วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

มช.คิดค้นระบบดูแลพื้นที่ปลูกข้าวไทย

910364ด้านนายเฉลิมพล สำราญพงษ์ นักวิจัยศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำหรับระบบสารสนเทศที่ใช้นั้น ได้ตั้งชื่อว่า"เขตข้าวไทย" ซึ่งมีนักวิจัยที่ดูแลระบบร่วมกันอีก 2 คนคือ นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล และดร.อรรถชัย จินตะเวช รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการร่วมพัฒนาสังคมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกิจการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งระบบสารสนเทศนี้จะเป็นระบบที่ดูแลเรื่องของการปลูกข้าวทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นการกระจายตัวของพันธุ์ข้าวต่างๆ เช่น พันธุ์ข้าวหอมอยู่ที่ไหน พันธุ์ข้าวขาวอยู่ที่ไหน ข้าวเหนียวอยู่ส่วนไหน และข้าวที่มีมูลค่าทางการเกษตรสูงอยู่ที่ไหนเราก็จะใช้ข้อมูลระบบข้าวที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยนำข้อมูลมาจากกรมวิชาการเกษตรกรมพัฒนาที่ดิน และข้อมูลผลผลิตข้าวจากการแนะนำของนักวิชาการจากกรมการข้าวแล้วนำข้อมูลมารวบรวมแบ่งออกเป็นส่วน ว่าจุดไหนเหมาะสมกับการปลูกมาก ปลูกปานกลาง ปลูกน้อย รวมถึงไม่เหมาะแก่การปลูกเลย ซึ่งหากพื้นที่ไหนเหมาะสมแล้วก็ต้องต่อยอดว่า จะเพิ่มมูลค่าของข้าวในจุดนั้นอย่างไร หากไม่เหมาะสมแล้วควรจะเข้าไปแก้ไขอย่างไร หรือแนะนำให้เกษตรกรปลูกอะไรให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่โดยจะนำเทคนิควิธีการจากนักวิชาการจากกรมการข้าว เข้ามาช่วยเหลือแนะนำเกษตรกรในพื้นที่ สำหรับในอนาคตก็จะมีการพัฒนาข้อมูลให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกษตรกร รวมถึงนักวิชาการได้ทราบข้อมูลเรื่องของจำนวนพื้นที่ปลูกข้าวแหล่งปลูกข้าวแต่ละสายพันธุ์ พื้นที่เหมาะสมทางด้านการเกษตรจากนั้นแต่ละหน่วยงานก็จะได้เข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าปัจจุบันซึ่งผู้สนใจอยากเข้าไปดูข้อมูลก็ว่าพื้นที่ของตนเองเหมาะสมหรือไม่ก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ www.ricethailand.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 - 221275 ต่อ 234 ในวัน และเวลาราชการ.เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้คิดค้นระบบการระบุพื้นที่การปลูกข้าว เพื่อตรวจสอบว่าพื้นที่ไหนควรปลูกหรือไม่ควรปลูก โดยนำเทคโนโลยีจีพีเอสมาปรับใช้ในการตรวจสอบข้าวทั้งประเทศเป็นแห่งแรก โดยศ.สัญชัย จตุรสิทธา รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การใช้พื้นที่ในการปลูกข้าวของไทยยังมีปัญหาอีกมาก ทั้งการจัดโซนนิ่งทำการเกษตรที่จะระบุว่าพื้นที่ไหนเหมาะสมสำหรับการทำการเกษตร เพราะบางพื้นที่ไม่เหมาะแก่การปลูกเลย ตอนนี้ทางคณะเกษตรศาสตร์ก็ได้รับงบประมาณมาในการจัดการด้านสารสนเทศ ดูแลระบบให้มองเห็นพื้นที่การปลูกที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว โดยได้รับความร่วมมือระหว่างกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ข้อมูลผลผลิตข้าวที่ครัวเรือนได้รับจากการใช้เทคโนโลยีกรมการข้าว ข้อมูลความเหมาะสมการใช้ที่ดิน และข้อมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจข้าว โดยนำข้อมูลที่ได้มาจัดเก็บเป็นระบบสารสนเทศ พร้อมนำมาใช้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยการนำระบบสัญญาณจีพีเอส และเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และถือว่าเป็นแห่งแรกของประเทศที่ได้มีการจัดทำระบบนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าวไทยมีคุณภาพดีขึ้นในอนาคต

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: มช.คิดค้นระบบดูแลพื้นที่ปลูกข้าวไทย

ทำหนังควายตากแห้งช่วงหนาว

910334นายมาณพ สาขันธุ์โคตรชาวบ้านดอนยาง ต.ดงชน อ.เมือง จ.สกลนคร กล่าวว่า ในช่วงฤดูหนาวที่สภาพอากาศ และแสงแดดเอื้ออำนวย ตนจะหันมาหารายได้พิเศษด้วยการทำหนังควายเค็มขาย เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่นิยมนำไปเผารับประทานควบคู่กับการผิงไฟคลายหนาว โดยจะนำหนังควายมาแปรรูปทำเป็นเส้น และนำไปหมักน้ำเกลือ คลุกเคล้ารำเพื่อลดกลิ่นเหม็นคาวแล้วนำไปตากแห้งหรืออบแห้ง จากนั้นก็จะนำมาสับเป็นเส้นที่ได้ความยาวตามขนาดเพื่อรอส่งออกขาย สำหรับหนังควายที่สามารถเก็บไว้ได้นานเป็นปีไม่มีเน่าเสียอีกทั้งยังปลอดสารเจือปน โดยจะซื้อขายในราคามัดละ 10 บาท ขายส่ง 12 มัด 100 บาท 1 มัด จะมีหนังเค็มปริมาณ 2 เส้น ความยาวเส้นละประมาณ 20 เซนติเมตร สร้างรายได้ให้ครอบครัววันละ5,000 – 10,000 บาท.เมื่อเวลา 04.00 น. วันที่ 16 ธ.ค. สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนครรายงานว่า สภาพอากาศทั่วไปในพื้นที่ได้รับอิทธิพลจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมตอนใต้และจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันพรุ่งนี้ ( 17 ธ.ค.)ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียสต่อเนื่องหลายวัน และขอให้ประชาชนหมั่นดูแลสุขภาพ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันนี้ถึงเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบนอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุด 14-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่าสุด 8-13 องศาเซลเซียส

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ทำหนังควายตากแห้งช่วงหนาว

เดนมาร์กอ้างความเป็นเจ้าของขั้วโลกเหนือ

910389ความเคลื่อนไหวดังกล่าวของทางการเดนมาร์กมีขึ้นหลังรัฐบาลแคนาดาประกาศเมื่อปลายปีที่แล้ว อ้างความเป็นเจ้าของขั้วโลกเหนือเช่นกัน ขณะที่ทางการรัสเซียอ้างสิทธิ์เชิงสัญลักษณ์ด้วยการหย่อนกระบอกบรรุจธงชาติรัสเซียลงสู่พื้นมหาสมุทรบริเวณขั้วโลกเหนือ เมื่อปี 2550 สร้างความไม่พอใจอย่างหนักให้กับทั้งเดนมาร์ก สหรัฐ แคนาดา และนอร์เวย์ ซึ่งต่างออกมาแสดงหลักฐานอ้างความเป็นกรรมสิทธิ์ ก่อนเห็นพ้องกันเมื่อปี 2551 ว่ากรณีพิพาทครั้งนี้สมควรให้ซีแอลซีเอสเป็นผู้วินิจฉัย

ข้อมูลของสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐ ( ยูเอสจีเอส ) ระบุว่าบริเวณขั้วโลกเหนืออุดมไปด้วยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ยังไม่ได้รับการค้นพบราวร้อยละ 13 และ 30 ตามลำดับ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. ว่านายมาร์ติน ลิเดการ์ด รมว.กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก แถลงเมื่อวันจันทร์ เรื่องการยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการกำหนดของเขตไหล่ทวีป ( ซีแอลซีเอส ) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านภูมิศาสตร์ในสังกัดของสหประชาชาติ ( ยูเอ็น ) เพื่อขออ้างกรรมสิทธิ์เหนือขั้วโลกเหนือและน่านน้ำในมหาสมุทรอาร์กติกที่อยู่โดยรอบ

ทั้งนี้ เอกสารที่รัฐบาลเดนมาร์กยื่นต่อซีแอลซีเอสเป็นข้อมูลที่สำรวจเมื่อปี 2545 ระบุว่าอาณาเขตอีก 895,000 ตารางกิโลเมตร วัดจากเขตแดนทางทะเลของดินแดนกรีนแลนด์ ซึ่งเป็นดินแดนปกครองตนเองของเดนมาร์ก สมควรได้รับการรับรองให้เป็นอาณาเขตของรัฐบาลโคเปนเฮเกนเช่นกัน

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: เดนมาร์กอ้างความเป็นเจ้าของขั้วโลกเหนือ

ทวงหนี้โหดติดป้ายประจานห้ามขึ้นเครื่องบิน-รถไฟ

909409มาตรการทวงหนี้โหดโดยรัฐนี้บังคับใช้มาตั้งแต่เดือน ต.ค.2556 กับลูกหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือต่ำ การประกาศรายชื่อลูกหนี้อย่างเป็นทางการครั้งนี้ ส่งผลให้ศาลประชาชนกลางประจำท้องถิ่นต่าง ๆ สามารถใช้ข้อมูลดังส่วนบุคคลเปิดเผยให้กับธนาคาร บริการสาธารณะ สายการบิน และผู้ให้บริการรถไฟได้ เพื่อเป็นการห้ามไม่ให้ลูกหนี้เหล่านี้ใช้บริการหรือสามารถกู้ยืมเงินจากสถานบันการเงินใด ๆได้อีก

