แชมป์ขั้นแรก

วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

แอฟริกา-จีนแชมป์ประเทศดูหนังโป๊มากสุดในโลก

907322โดยอันดับหนึ่งเป็นของประเทศเวสเทิร์นสะฮารา ที่พบว่า โดยเฉลี่ยจะมีผู้เข้าชมภาพยนตร์ประเภทนี้ราว 16.16 นาที รองลงมาได้แก่ประเทศโตโก 15.03 นาที อันดับต่อมาคือจีน 14.34 นาที ส่วนไทยโดยเฉลี่ยจะมีการเข้าอินเตอร์เน็ตเพื่อชมภาพยนตร์เรทเอ็กส์เฉลี่ย 8.15 นาที ถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนประเทศที่มีการชมภาพยนตร์เช่นนี้สั้นที่สุดคือ อิรักเฉลี่ย 5.30 นาที รองลงมาคือประเทศคิวบา เฉลี่ย 6.24 นาที

ทั้งนี้ พอร์นฮับยังได้จัดทำสถิติของเมืองต่างๆที่มีประชาชนเข้าชมภาพยนตร์เรทเอ็กส์ไว้อีกด้วย โดยกรุงเทพมหานครมีอัตราการชมเฉลี่ย 8.51 นาทีและจังหวัดภูเก็ตเฉลี่ยอยู่ที่ 8.44 นาที อย่างไรก็ตาม เมืองที่มีประชาชนดูภาพยนตร์ประเภทนี้มากที่สุดนั้น ได้แก่ เมืองเมาน์เทนวิวของสหรัฐ 21.08นาที กรุงปักกิ่งของจีน 16.29 นาที เมืองเซี่ยงไฮ้ 15.58 นาที และกรุงกาฐมาณฑุของเนปาล 13.58 นาที  เว็บไซต์ข่าวจีน “ซ่างไห่อิสต์”รายงานจากประเทศจีน เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.ว่า เจ้าหน้าที่ด้านสถิติของ“พอร์นฮับ” เว็บไซต์แชร์ภาพ ภาพยนตร์และคลิปเรทเอ็กซ์ขนาดใหญ่ของโลกที่มีฐานอยู่ที่รัฐควิเบก ประเทศแคนาดา ได้ทำการจัดเก็บข้อมูลเฉลี่ยเพื่อดูว่า ประเทศ รัฐหรือเมืองใดที่มีประชาชนเข้าอินเตอร์เน็ตชมภาพยนตร์เรทเอ็กส์มากที่สุดในโลก

แหล่งที่มา  : เดลินิวส์

Source: แอฟริกา-จีนแชมป์ประเทศดูหนังโป๊มากสุดในโลก

สื่อญี่ปุ่นชี้อาเบะนั่งเก้าอี้นายกฯอีกสมัย

907321ทั้งนี้ หากจำแนกแนวโน้มการคว้าชัยชนะออกมาเป็นรายพรรค อาซาฮีประเมินว่าพรรคแอลดีพีน่าจะคว้าที่นั่งได้ระหว่าง 290-138 ที่นั่ง ขณะที่พรรคโคเมอิโตะน่าจะได้ไปราว 29-35 ที่นั่ง และจำนวนที่นั่งที่เหลือเป็นของพันธมิตรฝ่ายค้าน นำโดยพรรคประชาธิปไตยญี่ปุ่น ( ดีเจพี ) อดีตรัฐบาลระหว่างปี 2552-2555

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประชาชนอีกราวร้อยละ 40 ซึ่งยังไม่ตัดสินใจว่าจะลงคะแนนให้กับพรรคใด ซึ่งอาซาฮีและบรรดานักวิเคราะห์มองว่า กลุ่มคนเหล่านี้คือตัวแปรสำคัญที่อาจกลายเป็นผู้เปลี่ยนแปลงและกำหนดทิศทางการเมืองของญี่ปุ่นในอนาคต นอกจากนี้ ประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยยังลังเลว่า จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้หรือไม่ หลายคนรู้สึกว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ "ไม่จำเป็น" เนื่องจากเร็วกว่ากำหนดถึง 2 ปี และสภาพเศรษฐกิจของประเทศในเวลานี้กำลังย่ำแย่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันทื่ 12 ธ.ค. ว่าหนังสือพิมพ์ "อาซาฮี" ของญี่ปุ่น ฉบับเมื่อวันพฤหัสบดี ตีพิมพ์บทวิเคราะห์แนวโน้มการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดของญี่ปุ่น ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 14 ธ.ค. นี้ ว่าพรรคเสรีประชาธิปไตย ( แอลดีพี ) ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ และพรรคแนวร่วมคือ โคเมอิโตะ น่าจะสามารถคว้าที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรได้รวมกัน 317 จาก 415 ที่นั่ง การันตีการครองเสียงข้างมากในสภาเกิน 2 ใน 3 ได้อีกหนึ่งสมัย

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: สื่อญี่ปุ่นชี้อาเบะนั่งเก้าอี้นายกฯอีกสมัย

นายกฯจีนเยือนไทยสัปดาห์หน้า

907286ทั้งนี้ ในส่วนของการเยือนไทยนั้น หลี่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ( จีเอ็มเอส ) ที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 19-20 ธ.ค. นี้ ที่โรงแรมแชงกรีลา ร่วมกับผู้นำจากลาว เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนามและไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์และยกระดับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีนปฏิเสธยืนยันว่า หลี่จะหยิบยกประเด็นเรื่องผู้อพยพชาวอุยกูร์ซึ่งลี้ภัยอย่างผิดกฎหมายเข้ามาในไทย มาหารือระดับทวิภาคีร่วมกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทยด้วยหรือไม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ว่านายหวัง เฉา รมช.กระทรวงการต่างประเทศจีน แถลงเรื่องนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง มีกำหนดการเดินทางเยือน 3 ประเทศในแถบยุโรปตะวันออก เอเชียกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสัปดาห์หน้า  ได้แก่เซอร์เบีย คาซัคสถาน และไทย ระหว่างวันที่ 14-20 ธ.ค.

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: นายกฯจีนเยือนไทยสัปดาห์หน้า

วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เก็บตกสถิติ 'ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก' รอบแบ่งกลุ่ม

EyWwB5WU57MYnKOuFIsrPZPrRurRnZ1YvVcJC3slEZvswoLwRAl5uWนักเตะที่ผ่านบอลให้เพื่อนทำประตูมากที่สุด : เซส ฟาเบรกัส (เชลซี) โกเก (แอตเลติโก มาดริด) 4 ครั้ง

นักเตะที่ล้ำหน้ามากที่สุด : แชร์วินโญ (โรมา) 10 ครั้ง

นักเตะที่วิ่งในสนามมากที่สุด : มิคาอิล กอร์ดีชุค (บาเต โบริซอฟ) 74,499 เมตร

นักเตะที่ทำฟาล์วคู่แข่งมากที่สุด : ราอูล การ์เซีย (แอตเลติโก มาดริด) 18 ครั้ง

ทีมที่ถูกคู่แข่งทำฟาล์วน้อยที่สุด : ซีเอสเคเอ มอสโก 47 ครั้ง

ทีมที่ได้ใบเหลืองมากที่สุด : กาลาตาซาราย 18 ใบ

ทีมที่ได้ใบเหลืองน้อยที่สุด : ดอร์ทมุนด์ 3 ใบ

ทีมที่ได้ใบแดงมากที่สุด : เบนฟิกา 3 ใบ

ดาวซัลโวสูงสุด : หลุยซ์ อาเดรียโน (ชัคเตอร์ โดเนตส์ค) 9 ประตู

ทีมที่ได้เตะมุมน้อยที่สุด : มัลโม 16 ครั้ง

ทีมที่เสียเตะมุมมากที่สุด : มัลโม 39 ครั้ง

ทีมที่เสียเตะมุมน้อยที่สุด : บาร์เซโลนา, แอตเลติโก มาดริด 14 ครั้ง

ทีมที่ทำฟาล์วคู่แข่งมากที่สุด : เลเวอร์คูเซน 105 ครั้ง

ทีมที่ทำฟาล์วคู่แข่งน้อยที่สุด : เรอัล มาดริด 50 ครั้ง

ทีมที่ถูกคู่แข่งทำฟาล์วมากที่สุด : ยูเวนตุส 85 ครั้ง

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: เก็บตกสถิติ 'ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก' รอบแบ่งกลุ่ม

คาด 'แม็คลาเรน' เลือก 'บัตตัน' ซิ่งคู่ 'อลอนโซ' ซีซั่นหน้า

EyWwB5WU57MYnKOuFIsrPhj6aBF8Rx8wPOwihqzBOG5XyIejNh7Hciในวันพฤหัสบดีนี้ (ตามเวลาท้องถิ่น) แม็คคลาเรน ได้เตรียมประกาศรายชื่อนักขับสำหรับฤดูกาล 2015 ซึ่งทาง บีบีซี สปอร์ต ได้แสดงความเชื่อมั่นว่า บัตตัน อดีตแชมป์โลกปี 2009 จะถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 2 นักขับตัวจริง ขณะที่ เควิน แมกนุสเซน นักซิ่งวัย 22 ปี จะทำหน้าที่เป็นนักแข่งสำรอง

และนั่นก็หมายความว่า พลขับวัย 34 ปี ที่เพื่อต่อสัญญากับทีม 1 ปี จะได้ลงแข่งรถสูตรหนึ่งเป็นฤดูกาลที่ 16 โดยจะจับคู่กับ อลอนโซ อดีตแชมป์โลก 2 สมัยที่เพิ่งย้ายกลับมาอยู่กับ แม็คคลาเรน หลังออกไปหาความท้าทายกับ เฟอร์รารี มา 5 ปีเต็ม

สื่อดังฟันธง แม็คคลาเรน ทีมฟอร์มูลาวัน ชื่อดัง เตรียมประกาศเลือกให้ เจนสัน บัตตัน ลงสนามลุยศึกซีซั่นหน้า คู่กับ เฟร์นันโด อลอนโซ นักซิ่งคนใหม่ ที่เพิ่งย้ายมาจากเฟอร์รารีสำนักข่าวต่างประเทศ รายงานวันที่ 11 ธ.ค. ว่า "บีบีซี" สื่อดังของอังกฤษฟันธง แม็คคลาเรน ทีมดังประจำการแข่งขันรถสูตรหนึ่ง ฟอร์มูลา วัน เตรียมประกาศให้ เจนสัน บัตตัน อดีตแชมป์โลกชาวอังกฤษ เป็นคู่หูของ เฟร์นันโด อลอนโซ ยอดนักแข่งชาวสเปนที่เพิ่งย้ายมาจาก เฟอร์รารี ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกปีหน้า

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: คาด 'แม็คลาเรน' เลือก 'บัตตัน' ซิ่งคู่ 'อลอนโซ' ซีซั่นหน้า

'มูรินโญ' ยัน 'ชูร์เล' ยังอยู่ในแผนทำทีม

EyWwB5WU57MYnKOuFIsrPecbQGPHtpFX4zmWMHjS5UoRnluZJ82Aq4สำหรับ ชูร์เล วัย 24 ปี ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงในการย้ายออกจากถิ่นสแตมฟอร์ด บริดจ์ อย่างต่อเนื่อง ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามเป็นตัวจริงเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม โชเซ มูรินโญ ยืนยันว่า ชูร์เล ยังคงอยู่ในแผนการทำทีมของเขา

"เขายังอยู่ในแผนทำทีมของผม เรามีปัญหาตอนที่เขาไปเล่นทีมชาติครั้งล่าสุด เขากลับมาและมีปัญหากับฟอร์มการเล่นอยู่ช่วงหนึ่ง แต่เกมนี้เขาได้ลงเล่น 75 นาที ในการเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมา เขาเป็นนักเตะถ้ามีโอกาส 3 ครั้งมักจะยิงได้ 1 ประตู ซึ่งนั่นคือคุณสมบัติที่สำคัญของเขา" มูรินโญ กล่าวทั้งนี้ ชูร์เล ย้ายจาก ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน มาร่วมทีม เชลซี ในปี 2013 ลงเล่นไปแล้ว 50 นัดด้วยกัน

โชเซ มูรินโญ กุนซือของเชลซี ยืนยัน อังเดร ชูร์เล หัวหอกทีมชาติเยอรมัน ยังอยู่ในแผนการทำทีมของเขา หลังซัดไป 1 ประตู พาต้นสังกัดชนะ สปอร์ติง ลิสบอน 3-1สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานวันที่ 11 ธ.ค. ว่า โชเซ มูรินโญ ผู้จัดการทีม "สิงโตน้ำเงิน" เชลซี สโมสรแกร่งแห่งศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ออกมายืนยันว่า อังเดร ชูร์เล กองหน้าทีมชาติเยอรมัน ยังมีอนาคตกับสโมสร หลังเจ้าตัวทำได้ 1 ประตู ในเกมเปิดบ้านชนะ สปอร์ติง ลิสบอน 3-1 ในเกมยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม เมื่อคืนที่ผ่านมา

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: 'มูรินโญ' ยัน 'ชูร์เล' ยังอยู่ในแผนทำทีม

วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

บริการขนองการจัดจำหน่ายของการรับติดตั้งกล้องวงจรปิด

cctvในที่สมัยนี้กล้องวงจรปิด กำลังเป็นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นตามที่พักอาศัยครัวเรือนต่างๆ หรือแม้แต่ทั้งบริษัท องค์กรขนาดเล็ก และองค์การขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีผู้ผลิตและจัดจำหน่ายจากทางบริษัทกล้องวงจรปิดได้นำสินค้าเข้า มาวางตลาด โดยเฉพาะการขายผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งมีทั้งที่เป็นในแบบบริษัทและเป็นบุคคลที่นำสินค้าจากประเทศจีนเข้ามา จำหน่าย ถ้าเป็นในรูปแบบของบริษัทกล้องวงจรปิดแล้ว เชื่อว่าสินค้าและการบริการของทางบริษัทนั้นได้มาตรฐานอยู่แล้ว โดยไม่ต้องเป็นห่วงหรือกังวลว่าสินค้าที่ผู้ติดตั้งซื้อมาจะใช้งานไม่ได้ หรือถ้าใช้งานไม่ได้จริง ก็อาจเรียกใช้บริการหลังการขายของบริษัทกล้องวงจรปิดได้
แต่ถ้าเป็นในระบอบบุคคลทั่วไปที่หิ้วสินค้าจากต่างประเทศมาจำหน่ายนั้น ผู้รับติดตั้งกล้องวงจรปิดอาจจะต้องพิจารณาในการเลือกกล้องวงจรปิด ว่าสินค้าตัวนั้นเป็นอย่างไร แข็งแรงทนทาน สัมพันธ์กันกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจะติดตั้งด้วยหรือเปล่า ซึ่งรูปแบบการขายแบบนี้นั้นแน่ว่าสินค้าหรือกล้องวงจรปิดที่ขายอยู่นั้นมี ราคาถูกมาก แต่เราจำเป็นจะต้องมาติดตั้งเอง ซึ่งถ้าเลือกใช้สินค้ากล้องวงจรปิดแบบรายบุคคลแล้วอาจจะเป็นร้านค้าทั่วไป ที่ไม่ได้มีสิทรัพย์มีค่าอยู่ภายในร้านมากนัก และเมื่อเกิดการเสียหรือชำรุดก็ไม่สามารถโทรไปเปลี่ยนหรือเรียกให้ช่างเข้า มาซ่อมหรือเคลมต่อไปได้ ว่าง่ายๆคือจ่ายเงินทิ้งนั้นเอง เพราะเนื่องจากการขายแบบรายบุคคลนี้ จะไม่มีทีมงานมาซัพพอร์ตหรือแก้ปัญหาให้
ในคดีเดียวกันกับการเลือกซื้อผ่านทางบริษัทกล้องวงจรปิด การดูแล การรับประกันสินค้าหรือการบริการหลังการขายนั้น ทางบริษัทกล้องวงจรปิดนั้น จะมีทีมงานและผู้เชียวชาญในการแก้ไขปัญหาหรือตอบข้อสักถามของเราได้เป็น อย่างดี แต่แน่นอนว่าราคาของกล้องวงจรปิดที่ขายผ่านทางบริษัทนั้น จะสูงกว่าเป็นเท่าตัว และคุณลักษณะของตัวสินค้าก็ดีกว่าอีกด้วย
ผู้ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่กำลังมองหากล้องมาใช้งานนั้น นอกจากข่าวคราวบริษัทที่ผู้ติดตั้งจะต้องคำนึงถึงแล้ว ผู้ติดตั้งอาจจะต้องรู้เกี่ยวกับ อุปกรณ์ของกล้องวงจรปิดด้วย ว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้าง เมื่อเวลาใช้งานและเกิดการชำรุด จะได้บอกเสมียนได้ถูกว่าส่วนไหนไม่สามารถใช่การได้ เพื่อที่จะได้รับบริการหลังการขายจากทางบริษัทอย่างรวดเร็ว ชิ้นส่วนอุปกรณ์หลักๆของกล้องวงจรปิดนั้นมีอยู่ 5 ชิ้นส่วนหลักได้แก่
ตัวกล้อง เป็นตัวที่เฝ้าคอยจับภาพต่างๆที่ผู้ติดตั้งนำไปติดตั้งตามจุดต่างๆ เมื่อกล้องได้รับภาพนั้นแล้วจะแปลงออกมาเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อส่งต่อไปยัง เครื่องบันทึกสัญญาณ
ส่วนที่สองคือเลนส์ เลนส์ทำหน้าที่เปรียบเสมอเหมือนดวงตาของเรา รับติดตั้งกล้องวงจรปิด ที่คอยจับภาพตามความเหมาะสม เมื่อทางผู้ติดตั้งได้มีการปรับเปลี่ยนหรือตั้งค่าเลนส์ใหม่นั้น ความคมชัดของภาพที่จะได้ ก็จะออกมาตามเลนส์ที่ผู้ติดตั้งได้เลือกเอาไว้
ส่วนที่สามเครื่องบันทึก เป็นเครื่องที่คอยกำหนดประกาศหรือสัญญาณจากตัวกล้องวงจรปิด ถ้าเปรียบมันเหมือนร่างกายของมนุษย์แล้วเครื่องบันทึกเครื่องนี้ก็จะทำ หน้าที่คล้ายสมองที่คอยบันทึกเรื่องราวต่างๆที่ได้รับมาจากดวงตา อีกทั้งมันยังสามารที่จะกลับมาเปิดดูย้อนหลังได้อีกด้วย
ส่วนที่ 4 จอภาพ เป็นเครื่องที่ค่อยกล่าวถึงทัศนียภาพจากตัวกล้องวงจรปิด ได้แก่จอคอมพิวเตอร์ หรืออาจะเป็นจอ TV
ในส่วนที่ห้า เป็นส่วนของเครื่องมือเสริมต่างๆ ซึ่งอุปกรณ์เสริมจะช่วยรีดความสามารถให้กล้องวงจรปิดนั้นทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ขาตั้งกล้อง Housing ฯลฯ

เมื่อผู้ติดตั้งได้รู้จักส่วนต่างๆของกล้องวงจรปิดไปแล้ว อย่าลืมสืบสวนอุปกรณ์สินค้าก่อนทุกครั้ง เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า และตรวจสอบด้วยว่าสินค้าที่ซื้อนั้นมีใบรับรองสินค้าหรือไม่ เป็นระยะเวลานานเท่าไร บริการหลังการขายเป็นอย่างไร ถ้าผู้ติดตั้งไม่รู้จะตรวจสอบอย่างไรนั้น ลองนำข้อมูลจากด้านล่างไปตรวจสอบก็ได้ครับ
•    ลองตรวจสอบสภาพสินค้าว่ามีสภาพผิดปกติหรือโทรมก่อนนำไปติดตั้งหรือไม่ อย่างเช่น มีรอย แตก ,หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, หรือบางส่วนที่หายไปไหม
•    ผลิตภัณฑ์ที่ออกจากทางร้านที่ผู้ติดตั้งไปซื้อนั้นควรจะเป็นสินค้าได้รับ การเก็บรักษาเป็นจำพวกประเสริฐไม่มีรอยบุบ รอยไหม้ รอยสนิม เป็นต้น
•    ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ติดตั้งซื้อจะต้องสติ๊กเกอร์ ค้ำประกันของบริษัทกล้องวงจรปิด หรือบริษัทผู้ผลิตกล้องวงจรปิดยี่ห้อนั้นๆซึ่งสติ๊กเกอร์จะต้องไม่มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนเปล่าสามารถมองเห็นข้อมูลสำคัญบนสติ๊กเกอร์ได้
•    กล้องวงจรปิดจากทางบริษัทจะต้องมีเลขหมายประจำตัวสินค้า หรือที่เรียกว่า Serial No ติดอยู่ที่อุปกรณ์กล้อง
และนี้คือประกาศคร่าวๆสำหรับผู้ที่กำลังเลือกหาบริษัทกล้องวงจรปิด เพื่อที่จะนำกล้องวงจรปิดมาใช้งาน ไงก็ตามในการเลือกใช้งานบริษัทกล้องวงจรปิด จะต้องเป็นบริษัทนับถือได้ในระดับมาตรฐาน เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วคุณแทบจะไม่ต้องทำที่ใดพ้น เพียงแค่บอกว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นเท่านั้นเอง
ไม่ว่าผู้ติดตั้งจะเลือกซื้อกล้องวงจรปิดแบบใด ไม่ว่าจะเป็นซื้อจากทางบริษัทกล้องวงจรปิดเอง หรือซื้อตามร้านที่ขายทั่วไป สิ่งที่สำคัญที่ย้ำอยู่บ่อยๆนั้นคือ วัตถุประสงค์ของานใช้งานเลี้ยงในแต่ละที่ และความเหมาะสมกับงานที่จะนำไปติดตั้งบริการปฤษฎางค์การซื้อขายของการรับติด ตั้งกล้องวงจรปิด

Source: บริการขนองการจัดจำหน่ายของการรับติดตั้งกล้องวงจรปิด

วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ไทยคว้า 9 ทอง เพาะกายชิงแชมป์โลก

EyWwB5WU57MYnKOuFIsrcT9TfLsrM6LDxG2XreSiIwxDOZA37ETlh2ขณะที่ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 85 กก. ภาณุพงศ์ ประทีป ได้เงิน ซึ่งมี ฟซังแกรม ชูกูเล ได้แชมป์ ที่ 3 จุนนูร์หลาน (มองโกเลีย) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.วิชัย สิงห์ทอง ได้เงิน โดยมี บีวาเฮสมารัน (อินเดีย) ได้แชมป์ และ ที่ 3 อานิล โกชิงการ์ (อินเดีย) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก. สมคิด สุเมโธเวชกุล ได้ที่ 4 และ วัชระ สะศรีสังข์ ได้ที่ 5 โดยมี เวียน แวนแลม (เวียดนาม) ได้แชมป์ ที่ 2 ชีพ คูมาร์(อินเดีย) ที่ 3 ราจู ข่าน (อินเดีย) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 90 กก. อภิชัย วันดี ตกรอบคัดเลือก โดยมี อาลอเรซ่า ซาร์ลัค (อิหร่าน) ได้แชมป์ ที่ 2 แจกดิสแลด (อินเดีย) ที่ 3 ราม นิวาส (อินเดีย)

ส่วนเพาะกายหญิง ไทยเข้าแข่งขัน 2 รุ่น ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งคู่ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. วิไลพร วรรณกลาง ได้เหรียญเงิน ซึ่งมี ซาฮามีบริเต้ โมฮัมหมัด(สิงคโปร์) ได้แชมป์ ที่ 3 เหงียนทิมายห์ลิน (เวียดนาม) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก.จรัญญา ดวงคำ ได้เหรียญเงิน โดยมี ตัน ไล เหลียน (มาเลเซีย) ได้แชมป์ และ ราบิต้า กงไบรลาพัน (อินเดีย) ได้ที่ 3

สรุปในวันสุดท้ายไทยเก็บเพิ่ม 2 ทอง 4 เงิน สรุปรวมทั้งหมดไทยคว้าไป 9 ทอง 5 เงิน 5 ทองแดง เกินเป้าหมายที่วางไว้ 8 ทอง นอกจากนี้ยังชนะเลิศถ้วยคะแนนรวมทั้งทีมชายและทีมหญิง

สำหรับนักกีฬาเพาะกายทีมชาติไทยมีโปรแกรมเดินทางกลับถึงเมืองไทยในวันที่ 11 ธ.ค.นี้ เวลา 07.00 น. ด้วยสายการบินเจ็ทแอร์ เที่ยวบิน 9 ดับเบิลยู 62

ทั้งนี้ ในปีหน้า การแข่งขันเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2015 ไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

10 ธ.ค. การแข่งขันเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2014 ที่บอมเบย์ เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย โดยมี 45 ประเทศ เข้าแข่งขัน ได้แก่ อัฟกานิสถาน, อัลเบเนีย, ออสเตรีย, เบลเยียม, ภูฏาน, บราซิล, จีน, ฮ่องกง, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, อินเดีย, อิหร่าน, อิรัก, อิตาลี, ญี่ปุ่น, จอร์แดน, คาซัคสถาน, คอซอวอ, มาเก๊า, มัลดีฟส์, มาเลเซีย, แคริบเบียน, มองโกเลีย, พม่า, เนปาล, เนเธอร์แลนด์, นิวแคลิโดเนีย, ปากีสถาน, ปาปัวนิกินี, โรมาเนีย, เซอร์เบีย, สิงคโปร์, ศรีลังกา, เซาท์แปซิฟิก, ทาจิกิสถาน, ไทย, ไต้หวัน, ยูเครน, อุซเบกิสถาน, เวียดนาม, สโลวาเกีย, ปาเลสไตน์, อียิปต์, สาธารณรัฐเช็ก, อังกฤษ, อินโดนีเซีย

ในส่วนของนักกีฬาไทย ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 3 ที่มีเฉพาะการแข่งขันเพาะกายอย่างเดียวนั้นยังทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นจากเพาะกายชาย ทั้งหมด 10 รุ่น นั้นไทยเข้าแข่งขัน 6 รุ่น นั้น ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ มี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.จีระพันธ์ โป่งคำ สามารถคว้าแชมป์โลกสมัยที่ 3 ไปครองได้สำเร็จ โดยมี เหลียนอันตรอง ได้เหรียญเงิน และที่ 3 สวาปนิล นาวาดการ์ (อินเดีย)

รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.แสวง ปานะโปย คว้าเหรียญทอง เป็นสมัยที่ 2 ส่วนผลา มีชัย ตกรอบคัดเลือก โดยมี วิพิน ปีเตอร์ (อินเดีย) ได้เงิน และ ซูนิด จัสฮาฟ (อินเดีย) ได้ที่ 3

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: ไทยคว้า 9 ทอง เพาะกายชิงแชมป์โลก

'นาบาส' เชื่อ 'เรือใบ' บุกคว่ำหมาป่า มีลุ้นถึงแชมป์

EyWwB5WU57MYnKOuFIsruLaUpsxGHqIunQQPSN2vK2xgVif49vVMQnสำหรับพลพรรคเรือใบสีฟ้า ภายใต้การคุมทัพของ มานูเอล เปเยกรินี มีโปรแกรมบุกไปเยือน โรมา ที่สนามสตาดิโอ โอลิมปิโก ในเกมยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม นัดสุดท้าย กลุ่มอี คืนวันนี้ โดย แมนฯ ซิตี้ ต้องคว้าชัยชนะให้ได้เท่านั้น หากต้องการที่จะเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย โดย นาบาส เชื่อว่า เรือใบสีฟ้า มีโอกาสลุ้นคว้าแชมป์รายการนี้ หากเอาชนะ โรมา และผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ

"ถ้าเราได้รับผลการแข่งขันที่ต้องการในอิตาลี แน่นอนว่าพวกเราจะก้าวไปสู่ความสำเร็จในถ้วยยุโรปแน่นอน เรามีทีมที่ดีพอที่จะต่อสู้เพื่อคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ แต่ก่อนอื่นเราต้องมีความพร้อมด้านจิตใจและมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในเกมกับ โรมา เราหวังว่าจะได้รับผลที่เราต้องการแล้วค่อยมามองถึงเส้นทางข้างหน้าในศึกแชมเปียนส์ลีกต่อไป" นาบาส กล่าวสำนักข่าวต่างประเทศ รายงานวันที่ 10 ธ.ค. ว่า เฆซุส นาบาส กองกลางทีมชาติสเปน ของ "เรือใบสีฟ้า" แมนเชสเตอร์ ซิตี้ สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เชื่อมั่นต้นสังกัดมีลุ้นที่จะคว้าแชมป์ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก หากบุกไปเอาชนะ "หมาป่าเหลืองแดง" โรมา ทีมชั้นนำแห่งศึกกัลโช เซเรีย อา อิตาลี

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: 'นาบาส' เชื่อ 'เรือใบ' บุกคว่ำหมาป่า มีลุ้นถึงแชมป์

'ฟลอยด์' ช็อก! เพื่อนซี้ต่อเฟซไทม์ ยิงตัวตายหลังฆ่าเมีย

EyWwB5WU57MYnKOuFIsruLb7Yy7URMo3W3usAvekUbuB0F4s1meB1Rจากนั้น เฮย์ส ได้บอกกับ ฟลอยด์ ว่าเขาจะสังหารภรรยาของตัวเอง ซึ่งตัวของ "เดอะ พริตตี้ บอย" ก็ได้พยายามห้ามปราม ขอให้เพื่อนสนิทของตนตั้งสติแต่ก็ไม่สำเร็จ เมื่อในเวลาต่อมาศิลปินชื่อดังวัย 36 ปี ได้ลงมือลั่นกระสุนสังหารภรรยาวัย 30 ปี ก่อนหันปากกระบอกกลับมายิงตัวตายตาม ซึ่งตัวของกำปั้นเจ้าของเหรียญทองแดง โอลิมปิก 1996 คือคนที่ได้เห็นและได้ยินเสียงเหตุการณ์สุดสยองที่เกิดขึ้นทุกอย่าง

ทีเอ็มซี กล่าวว่า "ฟลอยด์ ไม่ได้พูดว่าเขาเห็นเหตุการณ์มากน้อยแค่ไหน แต่เขาก็ยอมรับว่าเป็นพยานและได้ยินทุกอย่าง ฟลอยด์ ยังอยู่ในอาการช็อกและมันก็ยากมากๆ ที่เขาจะยอมรับความจริงว่าได้เห็นเหตุการณ์ฆาตกรรมและการฆ่าตัวตายที่น่าสยดสยอง"

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานวันที่ 10 ธ.ค. ว่า ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์ กำปั้นไร้พ่ายชาวสหรัฐฯ กลายเป็นพยานปากสำคัญในเหตุการณ์ที่ เอิร์ล เฮย์ส แร็ปเปอร์เพื่อนสนิทของเขา ลั่นกระสุนสังหาร สเตฟานี โมสลีย์ ภรรยา ก่อนจะยิงตัวตาย

ตามรายงานของ "ทีเอ็มซี" สื่อดังของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา (ตามเวลาท้องถิ่น) เอิร์ล เฮย์ส ศิลปินฮิปฮอปลูกชายของ ไอแซค เฮย์ส นักแต่งเพลงชื่อดัง ได้ต่อสายถึงนักชกวัย 37 ปี ผ่าน "เฟซไทม์" โปรแกรมวิดีโอแชตของแอปเปิล ด้วยอารมณ์เดือดดาลและได้ระบายเรื่องที่ว่า โมสลีย์ ภรรยาของเขาที่เป็นนักแสดงซีรีส์ที่ออกอากาศในช่อง "วีเอชวัน" สถานีโทรทัศน์ของสหรัฐฯ กำลังนอกใจ

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: 'ฟลอยด์' ช็อก! เพื่อนซี้ต่อเฟซไทม์ ยิงตัวตายหลังฆ่าเมีย

ผมหงอกรุ่งโรจน์รวดเร็ว ทำเช่นใดดีนะ

สมมติว่าเอ่ยปากจดผมหงอก เราก็มักจะหมายถึงคนแก่ที่มีอายุ 40-50 ปีขึ้นไปใช่ไหมล่ะ แต่ทว่าสมัยเรียนเราก็ตรวจดูเห็นมิตรสหายวัยสาวหลาย ๆ คนที่มีผมหงอกขึ้น ซึ่งก็อาจจะโดนล้อบ้างว่าเป็นคนแก่จนทำให้พวกเขาหมดความปักใจกันมาแล้ว ฉะนั้นถ้าหากคุณมีผมหงอกขึ้นไวบ้างก็ไม่ต้องกังวลนะคะ เพราะวันนี้กระปุกดอทคอมได้นำวิธีรับมือกับปัญหานี้มาฝากสาว ๆ แล้วจ้า

ปรับกลับกันสไตล์ผม
หากอยู่ดี ๆ ผมหงอกก็ดันโผล่ขึ้นมาขัดใจซะงั้น ให้คุณลองปรับเปลี่ยนสไตล์ข้าพระพุทธเจ้านวชาต เช่น จากเดิมผมเป็นแสกกลาง ก็ให้ลองแสกข้างเพื่อปิดผมหงอกดู ซึ่งวิธีนี้เหมาะสำหรับสาว ๆ ที่มีผมหงอกขึ้นมาน้อย แต่ถ้ามากก็คงใช้วิธีซ่อนแบบนี้ไม่อยู่หรอกนะจ๊ะ

เลี่ยงที่จะเอาใจจดจ่อ
ถ้าผมหงอกโผล่ขึ้นมาให้เห็น แต่ไม่ได้ขึ้นมาเป็นบ้าเหมือนคุณย่าคุณยายแบบนั้น  ชุดราตรีให้เช่า ก็ไม่ต้องกังวลใจไปหรอกค่ะ เพราะความจริงแล้วคนรอบ ๆ ตัวคุณไม่มีใครสังเกตเห็นหรอก พวกเขามีข้ออื่นที่สำคัญให้คิดมากกว่านี้จริงไหมล่ะ แค่มีนิด ๆ หน่อย ๆ คงไม่ทำให้คนที่ไม่รู้จักเดินเข้ามาหัวเราะเยาะคุณหรอกเนอะ ทางที่ดีปล่อยมันไปบ้างก็ดีนะคะ

ย้อมสีเกล้ากระผม
มั่นใจว่าสุดหางแล้วสาว ๆ ที่ต้องเจอกับปัญหาผมหงอกมาเร็วก่อนเวลาอันควร ก็จะต้องตัดสินใจเลือกทำสีผมเพื่อปิดบังผมหงอกใช่ไหมล่ะ แต่คุณก็อย่าลืมด้วยว่า หากทำสีผมแล้วก็จำเป็นบำรุงผมให้ดีและมากกว่าเดิม ฉะนั้นต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณพร้อมบำรุงผมเยอะ ๆ เพื่อแลกกับการปิดผมหงอกแล้วหรือยังล่ะคะ ?

แลกเปลี่ยนสีผมให้เนียน
แทนที่จะมัวแต่มานั่งกังวลเรื่องผมหงอกที่ขึ้นมาไว ก็ลองถือโอกาสนี้ย้อมสีผมแนว ๆ อย่างสีเทาหรือสีเงินไปเลยสิ ยิ่งทรงเครื่องสั้นเปรี้ยว ๆ แล้วทำสีนี้นะ รับรองเลยว่าคุณจะสัมผัสเจิดแน่ ๆ เลยแหละ ที่สำคัญมันยังเนียนไปกับผมหงอกด้วยนะ

ชดใช้มาสคาร่าแต้ม
หากต้องการเก็บผมหงอกด้วยในเวลาจำกัด ให้ลองเลือกใช้มาสคาร่าที่ใช้เพราะปิดผมหงอกดูสิคะ วิธีนี้เหมาะมากสำหรับเวลาเร่งรีบ แค่นำมาแต้ม ๆ ตรงผมหงอก แค่นี้ผมหงอกก็หายวับไปกับตาแล้ว
ถ้าสาว ๆ ไม่ตั้งใจให้มีผมหงอกขึ้นมาอีก ก็ควรจะหันมาใส่ใจในการถนอมกล่อมเกลี้ยงผมมากขึ้น เลือกกินวิตามินที่ดีต่อผม พักผ่อนเยอะ ๆ และรับประทานอาหารให้ครบหมู่ด้วยนะค่ะ

Source: ผมหงอกรุ่งโรจน์รวดเร็ว ทำเช่นใดดีนะ

'พระสุเทพ' นำพระ 142 รูป บิณฑบาต​-ร่วมลงนามถวายพระพร 'ในหลวง'

EyWwB5WU57MYnKOuFIsrvvXmUp7IoV4Ev2N5g81xU7h4X03hz2Rzazโดยก่อนเริ่มพิธี มีการนำพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า ทั้งนี้ มีแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ รวมทั้งแกนนำ กปปส. อาทิ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ นายพุฒิพงษ์ ปุณณกันต์ แกนนำ กปปส. และประชาชน ร่วมพิธีจำนวนมาก

จากนั้นเวลา 08.30 น. พระสุเทพนำคณะสงฆ์ไปกราบพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่วัดบวรนิเวศวิหาร และร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

"พระสุเทพ" นำพระ 142 รูป รับบิณฑบาตประชาชน จากวัดสวนโมกข์เข้ากรุงเทพฯ พร้อมนำคณะสงฆ์กราบพระศพพระสังฆราช ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ขณะช่วงบ่ายร่วมลงนามถวายพระพร "ในหลวง​"

เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 9 ธ.ค. ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) พระสุเทพปภากโร หรือ พระสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) นำพระสงฆ์ที่บวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 จำนวน 142 รูป จากวัดสวนโมกขพลาราม หรือวัดธารน้ำไหล อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี มายังหอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) เพื่อรับบิณฑบาตประชาชน

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: 'พระสุเทพ' นำพระ 142 รูป บิณฑบาต​-ร่วมลงนามถวายพระพร 'ในหลวง'

เขตบางรักเปิดรับลงทะเบียนผู้ค้างานสีลมถนนคนเดิน

EyWwB5WU57MYnKOuFIsrvvWPn1HIIQeLJBCp0XTaGeYljCE4GYOmB8สำหรับการรับลงทะเบียนผู้ค้าและการคัดเลือกร้านค้ามีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ ผู้ค้าต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเอง พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำประชาชน ส่วนกรณีที่มีผู้ลงทะเบียนมากกว่าจำนวนแผงค้า ทางเขตฯ จะใช้วิธีการจับสลากแผงค้า ซึ่งจะจับสลากในวันที่ 16 ธ.ค. 2257 และจะประกาศผลในวันที่ 17 ธ.ค. 2557 ณ สำนักงานเขตบางรัก หรือทาง www.facebook.com/silomwalking และเมื่อจับสลากได้สิทธิในการขาย แต่ผู้ค้าไม่มาขายติดต่อกัน 2 ครั้ง จะถูกตัดสิทธิในการขายตลอดไป ส่วนผู้ค้าบนถนนสีลมช่วงกลางคืนได้รับสิทธิให้ตั้งวางแผงค้า ณ จุดเดิมโดยไม่ต้องลงทะเบียน

นางสุภาวดี กล่าวต่อว่า ในการจำหน่ายสินค้าผู้ค้าต้องนำโต๊ะ เก้าอี้ ไฟแสงสว่าง พร้อมทั้งตกแต่งร้านค้าเอง นอกจากนี้ ผู้ค้าต้องเก็บสินค้าและทำความสะอาดให้เรียบร้อยหลังเลิกขายทุกครั้ง สินค้าที่ขายต้องเป็นสินค้าที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือปลอมแปลงเลียนแบบ และไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ผู้ค้าที่ได้รับสิทธิต้องนำหลักฐานที่สำนักงานเขตบางรักออกให้ มาเป็นหลักฐานในการตั้งร้าน โดยผู้ได้รับสิทธิจะไม่สามารถมอบ หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ ทั้งนี้ หาก กทม.ตรวจพบมีการกระทำดังกล่าว ผู้ค้าจะถูกตัดสิทธิทำการค้าในกิจกรรมที่ กทม.จัดขึ้น โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โทร.0 2236 1395 ต่อ 6226-28 และ 0 2238 3886 ฝ่ายเทศกิจ 0 2236 1395 ต่อ 6210-12 และ 0 2236 7278.

ผอ.เขตบางรักเผยดีเดย์ 8-9 และ 11-12 ธ.ค.นี้ เปิดรับลงทะเบียนพ่อค้าแม่ค้างานสีลมถนนคนเดิน ฮึ่มห้ามขายเหล้าเบียร์และสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. นางสุภาวดี สิทธิกรไพบูลย์ ผอ.บางรัก กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานคร (กทม.)​ กำหนดจัดกิจกรรมสีลมถนนคนเดิน ในวันอาทิตย์ที่ 21 ธ.ค.นี้ บน ถ.สีลมทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกศาลาแดง ถ.พระราม 4 ถึงแยก ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างเวลา 15.00 - 21.00 น. โดย กทม. กำหนดให้ลงทะเบียน ณ สำนักงานเขตบางรัก ในวันที่ 8-9 และ 11-12 ธ.ค. 2557 ในเวลาราชการ โดยผู้ค้าทั่วไปลงทะเบียนที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมชั้น 5 ส่วนผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบ จากการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ ลงทะเบียนที่ฝ่ายเทศกิจ ชั้น 2

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: เขตบางรักเปิดรับลงทะเบียนผู้ค้างานสีลมถนนคนเดิน

สรุปสำนวน'บิ๊กกิ๊ก'10ธ.ค.-ลุยตรวจภาพวาด ร.3

EyWwB5WU57MYnKOuFIsrvqCfRFTmyKkyu08WMBBVePFHzgT6M2vosEส่วนความคืบหน้ากรณีพบภาพวาดสีน้ำมันพุทธประวัติ ฝีมือช่างหลวงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ที่ถูกพบในร้านสวงค์ แอนทีค ย่านปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งเป็น 1 ในเครือข่าย อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนั้น นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผอ.สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กล่าวว่า ในวันที่ 11 ธ.ค. กรมศิลปากรจะนำนายทะเบียน และผู้เชี่ยวชาญด้านการคัดแยกโบราณวัตถุเข้าตรวจสอบ อย่างละเอียดอีกครั้ง รวมถึงเสาหินทรายแกะสลักเทวรูปสมัยลพบุรี ที่มีอายุนับพันปี และพระพุทธรูปสำริด ปางประทานอภัยสมัยอยุธยาที่คาดว่าน่าจะเป็นโบราณวัตถุล้ำค่าของประเทศ ซึ่งจากการตรวจสอบด้วยสายตา คาดว่าน่าจะมาจากพระอารามหลวงจากภาคกลาง ซึ่งต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งอย่างละเอียด เนื่องจากตัวภาพชำรุดตามกาลเวลาและถูกซ่อมแซมไปแล้วบางส่วน.