เหตุผลที่ต้องออกมาตรการประจาน ตลอดจนต้องถึงขนาดติดประกาศรายชื่อในที่สาธารณะให้ได้รับความอับอายนั้น เนื่องมาจากเหล่าลูกหนี้ที่ยืนยันปฏิเสธการชำระหนี้มักก่อเหตุทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานยึดทรัพย์ และผู้พิพากษา ขณะที่พวกเขาปฏิบัติหน้าที่รักษากฎเกณฑ์ของบ้านเมือง อย่างไรก็ตามนายหลิวเผยว่า มาตรการเหล่านี้จะช่วยให้การชำระหนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น และมีลูกหนี้ราวร้อยละ 20 ที่จ่ายหนี้ของตนเองทันทีหลังจากข้อมูลและชื่อของตนถูกเปิดเผย.สำนักข่าวของจีน “ซีซีทีวี”รายงานจากประเทศจีน เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.ว่า ศาลสูงของประเทศจีนออกมาตรการโหด แถลงประกาศรายชื่อบรรดาลูกหนี้เหนียวหนี้ที่ไม่ยอมชำระเงินจำนวนมากกว่า 700,000 คนสู่สาธารณะ โดยนายหลิว กุ้ยเซียง ผู้พิพากษาออกมากล่าวว่าในจำนวนนี้มีมากกว่า 400,000 คนแล้วที่ถูกสั่งห้ามโดยสารอากาศยาน

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ทวงหนี้โหดติดป้ายประจานห้ามขึ้นเครื่องบิน-รถไฟ

เรื่องฉาวโคเรียนแอร์ดันยอดขายแมคคาเดเมียพุ่ง

909415กรณีอื้อฉาวเรื่องถั่วแมคคาเดเมียของโคเรียนแอร์เกิดขึ้นบนเที่ยวบิน เคอี 086 จากนครนิวยอร์กสู่กรุงโซลเมื่อวันศุกร์ที่ 5 ธ.ค. โดยน.ส. โช ฮยอน-อา บุตรสาวของประธานสายการบินซึ่งเป็นผู้โดยสารชั้นหนึ่งบนเที่ยวบินนั้น แสดงความไม่พอใจอย่างหนักเมื่อได้รับเสิร์ฟถั่วทั้งซอง เธอจึงสั่งให้หัวหน้าพนักงานต้อนรับลงจากเครื่องเพื่อแสดงความรับผิดชอบ ทำให้เที่ยวบินเสียเวลานานหลายสิบนาที เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะนักบินกำลังเตรียมเทคออฟ

หลังเกิดเหตุบิดาของเธอ คือนายโช ยาง-โฮ ออกมาขอโทษชาวเกาหลีใต้ทั้งประเทศด้วยตัวเอง และสั่งปลดบุตรสาวออกจากทุกตำแหน่งทางธุรกิจของบริษัทในเครือด้วย ไม่แต่เฉพาะโคเรียนแอร์เท่านั้น ขณะที่บุตรสาวเข้ารับการซักฟอกจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงคมนาคม และเธอเดินทางไปขอพบหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินนั้นเมื่อวันอาทิตย์แต่ไม่พบอีกฝ่าย เธอจึงทิ้งโน้ตเอาไว้แทน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. อ้างรายงานจากเว็บไซต์ coupang.com ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านอี-คอมเมิร์ซรายใหญ่ของเกาหลีใต้ เรื่องการขาดแคลนสินค้าที่เป็นถั่วแมคคาเดเมียแบบบรรจุซอง พร้อมทั้งการได้รับข้อความร้องเรียนจากลูกค้ากว่า 100 ราย ซึ่งต้องการให้บริษัทนำสินค้าชนิดนี้กลับมาจำหน่ายอีกครั้งโดยเร็วที่สุด และการได้รับคำถามจากลูกค้าอีกเป็นจำนวนมาก ว่าถั่วแมคคาเดเมียที่ทางเว็บไซต์นำมาจำหน่าน เป็นยี่ห้อเดียวกับที่เป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาบนเที่ยวบินของโคเรียนแอร์เมื่อต้นเดือนนี้จริงหรือไม่

ขณะที่เซ็บไซต์ auction.co.kr หรือ "อีเบย์" ภาคภาษาเกาหลี รายงานว่ามีผู้นำถั่วแมคคาเดเมียมาประมูลมาขึ้นนับตั้งแต่เกิดเหตุ และสามารถทำราคาได้สูงกว่าราคาเริ่มต้นมากถึง 12 เท่าในช่วง 5 วันที่ผ่านมา ทั้งที่ก่อนหน้านี้ราคาประมูลถั่วแมคคาเดเมียในเว็บไซต์จะสูงกว่าราคาเริ่มต้นเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: เรื่องฉาวโคเรียนแอร์ดันยอดขายแมคคาเดเมียพุ่ง

เตรียมลงโทษสถานหนักนักท่องเที่ยวป่วนแอร์เอเชีย

909313นอกจากนี้ ทั้งคู่แสดงออกด้วยพฤติกรรมที่สะท้อนความ "ไร้อารยธรรม" อย่างรุนแรง โดยปราศจากการตระหนักว่า มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงและต้องได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสังคมปัจจุบัน ขณะที่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติของจีนออกแถลงการณ์เมื่อวันเสาร์ เรื่องการเตรียมลงโทษชายและหญิงคู่นี้ "สถานหนัก" พร้อมผู้ที่ร่วมเดินทางมากับทั้งคู่อีก 3 คนด้วย เพื่อให้เป็นกรณีตัวอย่างแก่นักท่องเที่ยวชาวจีนทุกคน แต่ยังไม่เผยอย่างชัดเจนว่าจะลงโทษแบบใด

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนเที่ยวบินเอฟดี 9101 ของไทยแอร์เอเชีย เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว โดยเที่ยวบินที่มีผู้โดยสาร 174 คน และลูกเรือ 6 คน มีกำหนดเดินทางจากสนามบินดอนเมืองในกรุงเทพฯไปยังเมืองหนานจิง ทั้งนี้ ชายและหญิงรายนี้ต่อว่าพนักงานต้อนรับอย่างรุนแรงที่ไม่จัดให้ทั้งคู่นั่งข้างกัน แม้ลูกเรือจะแก้ไขสถานการณ์ได้สำเร็จ แต่ต่อมาฝ่ายหญิงขอน้ำร้อนจากพนักงานต้อนรับเพื่อนำมาต้มบะหมี่ถ้วยสำเร็จรูป แต่กลับสาดใส่อีกฝ่ายจนเกิดความชุลมุน และเรื่องราวโกลาหลมากขึ้นอีก เมื่อฝ่ายชายขู่ระเบิดเครื่องบินเพื่อฆ่าตัวตาย อย่างไรก็ตาม เครื่องบินเพิ่งออกเดินทางไปได้มานาน นักบินจึงนำเครื่องเลี้ยวกลับมาลงจอดที่สนามบินต้นทาง และติดต่อให้ตำรวจมาควบคุมตัวผู้ก่อเหตุลงจากเครื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. ว่าหนังสือพิมพ์ "ไชนา เดลี" หนึ่งสื่อสิ่งพิพม์กระบอกเสียงของรัฐบาลจีน ตีพิมพ์บทความลงในฉบับวันจันทร์ ประณามนักท่องเที่ยวชาย-หญิง 2 คนซึ่งเป็นคู่รักกัน ซึ่งก่อเหตุวุ่นวายบนเที่ยวบินโดยสารของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ในเส้นทางจากกรุงเทพฯสู่เมืองหนานจิง ในมณฑลเจียงซู เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเสื่อมเสียอย่างหนักให้กับชาวจีนทั้งประเทศ

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: เตรียมลงโทษสถานหนักนักท่องเที่ยวป่วนแอร์เอเชีย

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557

'โด้'ใจป้ำ! ซื้อนาฬิกาเรือนละ 3 แสน แจกแข้ง'ราชัน'

EyWwB5WU57MYnKOuFIstZ8pipoAx0KdpfV8lsj0bvTIA4gmOCU1uiGล่าสุด โรนัลโด ก็ได้มอบของที่ระลึกสำหรับการคว้าแชมป์ครั้งประวัติศาสตร์ให้กับเพื่อนๆ และพนักงานของสโมสร เป็นนาฬิกาข้อมือของ "บุลการี" รุ่นสั่งทำพิเศษ ตกราคาเรือนละ 8,200 ยูโร ที่ด้านหลังตัวเครื่องมีสัญลักษณ์ "ซีอาร์ 7" กับชื่อของเพื่อนร่วมทีม "ราชันชุดขาว" ที่เจ้าของนาฬิกาแต่ละเรือน และคำว่า "ลา เดซิมา"

โดยแข้งบัลลงดอร์ วัย 29 ปี ได้มอบนาฬิกาเรือนดังกล่าวให้เพื่อนๆก่อนทำศึก ลา ลีกา เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา นัดบุกไปถล่ม อัลเมเรีย 4-1 โดย อัลบาโร อาร์เบลัว เป็นคนหนึ่งที่โพสต์รูปของขวัญจากโรนัลโดผ่านทวิตเตอร์ให้แฟนคลับได้ยลกัน.

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. คริสเตียโน โรนัลโด ดาวยิง "ราชันชุดขาว" เรอัล มาดริด สโมสรดังประจำลีก ลาลีกา สเปน ใจป้ำซื้อนาฬิกาข้อมือรุ่นสั่งทำพิเศษ เรือนละ 8,200 ยูโร (ราว 335,000 บาท) มอบเป็นของขวัญให้กับเพื่อนร่วมทีมและทีมงานในสโมสรเพื่อเป็นที่ระลึกในการคว้าถ้วย ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก สมัยที่ 10

ในฤดูกาลที่ผ่านมา คาร์โล อันเชล็อตติ ได้พาทีมคว้าถ้วยแชมเปียนส์ลีกเป็นสมัยที่ 10 ด้วยการเอาชนะอริร่วมเมือง "ตราหมี" แอตเลติโก มาดริด 4-1 โดยจอมทัพทีมชาติโปรตุเกสเป็นคนซัดจุดโทษปิดท้าย

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: 'โด้'ใจป้ำ! ซื้อนาฬิกาเรือนละ 3 แสน แจกแข้ง'ราชัน'

'ถิรวัฒน์'ดีสุด รั้ง 4 ร่วม สวิงไทยแลนด์ รอบ 2

EyWwB5WU57MYnKOuFIstZvNOLzpofE1PoZTZ9eFICnbJDHxRyZ2Z5uทางด้านการตัดตัวสองวันนั้น ทำกันที่คะแนน 7 โอเวอร์ ซึ่งมีนักกอล์ฟผ่านการตัดตัวไปทั้งหมด 79 คน โดยนักกอล์ฟไทยที่ผ่านเข้าไปใน 2 วันสุดท้ายนั้น ยังมีกิรเดช อภิบาลรัตน์ ปวิธ ตั้งกมล-ประเสริฐ ในอันดับ 38 ร่วม สกอร์ 4 โอเวอร์ พรหม มีสวัสดิ์ ชัพชัย นิราช และสุทธิเจตน์ คูห์-รัตนพิศาล อันดับ 53 ร่วม สกอร์ 6 โอเวอร์ บุญชู เรืองกิจ แจ๊ซ เจนวัฒนานนท์ จักรพันธ์ เปรมศิริ-กรณ์ และภวิน อิงคะประดิษฐ์ อันดับ 67 ร่วม สกอร์ 7 โอเวอร์

ส่วนนักกอล์ฟดังระดับโลกที่ไม่ผ่านการตัดตัวในครั้งนี้ ได้แก่ วิคตอร์ ดูบุยส์ซง มืออันดับ 17 ของโลก จากฝรั่งเศส เช่นเดียวกับนักกอล์ฟไทยคือ ภาณุพล พิทยารัฐ เชาวลิต ผลาผล ปริยะ ชุณหสวัสดิกุล พชร คงวัดใหม่ อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ ขวัญชัย แท่นนิล รฐนน วรรณศรีจันทร์ สัตยา ทรัพย์อัประไมย ดลภัทรไชย นิยมชน ธรรมนูญ ศรีโรจน์ อานนท์ ว่องวานิช แดนไท บุญมา ภูมิ
ศักดิ์แสนศิลป์ และฐิติพรรษ์ ช่วยประคอง (ขอถอนตัว)

“ไทยแลนด์กอล์ฟแชมเปียนชิพ” กอล์ฟเอเชียนทัวร์ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และเงินรางวัลรวม 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 32 ล้านบาท ที่อมตะสปริงคันทรีคลับ จ.ชลบุรี เมื่อวันศุกร์ ซึ่งเป็นการแข่งขัน รอบสอง ปรากฏว่า นักกอล์ฟส่วนใหญ่พากันทำคะแนนโอเวอร์พาร์ โดยผู้นำคนใหม่กลายเป็นทอมมี ฟลีตวูดจากอังกฤษ ซึ่งทำสกอร์รวมสองวัน 4 อันเดอร์ อันดับ 2 ร่วม มาร์คัส เฟรเซอร์ จากออสเตรเลีย และลี เวสต์วูด จากอังกฤษ สกอร์ 3 อันเดอร์ และในอันดับ 4 ร่วม ซึ่งเป็นอันดับดีสุดของนักกอล์ฟไทยนั้น ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต โปรกอล์ฟวัย 24 ปี จากขอนแก่น ซึ่งได้เข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ ด้วยการผ่านรอบควอลิฟายเข้ามา ทำสกอร์ 2 อันเดอร์เท่ากัน โจนาธาน มอร์ จากสหรัฐฯ อันดับ 6 ร่วม ธงชัย ใจดี ทำสกอร์ 1 อันเดอร์ เท่ากับมาร์ติน คายเมอร์ มืออันดับ 13 ของโลกจากเยอรมนี และพอล ปีเตอร์สัน จากสหรัฐฯ

สำหรับธันยากร ครองผา ซึ่งเป็นผู้นำร่วมในวันแรก เกินไปถึง 5 โอเวอร์ในวันนี้ ทำให้สกอร์รวมกลายเป็น 2 โอเวอร์ ตกไปอยู่ในอันดับ 21 ร่วมกับถาวร วิรัตน์จันทร์ ประหยัด มากแสง ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ รวมทั้งเซร์จิโอ การ์เซีย แชมป์เก่าปีที่แล้ว มืออันดับ 7 ของโลก จากสเปน และบับบา วัตสัน มืออันดับ 4 ของโลกจากสหรัฐฯถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต นักกอล์ฟขอนแก่นที่ผ่านควอลิฟายเข้าร่วมแข่งขัน กลายเป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานดีสุดใน “ไทยแลนด์ กอล์ฟแชมเปียนชิพ” ที่อมตะสปริงคันทรีคลับ รอบ 2 เมื่อวันศุกร์ รั้งอันดับ 4 ร่วม ด้วยสกอร์ 2 อันเดอร์ ตามหลังทอมมี ฟลีตวูด จากอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้นำอยู่ 2 สโตรก ส่วนธันยากร ครองผา ซึ่งเป็นผู้นำร่วมวันแรก ตกไปอยู่ในอันดับ 21 ร่วม เท่ากับ เซร์จิโอ การ์เซีย แชมป์เก่าปีที่แล้วจากสเปน

แหล่งที่มา :  ไทยรัฐ

Source: 'ถิรวัฒน์'ดีสุด รั้ง 4 ร่วม สวิงไทยแลนด์ รอบ 2

'ฟ้าลั่นจูเนียร์' เฮ! ปราบฟิลิปปินส์ ได้แชมป์ขั้นแรก

EyWwB5WU57MYnKOuFIstZvOVQ71IcLcmANopS9KM4hLOPUgoive67iส่วนคู่มวยประกอบรายการนักชกในโครงการ “ปตท.พลังกำปั้น” ไมค์ เกษตรพัฒนา ชนะคะแนน เฮนดริค บารองเซย์ นักชกอินโดนีเซีย ด้วยคะแนน 79-73 ทั้งสามเสียง และอัจฉริยะ วิโรจนสุโนบล นักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย เทิร์นโปรครั้งแรก ชนะคะแนน ปราบปราม ศิษย์ทรายทอง ด้วยคะแนน 58-56 เท่ากันทั้งสามเสียง, และเอกขุนพล ม.กรุงเทพธนบุรี ชนะน็อก คมแก้ว ศิษย์ทรายทอง ยก 2

ด้าน “จิมมี่” เอกรัฐ ไชยโชติช่วง โปรโมเตอร์เกียติกรีรินทร์ เผยว่า ฟ้าลั่นจูเนียร์ สามารถคว้าเข็มขัดแชมเปี้ยนเส้นแรก ด้วยวัยเพียง 21 ปี และเป็นของขวัญให้กับพ่อ ฟ้าลั่น ศักดิ์กรีรินทร์ อดีตแชมป์โลก IBF รุ่นมินิฟลายเวท คาดว่าไม่เกินสองปีจะมีโอกาสลุ้นคว้าแชมป์โลกในวัยไล่เลี่ยกันกับฟ้าลั่นผู้พ่อที่ตอนขึ้นครองตำแหน่งแชมป์โลกก็มีอายุแค่ 22 ปี 10 เดือนเท่านั้น ส่วนคิวต่อไป ฟ้าลั่นจูเนียร์ได้คิวป้องกันแชมป์ IBF เอเชียครั้งแรกในวันที่ 20 ก.พ. ปีหน้าโดยมีนายพยูน นุ่นชูคัน นายก อบต.พ่วงพรมคร เป็นประธานจัดการแข่งขัน ที่ โรงเรียนบ้านควนสามัคคี ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

ฟ้าลั่นจูเนียร์ เกษตรพัฒนา สมหวังซิวเข็มขัดแชมป์เส้นแรก ด้วยการชนะคะแนน ดีลาครูส นักชกฟิลิปปินส์ ขาดลอย คว้าแชมป์ IBF เอเชีย รุ่นจูเนียร์ฟลายเวท มอบเป็นของขวัญให้พ่อ ขณะที่อัจฉริยะ วิโรจนสุโนบล นักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย เทิร์นโปรครั้งแรก ชนะคะแนน ปราบปราม ศิษย์ทรายทอง ด้าน “จิมมี่” เอกรัฐ ไชยโชติช่วง โปรโมเตอร์ วางคิวต่อให้ป้องกันแชมป์เอเชียครั้งแรก 20 ก.พ. 2558 ที่อำเภอเคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

“ศึกมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สะท้านโลก เทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช” เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมี ดร.ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง เป็นประธานอำนวยการแข่งขัน ผลปรากฏว่า ฟ้าลั่นจูเนียร์ เกษตรพัฒนา ชิงแชมป์ IBF เอเชียรุ่นจูเนียร์ฟลายเวทที่ว่าง เอาชนะคะแนน อาร์มัน ดีลาครูส นักชกชาวฟิลิปปินส์ ครบ 12 ยก อย่างขาดลอย ด้วยคะแนนเอกฉันท์ 117-110 เท่ากันทั้งสามเสียง

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: 'ฟ้าลั่นจูเนียร์' เฮ! ปราบฟิลิปปินส์ ได้แชมป์ขั้นแรก

วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

แอฟริกา-จีนแชมป์ประเทศดูหนังโป๊มากสุดในโลก

907322โดยอันดับหนึ่งเป็นของประเทศเวสเทิร์นสะฮารา ที่พบว่า โดยเฉลี่ยจะมีผู้เข้าชมภาพยนตร์ประเภทนี้ราว 16.16 นาที รองลงมาได้แก่ประเทศโตโก 15.03 นาที อันดับต่อมาคือจีน 14.34 นาที ส่วนไทยโดยเฉลี่ยจะมีการเข้าอินเตอร์เน็ตเพื่อชมภาพยนตร์เรทเอ็กส์เฉลี่ย 8.15 นาที ถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนประเทศที่มีการชมภาพยนตร์เช่นนี้สั้นที่สุดคือ อิรักเฉลี่ย 5.30 นาที รองลงมาคือประเทศคิวบา เฉลี่ย 6.24 นาที