ผบช.น.กล่าวอีกว่า ส่วนในกรณีของ นาวาโท ปริญญา รักวาทิน หรือ "เสธ.เจี๊ยบ" ผู้บริหาร บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา ที่เข้ามอบตัวตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมานั้น ได้ทำการสอบปากคำเบื้องต้นแล้ว และในกรณีที่ นายนพพร พาดพิงถึงตำรวจสถานีตำรวจนครบาล วัดพระยาไกร อ้างว่าปิดบังหลักฐานทำให้ต้องตกเป็นเหยื่อนั้น ก็ได้เรียก พล.ต.ต.ชวลิต ประสพศิลป ผบก.น.5 และ พ.ต.อ.เกียรติณรงค์ เฉลิมสุข ผกก.สน.วัดพระยาไกร และหัวหน้างานทั้งหมด มาชี้แจงแล้ว ทุกคนยืนยันว่าไม่มีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น

สำหรับการติดตามจับกุมตัว นายนพพร นั้น ล่าสุด ตำรวจยังคงกระจายกำลังค้นหาแหล่งหลบซ่อนอยู่ ซึ่งตำรวจย้ำว่า ผู้ต้องหาทุกคนจะไม่มีสิทธิ์ต่อรองใดๆ ทั้งสิ้น เพราะทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมาย

ผบช.น.สรุปสำนวนคดีเครือข่ายอดีต ผบช.ก.ส่งให้ ตร.ในวันที่ 10 ธ.ค. เพื่อเสนอพิจารณาสั่งคดีต่อไป ขณะที่ ผอ.สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร เตรียมเข้าตรวจสอบภาพวาดสีน้ำมันสมัย ร.3 อีกครั้ง เตรียมขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ ยึดเป็นสมบัติของชาติต่อไป..

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. พล.ต.ท.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ผบช.น.เผยถึงการดำเนินคดีกับเครือข่ายอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ว่าได้สั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามผู้ต้องหา 3 ราย ที่ยังหลบหนีอยู่ ประกอบด้วย นายปรีชา ดาราไตร, นายไพเชษฐ์ เมธีสริยพงศ์ ผู้ต้องหาตามหมายศาลจังหวัดพระโขนง คดีทวงหนี้ และ นายนพพร ศุภพิพัฒน์ หรือ "เสี่ยนิค" ผู้ต้องหาตามหมายศาลทหารกรุงเทพ ซึ่งคาดว่าจะสรุปสำนวนได้ทันภายในวันที่ 10 ธันวาคมนี้ เมื่อสรุปสำนวนเสร็จแล้ว ก็จะส่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิจารณาสั่งคดีต่อไป

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: สรุปสำนวน'บิ๊กกิ๊ก'10ธ.ค.-ลุยตรวจภาพวาด ร.3

วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สปช.เคาะให้ ศาล รธน. นั่งเก้าอี้ 6 ปี ทำหน้าที่ได้สมัยเดียว

EyWwB5WU57MYnKOuFIwxnRDopSv396q08eLBAQ3OlwKi13QNmPCod6นายวันชัย กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญนั้น ที่ประชุมเห็นตรงกันว่า จะต้องมีการเขียนระบุในรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาคดีใดได้บ้าง เช่น ความขัดแย้งระหว่างองค์กร ความชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการวินิจฉัยเกินอำนาจหน้าที่เหมือนที่ผ่านมา เพราะที่ผ่านมา แม้รัฐธรรมนูญปี 50 จะระบุอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญไว้ แต่ไม่มีความชัดเจน ทำให้เกิดการตีความกันเอง

ดังนั้น ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ต้องเขียนอำนาจหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ชัดเจน แต่คณะกรรมาธิการฯ ไม่ได้เสนอว่า จะให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่พิจารณาคดีอะไรได้บ้าง ต้องให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้พิจารณาเอง ขณะเดียวกัน เรื่องคุณสมบัติของศาลรัฐธรรมนูญต้องเปิดกว้าง ให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องมาจากผู้พิพากษา ผู้มีความรู้ด้านนิติศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์เพียงอย่างเดียว

วันที่ 8 ธ.ค. นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในฐานะคณะกรรมาธิการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สปช. กล่าวว่า คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายฯ มีความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญมีจำนวน 9 คน แต่ลดวาระการดำรงตำแหน่ง จาก 9 ปี เหลือ 6 ปี เป็นได้แค่วาระเดียว เนื่องจากเห็นว่า ระยะเวลา 6 ปี เป็นเวลาที่ไม่มากหรือน้อยเกินไป

ส่วนที่มาของศาลรัฐธรรมนูญให้มาจากคณะกรรมการสรรหาชุดหนึ่ง ที่จะมีความหลากหลายจากภาคส่วนอื่นๆ มากขึ้น ไม่ใช่แค่ 7 อรหันต์เหมือนที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาชุดนี้ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะมาทำหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญจำนวน 2-3 เท่า หรือ 18-27 คน เพื่อส่งให้วุฒิสภาพิจารณากลั่นกรองให้เหลือ 9 คน ไม่ใช่ส่งมาเพื่อให้ ส.ว.ประทับตราให้ความเห็นชอบเพียงอย่างเดียวเหมือนที่ผ่านมา เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น เพราะ ส.ว.จะมีส่วนร่วมในการพิจารณมากขึ้น ไม่ใช่ตรายางเหมือนที่ผ่านมาอีกต่อไป

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: สปช.เคาะให้ ศาล รธน. นั่งเก้าอี้ 6 ปี ทำหน้าที่ได้สมัยเดียว

'ศุภชัย' ยัน ยังไม่ตกผลึก ยุบหรือไม่ยุบ กกต.

EyWwB5WU57MYnKOuFIwxnTqTCjAgvbwC36yIypRNZAc15NeQz315t8นายศุภชัย กล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กกต.ประจำจังหวัดหนองคาย ซึ่งเพิ่งก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ ยังมีอุปกรณ์ในการทำงานที่ยังขาดอยู่ ให้แจ้งให้ทราบ โดย กกต.จะมีการปรับโครงสร้างให้ทุกจังหวัดมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 30 คน ยกเว้น จ.นครราชสีมา ที่เป็นจังหวัดใหญ่ อัตราเจ้าหน้าที่จะมี 35 คน พร้อมทั้งกล่าวกับเจ้าหน้าที่ถึงกรณีการเสนอให้ยุบ กกต. และขอให้เพิ่ม กกต.จากเดิม 5 คน เป็น 7 คน รวมถึงการพิจารณาขยายวาระการดำรงตำแหน่ง จาก 5 ปี เป็น 7 ปีนั้น นายศุภชัย สมเจริญ กล่าวว่า ขณะนี้ข้อมูลยังไม่ตกผลึก ไม่อยากให้เจ้าหน้าที่เป็นกังวล เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าถ้ามี กกต. หรือไม่มี กกต. แล้วจะมีการจัดการเลือกตั้งกันอย่างไร แต่หากมีวิธีที่จะทำให้การเลือกตั้งสุจริต ไม่คอร์รัปชัน ป้องกันคนโกงได้ หรือแม้แต่กรอบอำนาจว่าการให้ใบเหลือง ใบแดง จะยังคงเป็นอำนาจของ กกต.หรือไม่ ก็ต้องศึกษาข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเลือกตั้งสูงสุด จนกว่าจะได้ข้อสรุปที่เหมาะสมที่สุด นำเข้าเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาต่อไป

ประธาน กกต. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กกต.หนองคาย ย้ำเจ้าหน้าที่ทำงานตามปกติ ไม่ต้องกังวลข้อเสนอ ยุบ หรือไม่ยุบ กกต. ชี้ข้อมูลยังไม่ตกผลึก แต่หากมีวิธีป้องกันทุจริตเลือกตั้ง ไม่คอร์รัปชัน ป้องกันคนโกงได้ดีที่สุดให้ร่วมกันคิดเพื่อพิจารณา

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 8 ธ.ค. 57 ที่ กกต.หนองคาย นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต.ประจำจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กกต.จังหวัดหนองคาย โดยมี นายชวน วีระเดช ประธาน กกต.หนองคาย นายจิรพล แสวงเจริญ ผอ.กกต.จังหวัดหนองคาย นำเจ้าหน้าที่ต้อนรับ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่ผ่านมา

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: 'ศุภชัย' ยัน ยังไม่ตกผลึก ยุบหรือไม่ยุบ กกต.

วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Lost Your Fashion Sense? Rediscover It Here!

At points in your life, you are going to spend time around photo-fanatics that snap hundreds of pictures with their camera or phone and upload them to their social media account. If you want to always look your best in pictures, you need to always dress your best. However, fashion is easy to pull off with the right ideas, and some of them are in this article.

If you tend to be a bit on the heavy side, do not try to hide your shape by dressing in baggy clothing. The added volume only accentuates your size and makes you look frumpy. Look for clothing that is more fitted ร้านเช่าชุดราตรี around your waistline, but then flows away from your lower body to create more shape.

Even though something is all the rage in fashion at the moment, do not wear it if it does not compliment your body type and/or personal style. For example, people that are on the heavier side should not wear skinny jeans. They are not very flattering so you will not look trendy if you wear them.

You are going to want to talk to your friends and coworkers about how you dress. They can help you figure out what you are doing that works, and what you might want to change about how you dress. Since they see you every day, they can be the ones you go to for advice.

It is okay to wear sheer clothing as long as you watch out for things that are too transparent. Something that is very sheer in the wrong area will just make you appear tawdry.

If you have patches of gray in your hair, consider using a semipermanent dye. The gray will appear to be the same color as the rest of your hair and will last about two months. While you can't really lighten your hair with this tactic, you can choose to darken your locks if you want.

One of the key things that you need to be more fashionable is to get fit. Being fit will help you feel confident and look great. If you are carrying an extra bit of weight then you should start an easy diet and begin doing a bit of exercise on a daily basis.

Complement your style with a wonderful smile. If you walk around looking sad, then it will not matter what you are wearing. A truly fashionable person knows the importance of sporting a beautiful set of pearly whites. You should smile whenever you can. It will make you feel better and keep you looking fashionable.

Keep your clothing after it goes out of style. Clothes come in and out of style very quickly. You can also have them to share with your children for their retro day at school or for Halloween. There are many uses that you will find from the clothes that you keep over the years.

Dipped hem dresses are in the style right now. These dresses dip down in both the front of the dress and back, though they do not dip too dramatically. Dipped hem dresses are a great way to show off your shoulders and when worn with a pair of heels, is the perfect look!

A perfect fashion tip is to try to keep your hands as free as possible when it comes to your bag. Get a trendy looking strap to wear across your body to keep your hands free and also to add a bit of style to your outfit. It could make the difference between being clumsy and being in control.

Wear age appropriate clothing. It's something some women don't want to let go of, but there comes a time when a super-short skirt is no longer flattering. Pay attention to how your clothes set you off through all stages of your life, and it will serve you well. The good news is that there are some clothes that look great on older women that younger women can't pull off, so there is always something fashionable to look forward to.

Do something different to set your own style. Keep your hair looking a little mussed, don't button shirts all the way to the top, or wear shoes that don't match exactly. Nobody is perfect so you have to realize that to stand out you have to maintain some of the chaos and make it look good.

A good tip if you're trying to improve your fashion sense is to take it easy on the logo designs if you're keen on certain brands. It looks silly when you're always wearing a shirt with a big fat logo on the front. Subtlety is the key here so you might want to tone it down sometimes.

A fashion tip that is often overlooked is to eliminate seldom-used articles of clothing; consider donating them. This helps others and helps you, too.

Nowadays, many famous celebrities aim for extremely extravagant or unique looks featuring many layers, the truth is that sometimes, simple is better. Although there is nothing wrong with aiming for a big look, you can sometimes go over the top. A simple black or red dress can sometimes do wonders for your look.

The most flattering clothes are ones that fit properly. Clothes that are too tight will put the spotlight on your body's flaws and clothes that are too loose will add the appearance of extra pounds. No matter what the style, color or material, clothes that are the right size will help you look great.

You are going to want to increase your wardrobe for every occasion possible. This means you are going to want to get workout clothes, formal attire, business casual attire, and many other types of clothing so that you can be ready for any type of occasion that arises for you in the future.

You never know where you will be when someone takes your picture and puts it online for the world (or at least their social network friends) to see. If you want to always look at least a little fashionable, follow the easy ideas presented in this article. It does not take much to look like a lot!

Source: Lost Your Fashion Sense? Rediscover It Here!

วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2557

คุมสจ.ดังร่วมฆ่า“ผู้พันกระทิง”ฝากขัง:

902235ล่าสุดวันที่ 6 ธ.ค. ร.ต.ท.ทรงพล ตันเจริญ พนักงานสอบสวน สภ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัว นายสุวัฒน์ ผลอุดม อายุ 32 ปี สมาชิกสภาจังหวัดราชบุรี เขต อ.บ้านโป่ง ผู้ต้องหาออกจากห้องขัง ซึ่งนายสุวัฒน์อยู่ในสภาพที่อิดโรย เนื่องจากไม่ได้นอนตลอดทั้งคืน แต่ก็ยังยิ้มอย่างอารมณ์ดีเมื่อเห็นผู้สื่อข่าว พร้อมกับกล่าวสั้น ๆ ว่าจะไม่ขอพูดอะไร จะขอไปให้การในชั้นศาล ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวขึ้นรถตู้ไปศาลจังหวัดราชบุรีเพื่อยื่นคำร้องฝากขัง พร้อมทางพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการขอประกันตัวจากกรณีที่ตำรวจชุดสืบสวนภูธรภาค 7 พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ บุกจับนายสุวัฒน์ ผลอุดม อายุ 32 ปี สมาชิกสภาจังหวัดราชบุรี หนึ่งในผู้ต้องหาพัวพันการสังหาร พ.ต.อ.วิฑูรย์ พรมประวัติ อายุ 78 ปี หรือ “ผู้พันกระทิง” อดีต รอง ผบก.ปปป. เสียชีวิต เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.ที่ผ่านมา แต่ผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธ

แหล่งที่มา  : เดลินิวส์

Source: คุมสจ.ดังร่วมฆ่า“ผู้พันกระทิง”ฝากขัง:

ยิ่งลักษณ์เที่ยวงานสีสันแห่งดอยตุง

902219โดยวันนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะก็เดินทางไปเที่ยวชม ทำให้บรรดานักท่องเที่ยวจำนวนมากที่พบเห็นต่างเข้ามาถ่ายรูปด้วยเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ ก็ได้เดินทางไปเดินเที่ยวที่ตลาดแม่สาย ก่อนจะเดินทางร่วมงานเลี้ยงกับเพื่อนนักศึกษา ในงานเลี้ยงรุ่นรัฐศาสตร์ มช สิงห์ขาวรุ่นที่ 21เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 6 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย จัดงานสีสันแห่งดอยตุงใน 2 ช่วง ระหว่างวันที่ 5-7 ธ.ค. และวันที่ 27 ธ.ค.- 4 ม.ค. เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ภายใต้แนวคิด “Colors of Tribes, Colors of Lives, Colors of Celebrations” สร้างสีสันให้กับการท่องเที่ยวในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดยนำเสนอผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจที่สื่อถึงสีสันแห่งวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆ โดยในงาน มีการนำ “ตุง” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวล้านนาที่นำพาความโชคดี มาดัดแปลงเป็น “ตุงดอกไม้” ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้หลากสีแทนสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลอง ทั้งได้จัดกาดบนถนนคนเดิน โดยชนเผ่าต่างๆ จะแต่งกายในชุดประจำเผ่า และนำสินค้าพื้นบ้านและงานฝีมือมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้เลือกสรร พร้อมรับชมการแสดง ขบวนพาเหรด และการละเล่นของแต่ละชนเผ่า รวมถึงได้รับชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธ์

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ยิ่งลักษณ์เที่ยวงานสีสันแห่งดอยตุง

รวบพม่าโหดฆ่ายกครัว3ศพ

902231พล.ต.ท.วีรพงษ์ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งจากพลเมืองดีเมื่อวันที่ 28 พ.ย.ว่าพบศพนายฉุย อายุ 60 ปี นางเง่ อายุ 47 ปี และด.ญ.โม อายุ 11 ปี ครอบครัวชาวพม่านอนเสียชีวิตที่บริเวณทางเข้าไร่มันสำปะหลัง หมู่ 8 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี สภาพศพ ทั้ง 3 คน ถูกฟันและแทงอย่างโหดเหี้ยม จากแนวทางการสืบสวนจนทราบตัวคนร้าย จึงติดตามไปจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 คน สอบสวนทั้งหมดให้การรับสารภาพ สาเหตุที่ต้องลงมือก่อเหตุมาเพราะนางวิง เคยเป็นภรรยาของนายฉุยผู้ตาย โกรธแค้นที่นายฉุยไปมีภรรยาใหม่และมีลูกอีก 2 คน แต่กลับบังคับให้ตนเองทำหมัน และทั้งหมดยังอาศัยอยู่ใกล้กันทำให้มีเรื่องระหองระแหงมาตลอด จนเกิดเป็นความแค้น จึงวางแผนลวงให้ผู้ตายมาที่เกิดเหตุพร้อมกับครอบครัว ก่อนร่วมกันลงมือสังหารโหดเมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 6 ธ.ค. พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ประภากร ริ้วทอง ผบก.สส.ภ.7 พล.ต.ต.กมลสันติ กลั่นบุศย์ ผบก.ภ.จ.กาญจนบุรี ร่วมแถลงข่าวจับกุมนายหม่า (นามสมมติ) อายุ 18 ปี นางวิง อายุ 41 ปี นายซาวินอุ หรือ ทอง อายุ 34 ปี และ นายสมชาย อายุ 38 ปี ทั้งหมดเป็นชาวพม่า พร้อมด้วยของกลาง อาวุธมีด 4 เล่ม เสื้อผ้าและอุปกรณ์อื่นที่ใช้ในวันก่อเหตุ ดำเนินคดีข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน เหตุเกิดเมื่อวันที่ 26 พ.ย.ที่ผ่านมา

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: รวบพม่าโหดฆ่ายกครัว3ศพ

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Fashion Tips That Will Make You Look Awesome

Having a sharp wardrobe and sense of style are important for many reasons. Doing so does not have to mean spending a ton of money or wasting hours on your appearance. Many fashion concepts are very easy. Continue reading to find out.

Don't be afraid to go up a size if it means achieving the perfect fit. It can be quite distressing when you try on your usual size only to find it doesn't fit. Don't fret! Sizes vary from designer to designer and brand to brand, so it is perfectly okay to go up a size from your usual size.

Do not buy your clothing based strictly on how good the sale is. If it doesn't fit into your fashion plan and is not flattering to your figure, it is not worth buying no matter how good the deal. It will simply be a loss of space ร้านชุดเช่า and money.

A great fashion tip is to start shopping at thrift stores for some of your clothing. You can often find really unique clothing at thrift stores and you don't have to pay an arm and a leg either like you would if you bought new clothes at some big department store.

To add a touch a bit of "spring" to your wardrobe, go with mint green this season. This soft green looks great on its own or when paired with other colors like neutrals and other subdued hues. You can find it in various shades and in everything from dresses to shoes.

Fashionable clothes may be a "must", but you also want to be aware of how best to match shoes to your clothing. The easiest way to ensure your shoes match your outfit is to match the color to your belt. Doing this will tie the different elements of your outfit together, creating a fashionable appearance.

Find the right balance between fashionable and comfortable. Pain doesn't have to equal beauty. Just because a pair of shoes or a lacy dress are aesthetically pleasing doesn't mean you should wear them. Don't just check to see if something fits. Before you spend any money, try to determine whether you will be able to wear what you are buying for extended periods of time.

It's ok to mix up prints and colors in your fashion choices. Many people think that layering a print on top of another print is a fashion no-no, but it can work and look extremely stylish. Just make sure that your clothes have classic lines. It's when you've got multiple prints and crazy clothing shapes that the fashion police will take notice.

A great fashion tip is to start buying clothes that are slim fitting but not too tight. Wearing baggy and over-sized clothing might make you feel comfortable, but you'll look quite silly. Slimmer fitting clothes are much more appealing. They look good even on people that are a bit heavy.

One great fashion tip is to be sure that you are fully prepared for shopping when you visit the dressing room. This is important because you want to have everything with you that you are going to wear when you go out so that you will know if it is a good fit for your body and your accessories.

Shopping with an expert can help you spend money wisely. You probably don't have enough time to keep up with the latest fashions if you have other priorities. Take someone with you when you shop so that you know you are making wise choices with the clothing that you pick.

When you purchase sunglasses, look for frames that will coordinate with your summer clothing. You should really need only one or two pairs to get you through the entire season. You can use other accessories to draw attention to yourself, or a particular area. Multiple pairs of shades are unnecessary, and expensive.

Make sure that you do not wear a jean top with jean bottoms. This is a trashy look that will get you noticed in the worst ways. If you are looking to be the king or queen of fashion, it is important that you never coordinate jeans with a jean top.

Use solid colors if you want to look smaller. If you are overweight, wearing dark clothing can make you appear smaller since they're drawing light in. Alternatively, if you're smaller, brighter and lighter colors will make you look bigger.

Wear colors that are appropriate for the season. Light and pastel colors are characteristic of the softness of spring. Bright colors of the rainbow tell us that summer is here. Wear browns, golds and reds for the richness of autumn. Wear greens, reds and white to welcome in the holiday winter season.

Spend money on your shoes. You may be tempted to buy shoes as cheaply as you can, especially if they look good. However, buying a quality pair of shoes means that they will last a long time and won't fall apart after just a few wearings. They are also made of better materials and are more comfortable on your feet.

Every woman should have a little black dress, but it is a good idea to have more than one. You should have one that you can wear if you are attending a formal function and one that you can have available if you are going somewhere that is not quite as dressy.

There is a lot that you can do for yourself when it comes to fashion by expanding your selection of jackets that you own. This is important because sometimes you can make a big difference in your look by trying out a different jacket and adding variety to your selection of outfits.

As you can now see, you don't have to spend a lot of money or use all of your time in order to utilize good fashion ideas. Take the tips you learned today and let them inspire you to a new style. Your reflection will thank you for it.

Source: Fashion Tips That Will Make You Look Awesome

วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รื้อประวัติเตือนใจ! ดาราดัง! เคยทำอะไร

EyWwB5WU57MYnKOuFIzaP42ARja1JYwiu1Ras3gHQeNDWLWa4VdGAsงานคือเงิน-เงินคืองาน ไม่มีใครกล้าเถียง วันนี้บันเทิงไทยรัฐออนไลน์ จะพาไปค้นประวัติดาวดังในอดีตว่าเคยทำอะไรมาบ้าง ก่อนจะเด่นดังเป็นที่รู้จักทั้งประเทศ อดีตทุกคนล้วนมี อดีตสู้ชีวิตก็น่าศึกษาเรียนรู้ จะได้คอยสอนใจเรา ต้องตั้งใจมุมานะบากบั่นพยายาม เพื่อความสำเร็จในวันข้างหน้าให้ได้

เริ่มกันที่ ณเดชน์ คูกิมิยะ เริ่มงานแรกในเส้นทางบันเทิง ร้านเช่าชุดราตรี ด้วยการเป็นนายแบบหล่อเด็ด ไปเดินแบบครั้งแรก ในงานการกุศลของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ไต่ระดับไปเป็นนายแบบโฆษณาแล้วจึงได้มาเป็นพระเอกละคร เป็นหนุ่มที่มีพัฒนาการในด้านบวก ฝีมือเด่นหน้าตาดี นิสัยโอเครู้จักพูดจา จึงไม่แปลกที่ณเดชน์กลายเป็นพระเอกแถวหน้า ด้านพระเอกเน้นขายฝีมือ ไม่มีข่าวคาวชวนปวดใจ ปอ ทฤษฎี สหวงษ์ เคยเป็นเซลส์ขายรถยนต์มาก่อน ความหล่อใสโดนใจ จึงได้มาเป็นพระเอกที่ช่อง3 พักนี้อาจจะเงียบๆ ไปบ้าง เพราะพระเอกรุ่นใหม่เข้ามาเพียบ

ส่วนนางเอกฝีมือเฉียบ แอน ทองประสม ชีวิตวัยเด็กลำบากกว่าที่หลายคนจะคาดคิด แอนต้องสู้ชีวิตอยู่กับยาย เต็มใจรับจ้างกับคุณครูล้างชามก๋วยเตี๋ยว เพื่อจะได้แลกกับการได้กินข้าวเที่ยงฟรีที่โรงเรียน ปัจจุบันแอนยังคงสนุกสนานกับการเป็นผู้จัดละคร เป็นนักแสดงที่ดีอยู่ นางเอกตัวแม่ อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ เร่ิมเปล่งประกายความเป็นสตาร์ ด้วยการเข้าประกวดหนุ่มสาวแฮ็คส์ในยุคนั้น กว่าที่จะออกงานอีเวนต์ค่าตัวทะลุแสนเหมือนทุกวันนี้ ก่อนจะดังระเบิดเธอก็รับออกงานฟรี! เพื่อให้เป็นที่รู้จัก หรือรับค่าตัวหลักร้อยหลักพันอยู่พักใหญ่ทีเดียว โชคมาวาสนาส่ง คุณแดง สุรางค์ เปรมปรีดิ์ โดนใจ! ได้มาเป็นนางเอกช่อง7 จึงค่อยๆ สะสมชื่อเสียงโด่งดังจนถึงทุกวันนี้

ชีวิตเริ่มต้นยิ่งกว่าติดลบ หม่ำ จ๊กมก เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา วัยเฟี้ยวแรงหนีออกจากบ้านตั้งแต่อายุ 16 มาเผชิญโชคในกรุงเทพฯ เป็นเด็กคอนวอยได้ค่าจ้างวันละ 40 บาท ทำงานเป็นตลกในคณะเล็กๆ ออกเร่พร้อมกับคณะลูกทุ่ง ตกดึกไปโชว์ขำแตกตามคาเฟ่ต่างๆ ช่วงลำบากหม่ำเคยกินข้าวคลุกน้ำปลาเพื่อความอยู่รอดมาแล้ว วันนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ชัด หม่ำคือตลกซุป'ตาร์ที่สร้างสุขปั้นเสียงหัวเราะให้กับคนไทย นงผณี มหาดไทย หรือ จ๊ะ คันหู ตอนเด็กร้องเล่นลิเกช่วยพ่อแม่ทำงานหาเงิน จนถึง ป.6 เริ่มร้องเพลงได้ โตขึ้นมาหน่อยวัยแตกสาวสะพรั่งไปเป็นนักร้องเน้นเซ็กซี่ให้กับวงเทอร์โบ เดินสายร้องเพลงไปทั่วตามแต่จะมีคนจ้าง จนมาดังระเบิดกับเพลงคันหู ด้วยลีลาท่าเต้นสุดซี๊ด สำเนียงร้องที่ส่อเสียวชวนคิดลึก จนถึงทุกวันนี้จ๊ะยังคันหู ยังเกาไม่เลิก เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร ผู้จัดการดาราขาใหญ่ เด่นดังกว่าพระเอกนางเอกหลายคน กว่าจะรวยเว่อร์ได้ ในอดีตคุณนายเอก็สู้ๆ ไม่น้อย เคยทำงานรับเป็นตัวประกอบได้ค่าจ้างวันละ 300-500 บาท ในช่วงที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยรังสิต คิดเป็นทำได้ รู้จักคัดสรรขัดเกลาหนุ่มสาว ฉลาดในการทำการตลาด จนทำให้คุณนายเอก้าวขึ้นมาผู้จัดการดารารวยร้อยล้านได้

ข่าว:thairath.co.th

Source: รื้อประวัติเตือนใจ! ดาราดัง! เคยทำอะไร

วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Beauty Hints To Make You Feel Your Best!