ทั้งนี้ พอร์นฮับยังได้จัดทำสถิติของเมืองต่างๆที่มีประชาชนเข้าชมภาพยนตร์เรทเอ็กส์ไว้อีกด้วย โดยกรุงเทพมหานครมีอัตราการชมเฉลี่ย 8.51 นาทีและจังหวัดภูเก็ตเฉลี่ยอยู่ที่ 8.44 นาที อย่างไรก็ตาม เมืองที่มีประชาชนดูภาพยนตร์ประเภทนี้มากที่สุดนั้น ได้แก่ เมืองเมาน์เทนวิวของสหรัฐ 21.08นาที กรุงปักกิ่งของจีน 16.29 นาที เมืองเซี่ยงไฮ้ 15.58 นาที และกรุงกาฐมาณฑุของเนปาล 13.58 นาที  เว็บไซต์ข่าวจีน “ซ่างไห่อิสต์”รายงานจากประเทศจีน เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.ว่า เจ้าหน้าที่ด้านสถิติของ“พอร์นฮับ” เว็บไซต์แชร์ภาพ ภาพยนตร์และคลิปเรทเอ็กซ์ขนาดใหญ่ของโลกที่มีฐานอยู่ที่รัฐควิเบก ประเทศแคนาดา ได้ทำการจัดเก็บข้อมูลเฉลี่ยเพื่อดูว่า ประเทศ รัฐหรือเมืองใดที่มีประชาชนเข้าอินเตอร์เน็ตชมภาพยนตร์เรทเอ็กส์มากที่สุดในโลก

แหล่งที่มา  : เดลินิวส์

Source: แอฟริกา-จีนแชมป์ประเทศดูหนังโป๊มากสุดในโลก

สื่อญี่ปุ่นชี้อาเบะนั่งเก้าอี้นายกฯอีกสมัย

907321ทั้งนี้ หากจำแนกแนวโน้มการคว้าชัยชนะออกมาเป็นรายพรรค อาซาฮีประเมินว่าพรรคแอลดีพีน่าจะคว้าที่นั่งได้ระหว่าง 290-138 ที่นั่ง ขณะที่พรรคโคเมอิโตะน่าจะได้ไปราว 29-35 ที่นั่ง และจำนวนที่นั่งที่เหลือเป็นของพันธมิตรฝ่ายค้าน นำโดยพรรคประชาธิปไตยญี่ปุ่น ( ดีเจพี ) อดีตรัฐบาลระหว่างปี 2552-2555

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประชาชนอีกราวร้อยละ 40 ซึ่งยังไม่ตัดสินใจว่าจะลงคะแนนให้กับพรรคใด ซึ่งอาซาฮีและบรรดานักวิเคราะห์มองว่า กลุ่มคนเหล่านี้คือตัวแปรสำคัญที่อาจกลายเป็นผู้เปลี่ยนแปลงและกำหนดทิศทางการเมืองของญี่ปุ่นในอนาคต นอกจากนี้ ประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยยังลังเลว่า จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้หรือไม่ หลายคนรู้สึกว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ "ไม่จำเป็น" เนื่องจากเร็วกว่ากำหนดถึง 2 ปี และสภาพเศรษฐกิจของประเทศในเวลานี้กำลังย่ำแย่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันทื่ 12 ธ.ค. ว่าหนังสือพิมพ์ "อาซาฮี" ของญี่ปุ่น ฉบับเมื่อวันพฤหัสบดี ตีพิมพ์บทวิเคราะห์แนวโน้มการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดของญี่ปุ่น ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 14 ธ.ค. นี้ ว่าพรรคเสรีประชาธิปไตย ( แอลดีพี ) ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ และพรรคแนวร่วมคือ โคเมอิโตะ น่าจะสามารถคว้าที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรได้รวมกัน 317 จาก 415 ที่นั่ง การันตีการครองเสียงข้างมากในสภาเกิน 2 ใน 3 ได้อีกหนึ่งสมัย

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: สื่อญี่ปุ่นชี้อาเบะนั่งเก้าอี้นายกฯอีกสมัย

นายกฯจีนเยือนไทยสัปดาห์หน้า

907286ทั้งนี้ ในส่วนของการเยือนไทยนั้น หลี่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ( จีเอ็มเอส ) ที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 19-20 ธ.ค. นี้ ที่โรงแรมแชงกรีลา ร่วมกับผู้นำจากลาว เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนามและไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์และยกระดับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีนปฏิเสธยืนยันว่า หลี่จะหยิบยกประเด็นเรื่องผู้อพยพชาวอุยกูร์ซึ่งลี้ภัยอย่างผิดกฎหมายเข้ามาในไทย มาหารือระดับทวิภาคีร่วมกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทยด้วยหรือไม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ว่านายหวัง เฉา รมช.กระทรวงการต่างประเทศจีน แถลงเรื่องนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง มีกำหนดการเดินทางเยือน 3 ประเทศในแถบยุโรปตะวันออก เอเชียกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสัปดาห์หน้า  ได้แก่เซอร์เบีย คาซัคสถาน และไทย ระหว่างวันที่ 14-20 ธ.ค.

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: นายกฯจีนเยือนไทยสัปดาห์หน้า

วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เก็บตกสถิติ 'ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก' รอบแบ่งกลุ่ม

EyWwB5WU57MYnKOuFIsrPZPrRurRnZ1YvVcJC3slEZvswoLwRAl5uWนักเตะที่ผ่านบอลให้เพื่อนทำประตูมากที่สุด : เซส ฟาเบรกัส (เชลซี) โกเก (แอตเลติโก มาดริด) 4 ครั้ง

นักเตะที่ล้ำหน้ามากที่สุด : แชร์วินโญ (โรมา) 10 ครั้ง

นักเตะที่วิ่งในสนามมากที่สุด : มิคาอิล กอร์ดีชุค (บาเต โบริซอฟ) 74,499 เมตร

นักเตะที่ทำฟาล์วคู่แข่งมากที่สุด : ราอูล การ์เซีย (แอตเลติโก มาดริด) 18 ครั้ง

ทีมที่ถูกคู่แข่งทำฟาล์วน้อยที่สุด : ซีเอสเคเอ มอสโก 47 ครั้ง

ทีมที่ได้ใบเหลืองมากที่สุด : กาลาตาซาราย 18 ใบ

ทีมที่ได้ใบเหลืองน้อยที่สุด : ดอร์ทมุนด์ 3 ใบ

ทีมที่ได้ใบแดงมากที่สุด : เบนฟิกา 3 ใบ

ดาวซัลโวสูงสุด : หลุยซ์ อาเดรียโน (ชัคเตอร์ โดเนตส์ค) 9 ประตู

ทีมที่ได้เตะมุมน้อยที่สุด : มัลโม 16 ครั้ง

ทีมที่เสียเตะมุมมากที่สุด : มัลโม 39 ครั้ง

ทีมที่เสียเตะมุมน้อยที่สุด : บาร์เซโลนา, แอตเลติโก มาดริด 14 ครั้ง

ทีมที่ทำฟาล์วคู่แข่งมากที่สุด : เลเวอร์คูเซน 105 ครั้ง

ทีมที่ทำฟาล์วคู่แข่งน้อยที่สุด : เรอัล มาดริด 50 ครั้ง

ทีมที่ถูกคู่แข่งทำฟาล์วมากที่สุด : ยูเวนตุส 85 ครั้ง

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: เก็บตกสถิติ 'ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก' รอบแบ่งกลุ่ม

คาด 'แม็คลาเรน' เลือก 'บัตตัน' ซิ่งคู่ 'อลอนโซ' ซีซั่นหน้า

EyWwB5WU57MYnKOuFIsrPhj6aBF8Rx8wPOwihqzBOG5XyIejNh7Hciในวันพฤหัสบดีนี้ (ตามเวลาท้องถิ่น) แม็คคลาเรน ได้เตรียมประกาศรายชื่อนักขับสำหรับฤดูกาล 2015 ซึ่งทาง บีบีซี สปอร์ต ได้แสดงความเชื่อมั่นว่า บัตตัน อดีตแชมป์โลกปี 2009 จะถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 2 นักขับตัวจริง ขณะที่ เควิน แมกนุสเซน นักซิ่งวัย 22 ปี จะทำหน้าที่เป็นนักแข่งสำรอง

และนั่นก็หมายความว่า พลขับวัย 34 ปี ที่เพื่อต่อสัญญากับทีม 1 ปี จะได้ลงแข่งรถสูตรหนึ่งเป็นฤดูกาลที่ 16 โดยจะจับคู่กับ อลอนโซ อดีตแชมป์โลก 2 สมัยที่เพิ่งย้ายกลับมาอยู่กับ แม็คคลาเรน หลังออกไปหาความท้าทายกับ เฟอร์รารี มา 5 ปีเต็ม

สื่อดังฟันธง แม็คคลาเรน ทีมฟอร์มูลาวัน ชื่อดัง เตรียมประกาศเลือกให้ เจนสัน บัตตัน ลงสนามลุยศึกซีซั่นหน้า คู่กับ เฟร์นันโด อลอนโซ นักซิ่งคนใหม่ ที่เพิ่งย้ายมาจากเฟอร์รารีสำนักข่าวต่างประเทศ รายงานวันที่ 11 ธ.ค. ว่า "บีบีซี" สื่อดังของอังกฤษฟันธง แม็คคลาเรน ทีมดังประจำการแข่งขันรถสูตรหนึ่ง ฟอร์มูลา วัน เตรียมประกาศให้ เจนสัน บัตตัน อดีตแชมป์โลกชาวอังกฤษ เป็นคู่หูของ เฟร์นันโด อลอนโซ ยอดนักแข่งชาวสเปนที่เพิ่งย้ายมาจาก เฟอร์รารี ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกปีหน้า