Beauty is a very broad term and without details on what you need to know about beauty you could be lost. Don't be lost, know what ให้เช่าชุดราตรี you need to know about beauty. This article will provide you with this beauty information to help you apply it to your life or others.

One of the most affordable tools to include in your makeup case is the disposable triangular facial sponge. Dampen the sponge, then use it to help apply your facial makeup more smoothly. You can also use it to smooth down flaky skin patches all over the face, or even to soften makeup that appears to be caked-on.

Beauty is in the eye of the beholder. Beauty is certainly in the eye of the beholder! Maybe you see beauty in the trees along your own street, or in the person you love most. Keeping an eye out for beauty will warm your heart and people that stay positive and see the beauty in everything, are generally the most successful.

If you are fighting an irritating, itchy and flaky scalp, you can use yogurt to remove flakes and keep your scalp itch-free. Simply massage a plain Greek or dairy yogurt into your scalp, then allow it to sit for no longer than 15 minutes. After you rinse, you should notice less flakes and itching.

Using a facial moisturizer is a necessity. It may not seem intuitive, but you should use moisturizer even if your skin is oily or greasy. Sun protection is very important so make sure the moisturizer you choose has an SPF value.

Plain yogurt can be used as a calcium-rich, beautifying skin treatment that will leave your body looking fresh and youthful. This technique is especially effective for those who are suffering from tightness or excessive dryness. Slather it on, then allow it to sit for about five minutes. After you rinse it off, your skin will be softer and silkier.

When using a straight or curling iron, make sure you use a heat-activated shampoo and conditioner. Using heated tools on daily basis can severely harm your hair. Heat-activated products are properly formulated to help your hair stand up to heat treatments, and they improve the texture and shine of your hair, too.

Use a misting spray to set makeup. After you are finished fully making up your face, lightly mist yourself with a sprayer. This will set your makeup, keeping it in place longer before requiring you to touch it up. This is perfect for long nights out or events such as weddings.

Commit to drinking enough water every day. You need to drink eight to ten glasses a day for maximum beauty benefit. Being hydrated will help you look younger, and will also help you keep in better overall fitness. Do not neglect yourself and you will have great results from any beauty program.

Separate products for softening, protecting, and coloring are no longer necessary! Try using a tinted moisturizer instead of a typical foundation. You can save yourself a lot of time and money buying a lightly tinted moisturizer with a sunscreen to replace the heavier old-fashioned foundations and creams.

Use Vaseline on the outer edges of your eyes to make a shield. This will act as a waterproof barrier and will keep your makeup on around your eyes. This is especially good to use if you find your eyes are watery because of wind or any other factor.

To get super shiny hair, try giving your hair some deep conditioning! After washing your hair, squeeze out all excess water and apply a healthy dollop of conditioner to your hair, focusing on your hairline, the nape of the hair, and the ends. Apply a shower cap and let the conditioner soak in 10 minutes before you rinse it out. You'll have gorgeous silky hair when it dries!

If you're in between hair dresser appointments, and need to hide some roots, use dark mascara on black or brunette hair and gold eye shadow on blond hair! Nobody is perfect and if you've scheduled your hair salon appointment too far in advance to save your roots from showing, brush them lightly with appropriately colored mascara or combine hair spray and blond shades of powder to conceal those roots until you can see your stylist!

Enhance your eyes by doing work on your eyelashes. Many women just apply mascara and go on their way. If you take the additional second to curl your eyelashes prior to applying the mascara, you will accentuate the eyes better than you would if you just apply the mascara.

Good eye drops are essential to keep on hand. Stress, wind, allergies and lack of sleep may leave you with red eyes. Puffy red eyes can make you appear older than your actual age. Visine can resolve a red eye problem instantly. Visine is also an effective way to reduce the inflammation of acne. Put a little on your pimple and allow it to air dry. This is a good technique for better skin.

As you get older, take notice of the different color palettes that become popular, but don't feel required to use them. Your skin and the shades of your hair may be changing. Sometimes, you may need to merge into a different color scheme due to your age. Look for colors that look best on you, and stay away from those that do not.

Before bed, apply one base coat, then two coats of a color you like, and finally one top coat to your nails. Don't worry about being messy and getting a bit on your skin. You are going to shower when you get up anyway, so use this opportunity to simply wash off the excess nail polish. So there you have it, one very simple mani-pedi beauty tip.

Beauty is often found in many different places and looks, however, you may be lost if you do not have the information that you need. The article that you have read has informed of what you need to know about the beauty of human beings, it is for you take this and make it knowledge.

Source: Beauty Hints To Make You Feel Your Best!

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Nokia โชว์ภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด

nokia-secret-productปล่อยออกมาให้ได้เห็นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มี ข่าวหลุดออกมาให้เห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจาก Nokia รวมถึงข่าวคราวความเคลื่อนไหวจาก CEO ของทาง Nokia ที่ออกมาให้ ข้อมูลว่าจะไม่ได้เห็นแบรนด์ Nokia บนโทรศัพท์มือถือกันอีกแล้ว โดยล่าสุดนี้ทาง Nokia ได้มีการปล่อยภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ออกมาให้เห็นกันอย่างชัดเจนมากยิ่ง ขึ้น โดยจากในภาพแม้จะยังไม่ได้มีข้อมูลยืนยันออกมาอย่างเป็นทางการว่าจะเป็นอะไร กันแน่ แต่ก็ได้มีการวิพากย์วิจารณ์กันว่า ภาพที่ได้เห็นมีลักษณะคล้ายผลิตภัณฑ์ในที่เกี่ยวกับโทรทัศน์ คล้ายลักษณะของ Apple TV จึงอาจมีความเป็นไปได้ว่า นี่อาจเป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดจาก Nokia ที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้ก็ยังคงเป็นเพียงแค่การคาดเดาเพียงเท่านั้น ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้เห็นนี้จะเป็นอะไรกันแน่ แต่ท้ายที่สุดแล้ว เราจะได้เห็น Nokia เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรนั้น คงต้องรอติดตามการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ ( 18 / 11 / 2014 ) กันอีกครั้ง

Source: Nokia โชว์ภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด

ปิดคดีฉกเหนียวไก่-น้องล่า

EyWwB5WU57MYnKOuFIzZpY6gCKAjfqxGPl0rnJCztecV3KhANNqUGxตำรวจเมืองสตูล เรียก "น้องล่า" เข้าสอบปากคำในฐานะผู้เสียหายถูกขโมย "เหนียวไก่" หลังโพสต์เฟซบุ๊กจนมีคนแห่เข้าไปดูแล้วกว่าล้าน พร้อมกับเรียกสอบพยานแวดล้อม สุดท้ายได้ข้อสรุปว่าคนร้ายไม่ใช่คน แต่น่าจะเป็น "สุนัขคาบไปกิน"

หลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปในสื่อโซเชียลฯ น.ส.ขนิษฐา จันทร์สว่าง หรือ "น้องล่า" หรือ "ไลล่า" อายุ 15 ปี ชาวจ.สตูล อยู่บ้านเลขที่ 35/5 ถนนศุลกานุกูล อ.เมือง จ.สตูล โพสต์คลิปต่อว่าคนขโมยข้าวเหนียวไก่ ที่ซื้อมาจะกิน แต่ถูกขโมยไปขณะจอดรถเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อ และกลายเป็นประเด็นดังภายในชั่วข้ามคืน มีคนเข้าไปชมคลิปดังกล่าวแล้วกว่าล้านครั้ง ส่วน "น้องล่า" ก็กลายป็นคนดังไปด้วย ถึงขนาดมีคนติดต่อจะให้ไปเป็นพรีเซ็นเตอร์โฆษณาสินค้ากันเลยทีเดียว

ในส่วนของคดี "ขโมยเหนียวไก่" ทาง พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ ผบก.ภ.จว.สตูล ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสตูล เข้าไปตรวจสอบสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย โดย พ.ต.ท.จักรพันธุ์ คงแก้ว รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสตูล พ.ต.ท.อนุชัย สวยงาม สว.สส. ร.ต.อ.ไพโรจน์ พิจิตรบรรจง พนักงานสอบสวน ได้เชิญตัว น.ส.ขนิษฐา จันทร์สว่าง ไปสอบปากคำ พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขา 4 แยกเจ๊ะบิลัง ถนนศุลกานุกูล อ.เมือง จ.สตูล รวมทั้งสอบปากคำพยานแวดล้อม

ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 พ.ย. ร.ต.อ.ไพโรจน์ พิจิตรบรรจง พนักงานสอบสวน ได้สรุปว่า จากเหตุเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2557 เวลา 00.44 น. กรณีที่ น.ส.ขนิษฐา จันทร์สว่าง นำข้าวเหนียวไก่ ราคา 30 บาท วางไว้ในตะกร้าหน้ารถ จยย. โดยจอดไว้ข้างร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น สาขา 4 แยกเจ๊ะบิลัง ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จากนั้นข้าวเหนียวไก่ได้หายไป ต่อมา น.ส.ขนิษฐา ได้ลงเฟซบุ๊กผ่านสื่อออนไลน์ และได้มีการออกข่าวผ่านสื่อโทรทัศน์นั้น

"ทางพนักงานสอบสวนจึงได้ติดตามตัว น.ส.ขนิษฐา มาสอบปากคำ เพื่อสอบถามรายละเอียด ทราบว่าตามวันเวลา ที่เกิดเหตุ น.ส.ขนิษฐา ได้ไปซื้อข้าวเหนียวไก่ มาจากร้านค้าใกล้ที่เกิดเหตุ หลังจากนั้นก็ได้นำไปวางไว้ในตะกร้า หน้ารถ จยย. ซึ่งจอดไว้ข้างร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น แล้วได้เดินไปเพื่อจะออนไลน์เงินเข้าโทรศัพท์มือถือ หลังจากนั้นได้เดินกลับมาที่รถ จยย. ใช้เวลาประมาณ 5 นาที ปรากฏว่าข้าวเหนียวไก่ได้หายไป ทำให้ น.ส.ขนิษฐาโกรธและเครียดมาก เชื่อว่ามีบุคคลมาลักข้าวเหนียวไก่ของตนไป จึงได้อัดเป็นคลิปส่งภายในวันเดียวกัน หลังจากเกิดเหตุไม่นานผ่านโทรศัพท์มือถือ จนเป็นข่าวดัง และ น.ส.ขนิษฐา ให้การว่า ตนเองไม่ได้ติดใจดำเนินคดีกับผู้ใด และตนเองก็ไม่แน่ใจว่าจะมีบุคคลใดลักไปจริงหรือไม่ เนื่องจากหลังจากหายโกรธได้สอบถามกับแม่ค้าบริเวณที่เกิดเหตุ ทราบว่าจะมีสุนัขมาคอยกินอาหารอยู่บริเวณที่เกิดเหตุหลายตัว และเคยมาลักกินอาหารของชาวบ้านที่วางไว้ในตะกร้ารถ ซึ่งจอดบริเวณร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่เกิดเหตุบ่อยครั้ง จึงเชื่อว่าน่าจะมีสุนัขมาคาบไปกินมากกว่า" ร.ต.อ.ไพโรจน์ กล่าว

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำ นายศักดิ์ศรี ศรสวัสดิ์ ผจก.ร้านสะดวกซื้อเซเว่นฯ สาขาที่เกิดเหตุดังกล่าว เชื่อว่า ข้าวเหนียวไก้ของ น.ส.ขนิษฐา ที่หายไป ไม่น่าจะมีคนมาลักเอาไป แต่เชื่อว่ามีสุนัขมาคาบไปกินมากกว่า เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีสุนัขที่มาคอยกินอาหารจากร้านค้าอยู่เป็นประจำ

ข่าว:thairath.co.th

Source: ปิดคดีฉกเหนียวไก่-น้องล่า

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ผู้นำแอฟริกาใต้พ้นผิด

883021สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงพริทอเรียประเทศแอฟริกาใต้เจ้าหน้าที่ ตำรวจปราบจลาจลแอฟริกาใต้ปะทะกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านไม่กี่ชั่วโมง หลังรัฐสภาลงมติอุ้มประธานาธิบดีจาคอบซูมา ให้พ้นผิด กรณีใช้เงินของรัฐประมาณ23 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปต่อเติมปรับปรุงบ้านพักส่วนตัวของเขาในเมืองนันด์ลาโดย เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจลาจลเข้าแทรกแซง หลังจากนายวานามัคเวตเลมาชาเบลา ส.ส.ฝ่ายค้านเรียกนายซูมาบ่อยครั้งว่า“โจร”

ส.ส.4 คนได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์วุ่นวายระหว่างการประชุมกลางดึกที่ผ่านมาแต่รายงานของคณะกรรมาธิการรัฐสภาชุดหนึ่งซึ่งผ่านความเป็นชอบด้วยเสียง ข้างมากของส.ส.ในสภาแห่งชาติแอฟริกาหรือเอเอ็นซี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอุ้มนายซูมาให้พ้นผิดซึ่งฝ่ายรัฐบาลอ้างอยู่เสมอ ว่างานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อปรับปรุงความ ปลอดภัย

ทั้งนี้ในเดือนมี.ค.ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สอบสวนการทุจริตคอร์รัปชั่นของ แอฟริกาตะวันใต้กล่าวว่า นายซูมาได้รับประโยชน์มหาศาลจากการปรับปรุงบ้านพัก

ตูลี มาดอนเซลาเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเงินแผ่นดินกล่าวหานายซูมาด้วยว่าประพฤติผิด ศีลธรรมและแนะนำให้เขาคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้แผ่นดินเนื่องจากเขานำไปใช้ใน การซ่อมแซมบ้านพักส่วนตัวโดยที่ไม่เกี่ยวกับความมั่นคง

ข่าว:dailynews.co.th

บริษัทกล้องวงจรปิด รับติดตั้งกล้องวงจรปิด สนใจติดต่อได้ที่ http://www.okami-cctv.org

Source: ผู้นำแอฟริกาใต้พ้นผิด

วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Pixim Technology เทคโนโลยีที่เอาใจช่วยสะสางทิวภาพในภาวะที่ต้องรับแสงจากแหล่งกำเนิดแสงโดยตรง

เทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีแหล่งเสด็จพระราชสมภพรุ่งจากปัญหาของภาพที่มักมีแสงจ้ามากเกินไป ซึ่งส่วนมากมักจะเป็นการเกิดขึ้นจากการที่เมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ทำให้มีช่วงเวลาหนึ่งที่แสงจากดวงอาทิตย์จะตกกระทบที่หน้ากล้องวงจรปิดโดยตรง หรือแม้กระทั่งการมีที่กำเนิดแสงอย่างไฟหน้ารถยนต์ ก็จะทำให้กล้องวงจรปิดไม่สามารถจับภาพในขณะที่เกิดแสงจ้านั้นได้ และยิ่งวัตถูนั้นอยู่หน้าหรือหลังแหล่งกำเนิดแสงข้างในทิศทางเดียวกันก็จะทำให้เก็บภาพยากขึ้นไปอีก ซึ่งหากนำมาใช้ในการรักษาความปลอดภัยในสำนักงานที่ต้องใช้กล้องวงจรปิดจับภาพตรงประตูทางเข้าเพื่อเก็บภาพผู้มาเยือน จะทำอย่างไรหากมีแขกที่เดินเข้ามาในขณะที่แสงอาทิตย์กำลังสาดเข้ามาหน้ากล้องในขณะนั้น ซึ่งผู้ก่อการร้ายมักจะฉวยโอกาสในช่วงเวลานี้นี่เอง ดังนั้นจึงได้มีการคิดค้นเทคโนโลยีนี้ขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี้
Pixim Technology โดยเทคโนโลยีนี้มีจุดกำเนิดมาจากการพัฒนาเกมส์ตั้งแต่ยุคปี 1990 โดยมีความมุ่งหวังเพื่อปรับภาพเคลื่อนไหวที่มีอยู่ในเกมส์นั้นให้มีความสมดุลมากขึ้น โดยจะเป็นการทำงานในตำแหน่งพิกเซลต่อพิกเซลในรูปเลยทีเดียว โดยต่อมานำมาปรับใช้ในกล้องดิจิตอลที่มีทั้งเซนเซอร์และตัวโพรเซสเซอร์ เซนเซอร์ทำหน้าที่รับแสงผ่านเลนส์และตัวโพรเซสเซอร์จะตัดสินใจในกระบวนที่จะทำให้เกิดภาพขึ้น ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองกระบวนการนี้คล้ายกับการทำงานของดวงตาและสมองของคนเรา เซนเซอร์โดยเฉพาะตัวที่มีคุณภาพสูงสูงสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยสำคัญๆนั้น จะสามารถแบ่งข้อมูลที่เข้ามาในแต่ละพิกเซลออกเป็นพันพันส่วน เพื่อที่จะทำให้ข้อมูลที่รับมานั้นมีคุณภาพมากที่สุดซึ่งกระบวนการนี้เองที่ทำให้สามารถเก็บข้อมูลภาพในขณะที่เกิดแสงจ้าหรือในขณะที่มีแสงอาทิตย์สาดข้ามาได้

วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ฮือฮาคอนเฟิร์มอั้ม พัชราภา

EyWwB5WU57MYnKOuFI0yQ5TNuwQZc3AKlesyuspNuQm4Ta8BUIigE6คอนเฟิร์ม ไม่เกินปี 2558 อั้ม พัชราภาสละโสดแน่ หมอกฤษณ์ย้ำเนื้อคู่อายุไล่เลี่ย เป็นนักธุรกิจ เดิมพันถ้าทายผิดเลิกผ่าดวงดาราตลอดชีวิต...

กลายเป็นเรื่องฮือฮาของซูปเปอร์สตาร์ อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ ดาราสาวสุดเซ็กซี่ กับ แอมป์ พิธาน นักธุรกิจหนุ่ม หลังจากมีข่าวรักๆ เลิกๆ กระทั่งว่าจะแต่งงานกัน แต่ก็มีข่าวกระเส็นกระสายลือกันสนั่นว่าทั้งคู่เลิกราเรียบร้อยแล้ว แม้คนใกล้ตัวของทั้ง 2 คนจะออกมาปฏิเสธ แต่ก็ยังไม่ได้รับคำยืนยันของอั้ม - แอมป์ แต่อย่างใด

ล่าสุด หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม เจ้าของศาสตร์บริเฉท 7 ดาราออกมา ซึ่งคล้ายกับการดูเลข 7 ตัว และการจับยามทายกล่าวกับไทยรัฐออนไลน์ว่า ตนเองเคยทายดวงนี้ไปเมื่อปี 2-3 ปีก่อนว่าเนื้อคู่ของดาราอั้มมีโอกาสจะมีอักษรชื่อเดียวกับตัวเอง โดยตอนนั้นระบุว่าไม่ 'อั้ม' อธิชาติ ชุมนานนท์ ก็ 'อั้ม' พัชราภา ไชยเชื้อ ซึ่ง 'อั้ม' อธิชาติ แต่งไปแล้ว ตอนนี้เหลือ 'อั้ม' พัชราภา ซึ่งบอกเลยว่าปีหน้าไม่เกินปี พ.ศ. 2558 มีโอกาสได้แต่งงานสูงมาก 'คอนเฟิร์ม'เมื่อถามว่ามีวิธีแก้ไหม จอมคอนเฟิร์มบอกว่า ดวงแอมป์ ดวงอั้มเข้ากันได้พอสมควรก็มีโอกาสจะแต่งงานกันตามสถิติดวงมากถึง 80%

"ถ้าถามว่าแต่งงานกับใครก็อยากจะบอกว่าคุณแอมป์แฟนคนปัจจุบันของคุณอั้ม ก็เข้าข่ายดวงที่ตนเคยทายเอาไว้หลายปีก่อนเพราะมันอยู่ในหมวดอักษร อ.อ่าง ทั้งคู่ (หมายรวมถึงชื่อจริงหรือชื่อเล่น) แต่สมมติถ้าทั้งคู่เลิกกัน ที่สุดคุณอั้มก็จะมีคนลักษณะเหมือนแบบแอมป์เข้ามาในชีวิต หมายถึง ผิวขาว เป็นนักธุรกิจ อายุประมาณรุ่นราวคราวเดียว หรือ อายุมากกว่า 1-2 ปี จริงๆ แอมป์ก็เป๊ะตามดวงนี้ ขาดอย่างเดียวคืออายุ อย่างไรก็ดี สิ่งที่เราเห็นว่าทั้งคู่ดูมีปัญหากันเนื่องจากตอนนี้ดวงของแอมป์ ดาวผู้ใหญ่ฝ่ายชายเสียส่งผลให้มีปัญหากับคุณอั้มตลอด แม้ดวงอั้มจะเพอร์เฟกต์ แต่เป็นพอมีปัญหาที่ดวงผู้ใหญ่ก็เกิดความคลางแคลงใจ อะไรบ้างอย่างทำให้ดวงรักสะดุดในช่วงนี้"

ข่าว:thairath.co.th

Source: ฮือฮาคอนเฟิร์มอั้ม พัชราภา

วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลือกระฉ่อนแพร่ทักษิณถูกตำรวจจีนจับกุม หลังไทยผนึกไปอย่างลับ ๆ ยืนยันแล้ว เป็นแค่ข่าวใส่สีเท่านั้น จวกคนปล่อยข่าวหวังให้เสื้อแดงด่ารัฐบาล

            นับเป็นช่วงเวลาที่มีข่าวลือ-ข่าวลวงทางด้านการเมืองยอมออกมาอย่างต่อเนื่องจริง ๆ โดยก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือในโลกออนไลน์ว่ารับติดตั้งกล้องวงจรปิด ในการเดินทางไปเยือนจีนของ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อาจจะมีการพบกับ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ขณะนี้อยู่ประเทศจีนเช่นเดียวกัน จนกระทั่งล่าสุดก็ได้มีกระแสข่าวถูกยอมออกมาในโลกออนไลน์อีกแล้ว ระบุว่า พ.ต.ท. ทักษิณ ได้ถูกตำรวจจีนจับกุม

            โดยในเนื้อหาของข่าวดังกล่าว ระบุว่า พ.ต.ท. ทักษิณ ได้ถูกตำรวจล็อกตัวจับกุมที่ประเทศจีน หลังทางการไทยประสานงานให้จับกุม โดยก่อนหน้านี้ พ.ต.ท. ทักษิณ ก็ได้ถูกตำรวจสากลสะกดรอยติดตามมานาน จนกระทั่งทางการไทยประสานงานไปอย่างลับ ๆ แล้วให้ตำรวจจีนจับกุมตัวไว้ พร้อมยึดพาสปอร์ตทุกเล่มชั่วคราว ขณะที่ พ.ต.ท. ทักษิณ มีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัด และขอให้โทรศัพท์ประสานงานมายังผู้มีอำนาจในรัฐบาลไทยเพื่อขอให้ทอดกาย แต่ถูกปฏิเสธ และขณะที่ถูกจับกุมตำรวจจีนได้แสดงหมายจับของทางการไทยทันที ไม่อนุญาตให้พูดและพาขึ้นรถตำรวจไปอย่างรวดเร็ว โดยมีหน่วยคอมมานโดตามประกบอย่างแน่นหนา พาไปสถานที่ที่ไม่เปิดเผย

            ล่าสุด วันนี้ (30 ตุลาคม 2557) นายไพศาล พืชมงคล กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Paisal Puechmongkol ตอบโต้ถึงทางข่าวลือดังกล่าวว่า "ความปราชัยของข่าวลือ!!!


ข่าวจาก:http://theorganicartgallery.org/?p=303

วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ข้อดีสิ่งบกพร่องถ้าเลือกบริษัทรับติดตั้งกล้องวงจรปิดไม่ประณีต

    บริษัทรับติดตั้งกล้องวงจรปิดหลายต่ออเนกสามัญชนนั้นคงรู้จักข้อดีของกล้องวงจรปิดไปไม่มากก็น้อยแล้ว และหลายต่อหลายคนคงไม่รู้จักประเด็นพึงแวดของการติดตั้งกล้องวงจรปิดนั่นเอง กล้องcctvนั้นหากถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดๆ แล้วนั้นก็จะก่อให้เกิดผลร้ายๆ ตามมาได้เช่นกัน หรืออาจจะถูกนำข้อมูลไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต นั่นก็คือถูกนำเอาข้อมูลสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเวรยาม  การรู้ถึงสถานที่เก็บเงินต่างๆ มาเผยแพร่ให้กับคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือจะคืองานยกมาเอาไปทำเป็นแผ่นผีซีดีเถื่อนโดยการแอบตั้งกล้องทำให้เป็นการล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อให้เกิดผลเสียต่อประชาชนคนอื่นๆ รวมไปถึงบริษัทรับติดตั้งกล้องวงจรปิดเองที่นำเอารหัสที่ตัวเองเก็บไว้ไปขายให้ลูกค้าคนอื่นก่อให้เกิดทำให้ข้อมูลรั่วไหล เพราะฉะนั้นแล้วกล้องcctvนั้นก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียผู้ที่ใช้ควรพิจารณาติตรองให้ดีๆว่าควรใช้หน้าที่การงานไม่ควรก็ไปให้มีขึ้นพิษภัยให้กับคนอื่น เพราะการใช้กล้องวงจรปิดนั้นที่ดีๆ มีมากมายนั่นก็คือการดูการเคลื่อนไหวของพนักงาน การระมัดระวังป้องขโมย การควบคุมสั่งการพนักงาน รวมไปถึงการป้องกันภัยร้ายต่างๆ เช่นไฟฟ้ารัดวงจร หรือเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดผลร้ายแก่ตัวผู้ใช้เองก็จะสามารถป้องกันได้ เพราะฉะนั้นแล้วกล้องวงจรปิดก็เปรียบเสมือนผู้รักษาประตูในทีมฟุตบอลที่เป็นเสมือนผู้ที่คอยดูแลสถานการณ์คอยออกคำสั่งและสั่งการให้ทีมเดินหน้าและดำเนินกลยุทธ์ต่างๆเป็นเหมือนตาที่มองระยะไกลในที่ผู้เล่นคนอื่นมองไม่เห็นผู้รักษาประตูก็จะคอยออกอาณัติเพื่อมาป้องกันในจุดที่ทำให้เกิดผลร้าย เพราะฉะนั้นแล้วบริษัทรับติดตั้งกล้องวงจรปิดก็มีหน้าที่คล้ายๆกันในการทำงานหรือสั่งการต่างๆ และด้วยความทันสมัย การที่ได้รับเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต เข้ามานั้นทำให้กล้องวงจรปิดสามารถเป็นเสมือนตาให้เราในยามที่เราอยู่ไกลจากพื้นที่โดยที่เราไม่ต้องเดินไปตรวจสอบสามารถนั่งดูได้ทุกมุมมองที่เราอยู่ได้ เพราะฉะนั้นกล้องวงจรปิดแล้วจึงมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการรักษาความปลอดภัย การระมัดระวังป้องกัน รวมไปถึงการสังเกตการณ์ต่างๆ  จึงทำให้เป็นนิยมเป็นราวกับนักในปัจจุบันผู้คนต่างๆก็พากันไว้ให้กับกล้องวงจรปิดผู้ร้ายต่างๆที่ก็คดีนั้นต่างก็พากันเสียท่าให้กับกล้องวงจรปิด กล้องวงจรจึงเป็นตัวที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างดีและยังจะเป็นตัวร้ายที่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ด้วยหากใช้ในทางที่ผิด จึงควรนำไปใช้ในทางที่ดี และทำให้เกิดผลดีดีกว่า เพื่อผลของกล้องวงจรปิด