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: คาด 'แม็คลาเรน' เลือก 'บัตตัน' ซิ่งคู่ 'อลอนโซ' ซีซั่นหน้า

'มูรินโญ' ยัน 'ชูร์เล' ยังอยู่ในแผนทำทีม

EyWwB5WU57MYnKOuFIsrPecbQGPHtpFX4zmWMHjS5UoRnluZJ82Aq4สำหรับ ชูร์เล วัย 24 ปี ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงในการย้ายออกจากถิ่นสแตมฟอร์ด บริดจ์ อย่างต่อเนื่อง ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามเป็นตัวจริงเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม โชเซ มูรินโญ ยืนยันว่า ชูร์เล ยังคงอยู่ในแผนการทำทีมของเขา

"เขายังอยู่ในแผนทำทีมของผม เรามีปัญหาตอนที่เขาไปเล่นทีมชาติครั้งล่าสุด เขากลับมาและมีปัญหากับฟอร์มการเล่นอยู่ช่วงหนึ่ง แต่เกมนี้เขาได้ลงเล่น 75 นาที ในการเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมา เขาเป็นนักเตะถ้ามีโอกาส 3 ครั้งมักจะยิงได้ 1 ประตู ซึ่งนั่นคือคุณสมบัติที่สำคัญของเขา" มูรินโญ กล่าวทั้งนี้ ชูร์เล ย้ายจาก ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน มาร่วมทีม เชลซี ในปี 2013 ลงเล่นไปแล้ว 50 นัดด้วยกัน

โชเซ มูรินโญ กุนซือของเชลซี ยืนยัน อังเดร ชูร์เล หัวหอกทีมชาติเยอรมัน ยังอยู่ในแผนการทำทีมของเขา หลังซัดไป 1 ประตู พาต้นสังกัดชนะ สปอร์ติง ลิสบอน 3-1สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานวันที่ 11 ธ.ค. ว่า โชเซ มูรินโญ ผู้จัดการทีม "สิงโตน้ำเงิน" เชลซี สโมสรแกร่งแห่งศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ออกมายืนยันว่า อังเดร ชูร์เล กองหน้าทีมชาติเยอรมัน ยังมีอนาคตกับสโมสร หลังเจ้าตัวทำได้ 1 ประตู ในเกมเปิดบ้านชนะ สปอร์ติง ลิสบอน 3-1 ในเกมยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม เมื่อคืนที่ผ่านมา

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: 'มูรินโญ' ยัน 'ชูร์เล' ยังอยู่ในแผนทำทีม

วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

บริการขนองการจัดจำหน่ายของการรับติดตั้งกล้องวงจรปิด

cctvในที่สมัยนี้กล้องวงจรปิด กำลังเป็นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นตามที่พักอาศัยครัวเรือนต่างๆ หรือแม้แต่ทั้งบริษัท องค์กรขนาดเล็ก และองค์การขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีผู้ผลิตและจัดจำหน่ายจากทางบริษัทกล้องวงจรปิดได้นำสินค้าเข้า มาวางตลาด โดยเฉพาะการขายผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งมีทั้งที่เป็นในแบบบริษัทและเป็นบุคคลที่นำสินค้าจากประเทศจีนเข้ามา จำหน่าย ถ้าเป็นในรูปแบบของบริษัทกล้องวงจรปิดแล้ว เชื่อว่าสินค้าและการบริการของทางบริษัทนั้นได้มาตรฐานอยู่แล้ว โดยไม่ต้องเป็นห่วงหรือกังวลว่าสินค้าที่ผู้ติดตั้งซื้อมาจะใช้งานไม่ได้ หรือถ้าใช้งานไม่ได้จริง ก็อาจเรียกใช้บริการหลังการขายของบริษัทกล้องวงจรปิดได้
แต่ถ้าเป็นในระบอบบุคคลทั่วไปที่หิ้วสินค้าจากต่างประเทศมาจำหน่ายนั้น ผู้รับติดตั้งกล้องวงจรปิดอาจจะต้องพิจารณาในการเลือกกล้องวงจรปิด ว่าสินค้าตัวนั้นเป็นอย่างไร แข็งแรงทนทาน สัมพันธ์กันกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจะติดตั้งด้วยหรือเปล่า ซึ่งรูปแบบการขายแบบนี้นั้นแน่ว่าสินค้าหรือกล้องวงจรปิดที่ขายอยู่นั้นมี ราคาถูกมาก แต่เราจำเป็นจะต้องมาติดตั้งเอง ซึ่งถ้าเลือกใช้สินค้ากล้องวงจรปิดแบบรายบุคคลแล้วอาจจะเป็นร้านค้าทั่วไป ที่ไม่ได้มีสิทรัพย์มีค่าอยู่ภายในร้านมากนัก และเมื่อเกิดการเสียหรือชำรุดก็ไม่สามารถโทรไปเปลี่ยนหรือเรียกให้ช่างเข้า มาซ่อมหรือเคลมต่อไปได้ ว่าง่ายๆคือจ่ายเงินทิ้งนั้นเอง เพราะเนื่องจากการขายแบบรายบุคคลนี้ จะไม่มีทีมงานมาซัพพอร์ตหรือแก้ปัญหาให้
ในคดีเดียวกันกับการเลือกซื้อผ่านทางบริษัทกล้องวงจรปิด การดูแล การรับประกันสินค้าหรือการบริการหลังการขายนั้น ทางบริษัทกล้องวงจรปิดนั้น จะมีทีมงานและผู้เชียวชาญในการแก้ไขปัญหาหรือตอบข้อสักถามของเราได้เป็น อย่างดี แต่แน่นอนว่าราคาของกล้องวงจรปิดที่ขายผ่านทางบริษัทนั้น จะสูงกว่าเป็นเท่าตัว และคุณลักษณะของตัวสินค้าก็ดีกว่าอีกด้วย
ผู้ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่กำลังมองหากล้องมาใช้งานนั้น นอกจากข่าวคราวบริษัทที่ผู้ติดตั้งจะต้องคำนึงถึงแล้ว ผู้ติดตั้งอาจจะต้องรู้เกี่ยวกับ อุปกรณ์ของกล้องวงจรปิดด้วย ว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้าง เมื่อเวลาใช้งานและเกิดการชำรุด จะได้บอกเสมียนได้ถูกว่าส่วนไหนไม่สามารถใช่การได้ เพื่อที่จะได้รับบริการหลังการขายจากทางบริษัทอย่างรวดเร็ว ชิ้นส่วนอุปกรณ์หลักๆของกล้องวงจรปิดนั้นมีอยู่ 5 ชิ้นส่วนหลักได้แก่
ตัวกล้อง เป็นตัวที่เฝ้าคอยจับภาพต่างๆที่ผู้ติดตั้งนำไปติดตั้งตามจุดต่างๆ เมื่อกล้องได้รับภาพนั้นแล้วจะแปลงออกมาเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อส่งต่อไปยัง เครื่องบันทึกสัญญาณ
ส่วนที่สองคือเลนส์ เลนส์ทำหน้าที่เปรียบเสมอเหมือนดวงตาของเรา รับติดตั้งกล้องวงจรปิด ที่คอยจับภาพตามความเหมาะสม เมื่อทางผู้ติดตั้งได้มีการปรับเปลี่ยนหรือตั้งค่าเลนส์ใหม่นั้น ความคมชัดของภาพที่จะได้ ก็จะออกมาตามเลนส์ที่ผู้ติดตั้งได้เลือกเอาไว้
ส่วนที่สามเครื่องบันทึก เป็นเครื่องที่คอยกำหนดประกาศหรือสัญญาณจากตัวกล้องวงจรปิด ถ้าเปรียบมันเหมือนร่างกายของมนุษย์แล้วเครื่องบันทึกเครื่องนี้ก็จะทำ หน้าที่คล้ายสมองที่คอยบันทึกเรื่องราวต่างๆที่ได้รับมาจากดวงตา อีกทั้งมันยังสามารที่จะกลับมาเปิดดูย้อนหลังได้อีกด้วย
ส่วนที่ 4 จอภาพ เป็นเครื่องที่ค่อยกล่าวถึงทัศนียภาพจากตัวกล้องวงจรปิด ได้แก่จอคอมพิวเตอร์ หรืออาจะเป็นจอ TV
ในส่วนที่ห้า เป็นส่วนของเครื่องมือเสริมต่างๆ ซึ่งอุปกรณ์เสริมจะช่วยรีดความสามารถให้กล้องวงจรปิดนั้นทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ขาตั้งกล้อง Housing ฯลฯ

เมื่อผู้ติดตั้งได้รู้จักส่วนต่างๆของกล้องวงจรปิดไปแล้ว อย่าลืมสืบสวนอุปกรณ์สินค้าก่อนทุกครั้ง เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า และตรวจสอบด้วยว่าสินค้าที่ซื้อนั้นมีใบรับรองสินค้าหรือไม่ เป็นระยะเวลานานเท่าไร บริการหลังการขายเป็นอย่างไร ถ้าผู้ติดตั้งไม่รู้จะตรวจสอบอย่างไรนั้น ลองนำข้อมูลจากด้านล่างไปตรวจสอบก็ได้ครับ
•    ลองตรวจสอบสภาพสินค้าว่ามีสภาพผิดปกติหรือโทรมก่อนนำไปติดตั้งหรือไม่ อย่างเช่น มีรอย แตก ,หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, หรือบางส่วนที่หายไปไหม
•    ผลิตภัณฑ์ที่ออกจากทางร้านที่ผู้ติดตั้งไปซื้อนั้นควรจะเป็นสินค้าได้รับ การเก็บรักษาเป็นจำพวกประเสริฐไม่มีรอยบุบ รอยไหม้ รอยสนิม เป็นต้น
•    ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ติดตั้งซื้อจะต้องสติ๊กเกอร์ ค้ำประกันของบริษัทกล้องวงจรปิด หรือบริษัทผู้ผลิตกล้องวงจรปิดยี่ห้อนั้นๆซึ่งสติ๊กเกอร์จะต้องไม่มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนเปล่าสามารถมองเห็นข้อมูลสำคัญบนสติ๊กเกอร์ได้
•    กล้องวงจรปิดจากทางบริษัทจะต้องมีเลขหมายประจำตัวสินค้า หรือที่เรียกว่า Serial No ติดอยู่ที่อุปกรณ์กล้อง
และนี้คือประกาศคร่าวๆสำหรับผู้ที่กำลังเลือกหาบริษัทกล้องวงจรปิด เพื่อที่จะนำกล้องวงจรปิดมาใช้งาน ไงก็ตามในการเลือกใช้งานบริษัทกล้องวงจรปิด จะต้องเป็นบริษัทนับถือได้ในระดับมาตรฐาน เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วคุณแทบจะไม่ต้องทำที่ใดพ้น เพียงแค่บอกว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นเท่านั้นเอง
ไม่ว่าผู้ติดตั้งจะเลือกซื้อกล้องวงจรปิดแบบใด ไม่ว่าจะเป็นซื้อจากทางบริษัทกล้องวงจรปิดเอง หรือซื้อตามร้านที่ขายทั่วไป สิ่งที่สำคัญที่ย้ำอยู่บ่อยๆนั้นคือ วัตถุประสงค์ของานใช้งานเลี้ยงในแต่ละที่ และความเหมาะสมกับงานที่จะนำไปติดตั้งบริการปฤษฎางค์การซื้อขายของการรับติด ตั้งกล้องวงจรปิด

Source: บริการขนองการจัดจำหน่ายของการรับติดตั้งกล้องวงจรปิด

วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ไทยคว้า 9 ทอง เพาะกายชิงแชมป์โลก

EyWwB5WU57MYnKOuFIsrcT9TfLsrM6LDxG2XreSiIwxDOZA37ETlh2ขณะที่ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 85 กก. ภาณุพงศ์ ประทีป ได้เงิน ซึ่งมี ฟซังแกรม ชูกูเล ได้แชมป์ ที่ 3 จุนนูร์หลาน (มองโกเลีย) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.วิชัย สิงห์ทอง ได้เงิน โดยมี บีวาเฮสมารัน (อินเดีย) ได้แชมป์ และ ที่ 3 อานิล โกชิงการ์ (อินเดีย) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก. สมคิด สุเมโธเวชกุล ได้ที่ 4 และ วัชระ สะศรีสังข์ ได้ที่ 5 โดยมี เวียน แวนแลม (เวียดนาม) ได้แชมป์ ที่ 2 ชีพ คูมาร์(อินเดีย) ที่ 3 ราจู ข่าน (อินเดีย) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 90 กก. อภิชัย วันดี ตกรอบคัดเลือก โดยมี อาลอเรซ่า ซาร์ลัค (อิหร่าน) ได้แชมป์ ที่ 2 แจกดิสแลด (อินเดีย) ที่ 3 ราม นิวาส (อินเดีย)

ส่วนเพาะกายหญิง ไทยเข้าแข่งขัน 2 รุ่น ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งคู่ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. วิไลพร วรรณกลาง ได้เหรียญเงิน ซึ่งมี ซาฮามีบริเต้ โมฮัมหมัด(สิงคโปร์) ได้แชมป์ ที่ 3 เหงียนทิมายห์ลิน (เวียดนาม) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก.จรัญญา ดวงคำ ได้เหรียญเงิน โดยมี ตัน ไล เหลียน (มาเลเซีย) ได้แชมป์ และ ราบิต้า กงไบรลาพัน (อินเดีย) ได้ที่ 3

สรุปในวันสุดท้ายไทยเก็บเพิ่ม 2 ทอง 4 เงิน สรุปรวมทั้งหมดไทยคว้าไป 9 ทอง 5 เงิน 5 ทองแดง เกินเป้าหมายที่วางไว้ 8 ทอง นอกจากนี้ยังชนะเลิศถ้วยคะแนนรวมทั้งทีมชายและทีมหญิง

สำหรับนักกีฬาเพาะกายทีมชาติไทยมีโปรแกรมเดินทางกลับถึงเมืองไทยในวันที่ 11 ธ.ค.นี้ เวลา 07.00 น. ด้วยสายการบินเจ็ทแอร์ เที่ยวบิน 9 ดับเบิลยู 62

ทั้งนี้ ในปีหน้า การแข่งขันเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2015 ไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

10 ธ.ค. การแข่งขันเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2014 ที่บอมเบย์ เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย โดยมี 45 ประเทศ เข้าแข่งขัน ได้แก่ อัฟกานิสถาน, อัลเบเนีย, ออสเตรีย, เบลเยียม, ภูฏาน, บราซิล, จีน, ฮ่องกง, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, อินเดีย, อิหร่าน, อิรัก, อิตาลี, ญี่ปุ่น, จอร์แดน, คาซัคสถาน, คอซอวอ, มาเก๊า, มัลดีฟส์, มาเลเซีย, แคริบเบียน, มองโกเลีย, พม่า, เนปาล, เนเธอร์แลนด์, นิวแคลิโดเนีย, ปากีสถาน, ปาปัวนิกินี, โรมาเนีย, เซอร์เบีย, สิงคโปร์, ศรีลังกา, เซาท์แปซิฟิก, ทาจิกิสถาน, ไทย, ไต้หวัน, ยูเครน, อุซเบกิสถาน, เวียดนาม, สโลวาเกีย, ปาเลสไตน์, อียิปต์, สาธารณรัฐเช็ก, อังกฤษ, อินโดนีเซีย

ในส่วนของนักกีฬาไทย ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 3 ที่มีเฉพาะการแข่งขันเพาะกายอย่างเดียวนั้นยังทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นจากเพาะกายชาย ทั้งหมด 10 รุ่น นั้นไทยเข้าแข่งขัน 6 รุ่น นั้น ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ มี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.จีระพันธ์ โป่งคำ สามารถคว้าแชมป์โลกสมัยที่ 3 ไปครองได้สำเร็จ โดยมี เหลียนอันตรอง ได้เหรียญเงิน และที่ 3 สวาปนิล นาวาดการ์ (อินเดีย)

รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.แสวง ปานะโปย คว้าเหรียญทอง เป็นสมัยที่ 2 ส่วนผลา มีชัย ตกรอบคัดเลือก โดยมี วิพิน ปีเตอร์ (อินเดีย) ได้เงิน และ ซูนิด จัสฮาฟ (อินเดีย) ได้ที่ 3

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: ไทยคว้า 9 ทอง เพาะกายชิงแชมป์โลก

'นาบาส' เชื่อ 'เรือใบ' บุกคว่ำหมาป่า มีลุ้นถึงแชมป์

EyWwB5WU57MYnKOuFIsruLaUpsxGHqIunQQPSN2vK2xgVif49vVMQnสำหรับพลพรรคเรือใบสีฟ้า ภายใต้การคุมทัพของ มานูเอล เปเยกรินี มีโปรแกรมบุกไปเยือน โรมา ที่สนามสตาดิโอ โอลิมปิโก ในเกมยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม นัดสุดท้าย กลุ่มอี คืนวันนี้ โดย แมนฯ ซิตี้ ต้องคว้าชัยชนะให้ได้เท่านั้น หากต้องการที่จะเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย โดย นาบาส เชื่อว่า เรือใบสีฟ้า มีโอกาสลุ้นคว้าแชมป์รายการนี้ หากเอาชนะ โรมา และผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ

"ถ้าเราได้รับผลการแข่งขันที่ต้องการในอิตาลี แน่นอนว่าพวกเราจะก้าวไปสู่ความสำเร็จในถ้วยยุโรปแน่นอน เรามีทีมที่ดีพอที่จะต่อสู้เพื่อคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ แต่ก่อนอื่นเราต้องมีความพร้อมด้านจิตใจและมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในเกมกับ โรมา เราหวังว่าจะได้รับผลที่เราต้องการแล้วค่อยมามองถึงเส้นทางข้างหน้าในศึกแชมเปียนส์ลีกต่อไป" นาบาส กล่าวสำนักข่าวต่างประเทศ รายงานวันที่ 10 ธ.ค. ว่า เฆซุส นาบาส กองกลางทีมชาติสเปน ของ "เรือใบสีฟ้า" แมนเชสเตอร์ ซิตี้ สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เชื่อมั่นต้นสังกัดมีลุ้นที่จะคว้าแชมป์ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก หากบุกไปเอาชนะ "หมาป่าเหลืองแดง" โรมา ทีมชั้นนำแห่งศึกกัลโช เซเรีย อา อิตาลี

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: 'นาบาส' เชื่อ 'เรือใบ' บุกคว่ำหมาป่า มีลุ้นถึงแชมป์

'ฟลอยด์' ช็อก! เพื่อนซี้ต่อเฟซไทม์ ยิงตัวตายหลังฆ่าเมีย

EyWwB5WU57MYnKOuFIsruLb7Yy7URMo3W3usAvekUbuB0F4s1meB1Rจากนั้น เฮย์ส ได้บอกกับ ฟลอยด์ ว่าเขาจะสังหารภรรยาของตัวเอง ซึ่งตัวของ "เดอะ พริตตี้ บอย" ก็ได้พยายามห้ามปราม ขอให้เพื่อนสนิทของตนตั้งสติแต่ก็ไม่สำเร็จ เมื่อในเวลาต่อมาศิลปินชื่อดังวัย 36 ปี ได้ลงมือลั่นกระสุนสังหารภรรยาวัย 30 ปี ก่อนหันปากกระบอกกลับมายิงตัวตายตาม ซึ่งตัวของกำปั้นเจ้าของเหรียญทองแดง โอลิมปิก 1996 คือคนที่ได้เห็นและได้ยินเสียงเหตุการณ์สุดสยองที่เกิดขึ้นทุกอย่าง