ข่าวจาก:comicfoxwoods.com

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

จระเข้โผล่บึงบอระเพ็ด เตือนห้ามลงเล่นน้ำ

EyWwB5WU57MYnKOuFHKwlglTmAJglK9IOJ9MBoYmRx7k5xSQg2mNYcขณะที่ เจ้าหน้าที่บึงบอระเพ็ด ได้นำป้ายเตือนห้ามลงเล่นน้ำมาติดแล้ว เนื่องจากอาจเป็นอันตรายได้ และคาดว่าจระเข้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดียวกันที่พบเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่าน มาแห่ชมจระเข้ ขนาดยาว 2.5 เมตร เกยตื้นหาดทรายเทียม บึงบอระเพ็ด พร้อมนำอาหารมาโยนให้ เจ้าหน้าที่ติดป้ายเตือนห้ามลงเล่นน้ำ เมื่อ วันที่ 21 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บึงบอระเพ็ด อำเภอเมืองนครสวรรค์ พบจระเข้ ขนาดยาว 2.5 เมตร ขึ้นมาเกยตื้นบริเวณหาดทรายเทียม หลังระดับน้ำในบึงบอระเพ็ดเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจระเข้ตัวดังกล่าว มีนิสัยไม่ตื่นกลัวคน สามารถเข้าดูในระยะใกล้ๆ ทำให้นักท่องเที่ยวที่ทราบข่าว เดินทางมาดู พร้อมนำอาหารมาโยนให้จระเข้กิน

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: จระเข้โผล่บึงบอระเพ็ด เตือนห้ามลงเล่นน้ำ

ฝึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษอินทรี7เขี้ยวเล็บตำรวจภาค7

8bi9bjbjhb6aagfadfeadพล.ต.ท.วีระพงษ์ ชื่นภักดี  ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 7 กล่าวว่า ปัจจุบันสถานภาพอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 7 มีแนวโน้มการเกิดคดีสูง มีความรุนแรงและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น หลายครั้งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และประชาชน ที่ตกเป็นเหยื่อต้องได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน โดยเฉพาะตำรวจผู้ปฏิบัติงานกล้องcctv ซึ่งหากมีสถานการณ์ความรุนแรง หรือมีอาชญากรรมเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องเข้าไปพิสูจน์ทราบ และติดตามคนร้ายมาดำเนินคดี และได้จัดการฝึกอบรมทบทวนการฝึกชุดปฏิบัติการพิเศษ(อินทรี 7) โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขสถานการณ์ที่มีความรุนแรงใน พื้นที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

"การฝึกทั้งหมดเกิดจากการคิดค้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นหลัก มั่นใจมากกับชุดปฏิบัติการพิเศษอินทรี 7 และยอมรับว่าเป็นชุดปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพจริงๆ โดยเฉพาะยุทธวิธีการตั้งด่านตรวจ เป็นยุทธวิธีที่ถูกต้อง ซึ่งได้สั่งการไปยังนายตำรวจที่รับผิดชอบด้านอาชญากรรมและการสืบสวนให้นำชุด ปฏิบัติการพิเศษอินทรี 7 นี้ ไปเสริมกำลังในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนต่อไป" พล.ต.ท.วีระพงษ์ กล่าวสรุป คือหน่วยงานตำรวจที่ได้รับการฝึกฝนชำนาญพิเศษในด้านการบุกจู่โจม ปิดล้อมตรวจค้น และจับกุม โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายจะมีความสามารถปฏิบัติการในคดีอาชญากรรมร้ายแรง ต่างๆ ได้มากกว่าตำรวจประจำโรงพักและมีขีดความสามารถสูงทั้งปฏิบัติการบนภาคพื้น ดินและทางอากาศ โดยเริ่มเกิดขึ้นปีพ.ศ. 2555 ใช้ชื่อว่า “อินทรี 7” มีนกอินทรีเป็นตราสัญลักษณ์ เพราะนกอินทรีเป็นนกที่มีสายตามองได้ในระยะไกล บินได้สูงที่สุดในโลก ตลอดจนมีกรงเล็บที่แข็งแรงและแหลมคมจับเหยื่อได้อย่างแม่นยำรวดเร็ว สง่างาม น่าเกรงขามต่อผู้พบเห็น   โดยมี พ.ต.อ.กิตติวรชัย พิริยะจิตตะ ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.7 เป็นหัวหน้าหน่วย

อินทรี 7 เดิมครั้งแรก มีกำลังนายตำรวจ 5 คน ชั้นประทวน 20 คน ผ่านการฝึกอบรม การต่อต้านการก่อการร้ายหลักสูตรสวาทชั้นชำนาญการ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจ ระดับครูฝึก และหลักสูตรยุทธวิธีตำรวจ (จู่โจม) ภารกิจหลักคือ การฝึกทบทวนยุทธวิธี การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ให้พร้อมสำหรับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้การสนับสนุนสถานีตำรวจในการจับคนร้ายที่มีพฤติกรรมรุนแรงหรือใช้อาวุธ สงคราม ตั้งจุดตรวจตามแนวชายแดนเพื่อสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติด ตั้งจุดตรวจในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงการก่ออาชญากรรมสูงเพื่อตรวจค้นจับ กุมผู้ทำผิดกฎหมาย ตลอดจนเป็นผู้ฝึกอบรมหลักสูตรยุทธวิธีต่างๆ ให้แก่สถานีตำรวจในพื้นที่ภูธรภาค 7

แหล่งที่มา  :  คมชัดลึก

Source: ฝึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษอินทรี7เขี้ยวเล็บตำรวจภาค7

ปุ่นหนุนไทยตั้งเฮดควอเตอร์

860140ขณะเดียวกันญี่ปุ่นยังได้สอบถามถึงความคืบหน้าการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจ พิเศษทวาย และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือในระดับรัฐบาลของไทยกับเมียนมาร์ โดยการเข้ามาร่วมของญี่ปุ่นนั้น ไทยก็พร้อมที่จะสนับสนุน แต่ก็ต้องหารือกับรัฐบาลเมียนมาร์ก่อนว่า จะร่วมมือในแนวทางอย่างไรบ้าง ขณะเดียวกันในเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล ซึ่งประเทศญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญนั้น ล่าสุดยังไม่ได้หารือถึงเรื่องดังกล่าว “บริษัทของประเทศญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยมีอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นหากแก้ไขสิ่งต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ต่างชาติเข้ามาตั้งเฮดควอเตอร์ได้ จะเกิดประโยชน์อย่างมาก เพราะหากมาตั้งที่ไทยแล้ว บริษัทเหล่านั้นจะคุมบริษัทลูกที่ตั้งอยู่ในประเทศข้างเคียงได้หมด ซึ่งการจัดตั้งเฮดควอเตอร์ตอนนี้ ในประเทศไทยยังไม่มี เพราะมีกฎเกณฑ์มาก ทั้งเรื่องภาษีและที่ไม่ใช่ภาษี จึงต้องแก้ไขให้ใกล้เคียงกับสิงคโปร์ มาเลเซีย และฮ่องกง ที่สนับสนุนเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว โดยหากแก้ให้ได้เสร็จสิ้น จะทำให้เกิดกิจกรรมทางการค้ามีกำไรเพิ่มมากขึ้นม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้หารือกับนายชิเกะคะสุ ซะโตะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยญี่ปุ่นแสดงความสนใจเกี่ยวนโยบายของรัฐบาลที่จะสนับสนุนให้นักลงทุนต่าง ชาติ เข้ามาจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการระดับภูมิภาค (อินเตอร์เนชั่นแนล เฮดควอเตอร์) ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาค ซึ่งล่าสุดอยู่ระหว่างการพิจารณาแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อนักลงทุน ทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษี และที่ไม่เกี่ยวกับภาษี คาดว่า จะแก้ไขได้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์นี้ ก่อนเสนอที่ประชุมครม. พิจารณาเห็นชอบ

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ปุ่นหนุนไทยตั้งเฮดควอเตอร์

สั่งสอบด่วนเหตุเรือชนที่จ.กระบี่

860139นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่าขณะนี้รองอธิบดี ด้านความปลอดภัย ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบและสรุปหาสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยสาเหตุ เบื้องต้นเกิดจากผู้ขับเรือ ซึ่งยอมรับว่าปัญหาความประมาทของคนขับเรือ กรมยังไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเพียงพอแต่ในส่วนของการควบคุมใบอนุญาตได้มีการ กวดขันอยู่แล้ว สำหรับมาตรการดูแลเพิ่มเติมคือการบังคับให้เรือขนาด40ที่นั่งขึ้นไปกล้องcctv ต้องกำหนดให้ผู้โดยสารต้องสวมชูชีพไม่เช่นนั้นไม่อนุญาตให้ออกเรืออย่างเด็ด ขาดและจะตรวจสอบมาตรฐานของชูชีพด้วย“ที่ผ่านมีการควบคุมเรื่องการสวมชูชีพเฉพาะเรือขนาดเล็กแต่หลังจากนี้จะ คุมไปถึงเรือขนาดใหญ่ด้วยเพราะการสวมชูชีพจะมีผลต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร โดยตรง”

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.คมนาคม  เปิดเผยถึงกรณีเรือสปีดโบ๊ท ชนเรือประมงลากอวนที่จังหวัดกระบี่ว่า   ขณะนี้ได้สั่งการให้นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่าลงพื้นที่ตรวจสอบและรวบรวมรายละเอียดของการเกิดเหตุการณ์ใน ครั้งนี้ว่ามีสาเหตุมาจากอะไร รวมถึงดูว่าผู้ให้บริการเรือปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎระเบียบของกรมจ้าท่าใน การให้บริการผู้โดยสารหรือไม่ทั้งในส่วนคนขับเรือ ผู้โดยสารเรือเกินมาตรฐานกำหนดหรือไม่ หรือมีเสื้อชูชีพให้บริการเพียงพอหรือไม่

“ได้กำชับให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบอย่างละเอียด เพราะถือเป็นมาตรฐานการเดินเรือเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก ส่วนกรณีที่มีข่าวว่าคนขับเรือประมาทนั้นในเรื่องนี้ถือเป็นเรื่อง อุบัติเหตุที่ไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้น แต่ได้สั่งกำชับให้ตรวจสอบอย่างละเอียดให้เป็นไปตามมาตรฐานของการให้บริการ เพราะเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวได้”

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: สั่งสอบด่วนเหตุเรือชนที่จ.กระบี่

วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

กูรู มองราคาน้ำมันขาลง แนะปรับโครงสร้างพลังงานช่วงนี้

EyWwB5WU57MYnKOuFHM1psJW5KuQDkUPLquOsBzIKKHPu4hHx0M5duสำหรับแนวทางการปรับขึ้นราคาแอลพีจีที่มีข่าวว่ากระทรวงพลังงานจะปรับ ขึ้นเป็น 27 บาท/กก. เป็นราคาที่สะท้อนต้นทุน แต่อาจยังไม่บวกราคานำเข้าไปด้วย เพราะหากบวกราคานำเข้าแอลพีจีจะทำให้ต้นทุนขึ้นไปอยู่ที่ 29 บาท/กก.ขณะที่ นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ราคาพลังงานจำเป็นต้องสะท้อนต้นทุนทั้งหมด โดยในส่วนของก๊าซแอลพีจี ต้นทุนควรอยู่ที่ 550 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน หรือคิดเป็นประมาณ 24.82 บาท/กก. จากปัจจุบันราคาแอลพีจีขนส่งอยู่ที่ 22 บาท/กก. และครัวเรือนอยู่ที่ 22.63 บาท/กก. โดยปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการใช้แอลพีจี 7.5 ล้านตัน/ปี ซึ่งต้องนำเข้า 25% ของความต้องการใช้ทั้งหมดกล้องวงจรปิด เมื่อราคาขายในประเทศยังต่ำกว่าต้นทุน ก็ทำให้ความต้องการใช้เติบโตจนส่งผลให้ปริมาณนำเข้าสูงขึ้นด้วย จนส่งผลกระทบต่อกองทุนน้ำมันฯ

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างราคาพลังงานเพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ควรเร่งดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย.นี้ เนื่องจากเป็นช่วงราคาน้ำมันขาลง โดยเฉพาะการปรับราคาน้ำมันดีเซลที่สามารถเพิ่มอัตราเก็บเงินเข้ากองทุน น้ำมันเชื้อเพลิงได้อีก และหากไม่ต้องการให้กระทบต่อราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการ

อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวมองว่าควรมีการปรับเปลี่ยนกลไกระหว่างกองทุนน้ำมันฯ กับภาษีสรรพสามิต คือ เพิ่มภาษีสรรพสามิตเป็น 3 บาท/ลิตร จากปัจจุบัน 0.75 บาท/ลิตร และลดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ ลงเหลือ 0.75 บาท/ลิตร จากนั้นหากราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงก็สามารถเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ อีก 0.50 บาท/ลิตร เป็น 1.25 บาท/ลิตร ทำให้มีเสถียรภาพทั้งกองทุนและภาษี รวมทั้งไม่กระทบต่อราคาขายปลีกด้วย

ผู้เชี่ยวชาญพลังงาน ระบุราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับลงต่อเนื่อง แนะรัฐใช้โอกาสปรับโครงสร้างพลังงานในช่วงนี้ รวมถึงเก็บเงินเพิ่มดีเซลเข้ากองทุนน้ำมันฯ ก่อนปรับขึ้นสูงในเดือน ธ.ค. ชี้ราคาแอลพีจีหากรวมต้นทุนนำเข้า จะอยู่ที่ 29 บาท/กก.เมื่อวันที่ 16 ต.ค. นายมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันราคาน้ำมันขาลง โดยในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันลงกว่า 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล และมีแนวโน้มลงอีก ซึ่งส่วนตัวมองว่ารัฐควรเร่งปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน ก๊าซแอลพีจี และเอ็นจีวี ในช่วงนี้ เพราะเดือน ธ.ค. ราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้น

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: กูรู มองราคาน้ำมันขาลง แนะปรับโครงสร้างพลังงานช่วงนี้