ทีเอ็มซี กล่าวว่า "ฟลอยด์ ไม่ได้พูดว่าเขาเห็นเหตุการณ์มากน้อยแค่ไหน แต่เขาก็ยอมรับว่าเป็นพยานและได้ยินทุกอย่าง ฟลอยด์ ยังอยู่ในอาการช็อกและมันก็ยากมากๆ ที่เขาจะยอมรับความจริงว่าได้เห็นเหตุการณ์ฆาตกรรมและการฆ่าตัวตายที่น่าสยดสยอง"

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานวันที่ 10 ธ.ค. ว่า ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์ กำปั้นไร้พ่ายชาวสหรัฐฯ กลายเป็นพยานปากสำคัญในเหตุการณ์ที่ เอิร์ล เฮย์ส แร็ปเปอร์เพื่อนสนิทของเขา ลั่นกระสุนสังหาร สเตฟานี โมสลีย์ ภรรยา ก่อนจะยิงตัวตาย

ตามรายงานของ "ทีเอ็มซี" สื่อดังของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา (ตามเวลาท้องถิ่น) เอิร์ล เฮย์ส ศิลปินฮิปฮอปลูกชายของ ไอแซค เฮย์ส นักแต่งเพลงชื่อดัง ได้ต่อสายถึงนักชกวัย 37 ปี ผ่าน "เฟซไทม์" โปรแกรมวิดีโอแชตของแอปเปิล ด้วยอารมณ์เดือดดาลและได้ระบายเรื่องที่ว่า โมสลีย์ ภรรยาของเขาที่เป็นนักแสดงซีรีส์ที่ออกอากาศในช่อง "วีเอชวัน" สถานีโทรทัศน์ของสหรัฐฯ กำลังนอกใจ

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: 'ฟลอยด์' ช็อก! เพื่อนซี้ต่อเฟซไทม์ ยิงตัวตายหลังฆ่าเมีย

ผมหงอกรุ่งโรจน์รวดเร็ว ทำเช่นใดดีนะ

สมมติว่าเอ่ยปากจดผมหงอก เราก็มักจะหมายถึงคนแก่ที่มีอายุ 40-50 ปีขึ้นไปใช่ไหมล่ะ แต่ทว่าสมัยเรียนเราก็ตรวจดูเห็นมิตรสหายวัยสาวหลาย ๆ คนที่มีผมหงอกขึ้น ซึ่งก็อาจจะโดนล้อบ้างว่าเป็นคนแก่จนทำให้พวกเขาหมดความปักใจกันมาแล้ว ฉะนั้นถ้าหากคุณมีผมหงอกขึ้นไวบ้างก็ไม่ต้องกังวลนะคะ เพราะวันนี้กระปุกดอทคอมได้นำวิธีรับมือกับปัญหานี้มาฝากสาว ๆ แล้วจ้า

ปรับกลับกันสไตล์ผม
หากอยู่ดี ๆ ผมหงอกก็ดันโผล่ขึ้นมาขัดใจซะงั้น ให้คุณลองปรับเปลี่ยนสไตล์ข้าพระพุทธเจ้านวชาต เช่น จากเดิมผมเป็นแสกกลาง ก็ให้ลองแสกข้างเพื่อปิดผมหงอกดู ซึ่งวิธีนี้เหมาะสำหรับสาว ๆ ที่มีผมหงอกขึ้นมาน้อย แต่ถ้ามากก็คงใช้วิธีซ่อนแบบนี้ไม่อยู่หรอกนะจ๊ะ

เลี่ยงที่จะเอาใจจดจ่อ
ถ้าผมหงอกโผล่ขึ้นมาให้เห็น แต่ไม่ได้ขึ้นมาเป็นบ้าเหมือนคุณย่าคุณยายแบบนั้น  ชุดราตรีให้เช่า ก็ไม่ต้องกังวลใจไปหรอกค่ะ เพราะความจริงแล้วคนรอบ ๆ ตัวคุณไม่มีใครสังเกตเห็นหรอก พวกเขามีข้ออื่นที่สำคัญให้คิดมากกว่านี้จริงไหมล่ะ แค่มีนิด ๆ หน่อย ๆ คงไม่ทำให้คนที่ไม่รู้จักเดินเข้ามาหัวเราะเยาะคุณหรอกเนอะ ทางที่ดีปล่อยมันไปบ้างก็ดีนะคะ

ย้อมสีเกล้ากระผม
มั่นใจว่าสุดหางแล้วสาว ๆ ที่ต้องเจอกับปัญหาผมหงอกมาเร็วก่อนเวลาอันควร ก็จะต้องตัดสินใจเลือกทำสีผมเพื่อปิดบังผมหงอกใช่ไหมล่ะ แต่คุณก็อย่าลืมด้วยว่า หากทำสีผมแล้วก็จำเป็นบำรุงผมให้ดีและมากกว่าเดิม ฉะนั้นต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณพร้อมบำรุงผมเยอะ ๆ เพื่อแลกกับการปิดผมหงอกแล้วหรือยังล่ะคะ ?

แลกเปลี่ยนสีผมให้เนียน
แทนที่จะมัวแต่มานั่งกังวลเรื่องผมหงอกที่ขึ้นมาไว ก็ลองถือโอกาสนี้ย้อมสีผมแนว ๆ อย่างสีเทาหรือสีเงินไปเลยสิ ยิ่งทรงเครื่องสั้นเปรี้ยว ๆ แล้วทำสีนี้นะ รับรองเลยว่าคุณจะสัมผัสเจิดแน่ ๆ เลยแหละ ที่สำคัญมันยังเนียนไปกับผมหงอกด้วยนะ

ชดใช้มาสคาร่าแต้ม
หากต้องการเก็บผมหงอกด้วยในเวลาจำกัด ให้ลองเลือกใช้มาสคาร่าที่ใช้เพราะปิดผมหงอกดูสิคะ วิธีนี้เหมาะมากสำหรับเวลาเร่งรีบ แค่นำมาแต้ม ๆ ตรงผมหงอก แค่นี้ผมหงอกก็หายวับไปกับตาแล้ว
ถ้าสาว ๆ ไม่ตั้งใจให้มีผมหงอกขึ้นมาอีก ก็ควรจะหันมาใส่ใจในการถนอมกล่อมเกลี้ยงผมมากขึ้น เลือกกินวิตามินที่ดีต่อผม พักผ่อนเยอะ ๆ และรับประทานอาหารให้ครบหมู่ด้วยนะค่ะ

Source: ผมหงอกรุ่งโรจน์รวดเร็ว ทำเช่นใดดีนะ

'พระสุเทพ' นำพระ 142 รูป บิณฑบาต​-ร่วมลงนามถวายพระพร 'ในหลวง'

EyWwB5WU57MYnKOuFIsrvvXmUp7IoV4Ev2N5g81xU7h4X03hz2Rzazโดยก่อนเริ่มพิธี มีการนำพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า ทั้งนี้ มีแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ รวมทั้งแกนนำ กปปส. อาทิ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ นายพุฒิพงษ์ ปุณณกันต์ แกนนำ กปปส. และประชาชน ร่วมพิธีจำนวนมาก

จากนั้นเวลา 08.30 น. พระสุเทพนำคณะสงฆ์ไปกราบพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่วัดบวรนิเวศวิหาร และร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

"พระสุเทพ" นำพระ 142 รูป รับบิณฑบาตประชาชน จากวัดสวนโมกข์เข้ากรุงเทพฯ พร้อมนำคณะสงฆ์กราบพระศพพระสังฆราช ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ขณะช่วงบ่ายร่วมลงนามถวายพระพร "ในหลวง​"

เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 9 ธ.ค. ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) พระสุเทพปภากโร หรือ พระสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) นำพระสงฆ์ที่บวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 จำนวน 142 รูป จากวัดสวนโมกขพลาราม หรือวัดธารน้ำไหล อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี มายังหอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) เพื่อรับบิณฑบาตประชาชน

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: 'พระสุเทพ' นำพระ 142 รูป บิณฑบาต​-ร่วมลงนามถวายพระพร 'ในหลวง'

เขตบางรักเปิดรับลงทะเบียนผู้ค้างานสีลมถนนคนเดิน

EyWwB5WU57MYnKOuFIsrvvWPn1HIIQeLJBCp0XTaGeYljCE4GYOmB8สำหรับการรับลงทะเบียนผู้ค้าและการคัดเลือกร้านค้ามีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ ผู้ค้าต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเอง พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำประชาชน ส่วนกรณีที่มีผู้ลงทะเบียนมากกว่าจำนวนแผงค้า ทางเขตฯ จะใช้วิธีการจับสลากแผงค้า ซึ่งจะจับสลากในวันที่ 16 ธ.ค. 2257 และจะประกาศผลในวันที่ 17 ธ.ค. 2557 ณ สำนักงานเขตบางรัก หรือทาง www.facebook.com/silomwalking และเมื่อจับสลากได้สิทธิในการขาย แต่ผู้ค้าไม่มาขายติดต่อกัน 2 ครั้ง จะถูกตัดสิทธิในการขายตลอดไป ส่วนผู้ค้าบนถนนสีลมช่วงกลางคืนได้รับสิทธิให้ตั้งวางแผงค้า ณ จุดเดิมโดยไม่ต้องลงทะเบียน

นางสุภาวดี กล่าวต่อว่า ในการจำหน่ายสินค้าผู้ค้าต้องนำโต๊ะ เก้าอี้ ไฟแสงสว่าง พร้อมทั้งตกแต่งร้านค้าเอง นอกจากนี้ ผู้ค้าต้องเก็บสินค้าและทำความสะอาดให้เรียบร้อยหลังเลิกขายทุกครั้ง สินค้าที่ขายต้องเป็นสินค้าที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือปลอมแปลงเลียนแบบ และไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ผู้ค้าที่ได้รับสิทธิต้องนำหลักฐานที่สำนักงานเขตบางรักออกให้ มาเป็นหลักฐานในการตั้งร้าน โดยผู้ได้รับสิทธิจะไม่สามารถมอบ หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ ทั้งนี้ หาก กทม.ตรวจพบมีการกระทำดังกล่าว ผู้ค้าจะถูกตัดสิทธิทำการค้าในกิจกรรมที่ กทม.จัดขึ้น โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โทร.0 2236 1395 ต่อ 6226-28 และ 0 2238 3886 ฝ่ายเทศกิจ 0 2236 1395 ต่อ 6210-12 และ 0 2236 7278.

ผอ.เขตบางรักเผยดีเดย์ 8-9 และ 11-12 ธ.ค.นี้ เปิดรับลงทะเบียนพ่อค้าแม่ค้างานสีลมถนนคนเดิน ฮึ่มห้ามขายเหล้าเบียร์และสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. นางสุภาวดี สิทธิกรไพบูลย์ ผอ.บางรัก กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานคร (กทม.)​ กำหนดจัดกิจกรรมสีลมถนนคนเดิน ในวันอาทิตย์ที่ 21 ธ.ค.นี้ บน ถ.สีลมทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกศาลาแดง ถ.พระราม 4 ถึงแยก ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างเวลา 15.00 - 21.00 น. โดย กทม. กำหนดให้ลงทะเบียน ณ สำนักงานเขตบางรัก ในวันที่ 8-9 และ 11-12 ธ.ค. 2557 ในเวลาราชการ โดยผู้ค้าทั่วไปลงทะเบียนที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมชั้น 5 ส่วนผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบ จากการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ ลงทะเบียนที่ฝ่ายเทศกิจ ชั้น 2

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: เขตบางรักเปิดรับลงทะเบียนผู้ค้างานสีลมถนนคนเดิน

สรุปสำนวน'บิ๊กกิ๊ก'10ธ.ค.-ลุยตรวจภาพวาด ร.3

EyWwB5WU57MYnKOuFIsrvqCfRFTmyKkyu08WMBBVePFHzgT6M2vosEส่วนความคืบหน้ากรณีพบภาพวาดสีน้ำมันพุทธประวัติ ฝีมือช่างหลวงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ที่ถูกพบในร้านสวงค์ แอนทีค ย่านปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งเป็น 1 ในเครือข่าย อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนั้น นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผอ.สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กล่าวว่า ในวันที่ 11 ธ.ค. กรมศิลปากรจะนำนายทะเบียน และผู้เชี่ยวชาญด้านการคัดแยกโบราณวัตถุเข้าตรวจสอบ อย่างละเอียดอีกครั้ง รวมถึงเสาหินทรายแกะสลักเทวรูปสมัยลพบุรี ที่มีอายุนับพันปี และพระพุทธรูปสำริด ปางประทานอภัยสมัยอยุธยาที่คาดว่าน่าจะเป็นโบราณวัตถุล้ำค่าของประเทศ ซึ่งจากการตรวจสอบด้วยสายตา คาดว่าน่าจะมาจากพระอารามหลวงจากภาคกลาง ซึ่งต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งอย่างละเอียด เนื่องจากตัวภาพชำรุดตามกาลเวลาและถูกซ่อมแซมไปแล้วบางส่วน.

ผบช.น.กล่าวอีกว่า ส่วนในกรณีของ นาวาโท ปริญญา รักวาทิน หรือ "เสธ.เจี๊ยบ" ผู้บริหาร บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา ที่เข้ามอบตัวตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมานั้น ได้ทำการสอบปากคำเบื้องต้นแล้ว และในกรณีที่ นายนพพร พาดพิงถึงตำรวจสถานีตำรวจนครบาล วัดพระยาไกร อ้างว่าปิดบังหลักฐานทำให้ต้องตกเป็นเหยื่อนั้น ก็ได้เรียก พล.ต.ต.ชวลิต ประสพศิลป ผบก.น.5 และ พ.ต.อ.เกียรติณรงค์ เฉลิมสุข ผกก.สน.วัดพระยาไกร และหัวหน้างานทั้งหมด มาชี้แจงแล้ว ทุกคนยืนยันว่าไม่มีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น

สำหรับการติดตามจับกุมตัว นายนพพร นั้น ล่าสุด ตำรวจยังคงกระจายกำลังค้นหาแหล่งหลบซ่อนอยู่ ซึ่งตำรวจย้ำว่า ผู้ต้องหาทุกคนจะไม่มีสิทธิ์ต่อรองใดๆ ทั้งสิ้น เพราะทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมาย

ผบช.น.สรุปสำนวนคดีเครือข่ายอดีต ผบช.ก.ส่งให้ ตร.ในวันที่ 10 ธ.ค. เพื่อเสนอพิจารณาสั่งคดีต่อไป ขณะที่ ผอ.สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร เตรียมเข้าตรวจสอบภาพวาดสีน้ำมันสมัย ร.3 อีกครั้ง เตรียมขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ ยึดเป็นสมบัติของชาติต่อไป..

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. พล.ต.ท.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ผบช.น.เผยถึงการดำเนินคดีกับเครือข่ายอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ว่าได้สั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามผู้ต้องหา 3 ราย ที่ยังหลบหนีอยู่ ประกอบด้วย นายปรีชา ดาราไตร, นายไพเชษฐ์ เมธีสริยพงศ์ ผู้ต้องหาตามหมายศาลจังหวัดพระโขนง คดีทวงหนี้ และ นายนพพร ศุภพิพัฒน์ หรือ "เสี่ยนิค" ผู้ต้องหาตามหมายศาลทหารกรุงเทพ ซึ่งคาดว่าจะสรุปสำนวนได้ทันภายในวันที่ 10 ธันวาคมนี้ เมื่อสรุปสำนวนเสร็จแล้ว ก็จะส่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิจารณาสั่งคดีต่อไป

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: สรุปสำนวน'บิ๊กกิ๊ก'10ธ.ค.-ลุยตรวจภาพวาด ร.3

วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สปช.เคาะให้ ศาล รธน. นั่งเก้าอี้ 6 ปี ทำหน้าที่ได้สมัยเดียว

EyWwB5WU57MYnKOuFIwxnRDopSv396q08eLBAQ3OlwKi13QNmPCod6นายวันชัย กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญนั้น ที่ประชุมเห็นตรงกันว่า จะต้องมีการเขียนระบุในรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาคดีใดได้บ้าง เช่น ความขัดแย้งระหว่างองค์กร ความชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการวินิจฉัยเกินอำนาจหน้าที่เหมือนที่ผ่านมา เพราะที่ผ่านมา แม้รัฐธรรมนูญปี 50 จะระบุอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญไว้ แต่ไม่มีความชัดเจน ทำให้เกิดการตีความกันเอง

ดังนั้น ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ต้องเขียนอำนาจหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ชัดเจน แต่คณะกรรมาธิการฯ ไม่ได้เสนอว่า จะให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่พิจารณาคดีอะไรได้บ้าง ต้องให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้พิจารณาเอง ขณะเดียวกัน เรื่องคุณสมบัติของศาลรัฐธรรมนูญต้องเปิดกว้าง ให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องมาจากผู้พิพากษา ผู้มีความรู้ด้านนิติศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์เพียงอย่างเดียว

วันที่ 8 ธ.ค. นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในฐานะคณะกรรมาธิการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สปช. กล่าวว่า คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายฯ มีความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญมีจำนวน 9 คน แต่ลดวาระการดำรงตำแหน่ง จาก 9 ปี เหลือ 6 ปี เป็นได้แค่วาระเดียว เนื่องจากเห็นว่า ระยะเวลา 6 ปี เป็นเวลาที่ไม่มากหรือน้อยเกินไป

ส่วนที่มาของศาลรัฐธรรมนูญให้มาจากคณะกรรมการสรรหาชุดหนึ่ง ที่จะมีความหลากหลายจากภาคส่วนอื่นๆ มากขึ้น ไม่ใช่แค่ 7 อรหันต์เหมือนที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาชุดนี้ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะมาทำหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญจำนวน 2-3 เท่า หรือ 18-27 คน เพื่อส่งให้วุฒิสภาพิจารณากลั่นกรองให้เหลือ 9 คน ไม่ใช่ส่งมาเพื่อให้ ส.ว.ประทับตราให้ความเห็นชอบเพียงอย่างเดียวเหมือนที่ผ่านมา เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น เพราะ ส.ว.จะมีส่วนร่วมในการพิจารณมากขึ้น ไม่ใช่ตรายางเหมือนที่ผ่านมาอีกต่อไป

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: สปช.เคาะให้ ศาล รธน. นั่งเก้าอี้ 6 ปี ทำหน้าที่ได้สมัยเดียว

'ศุภชัย' ยัน ยังไม่ตกผลึก ยุบหรือไม่ยุบ กกต.

EyWwB5WU57MYnKOuFIwxnTqTCjAgvbwC36yIypRNZAc15NeQz315t8นายศุภชัย กล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กกต.ประจำจังหวัดหนองคาย ซึ่งเพิ่งก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ ยังมีอุปกรณ์ในการทำงานที่ยังขาดอยู่ ให้แจ้งให้ทราบ โดย กกต.จะมีการปรับโครงสร้างให้ทุกจังหวัดมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 30 คน ยกเว้น จ.นครราชสีมา ที่เป็นจังหวัดใหญ่ อัตราเจ้าหน้าที่จะมี 35 คน พร้อมทั้งกล่าวกับเจ้าหน้าที่ถึงกรณีการเสนอให้ยุบ กกต. และขอให้เพิ่ม กกต.จากเดิม 5 คน เป็น 7 คน รวมถึงการพิจารณาขยายวาระการดำรงตำแหน่ง จาก 5 ปี เป็น 7 ปีนั้น นายศุภชัย สมเจริญ กล่าวว่า ขณะนี้ข้อมูลยังไม่ตกผลึก ไม่อยากให้เจ้าหน้าที่เป็นกังวล เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าถ้ามี กกต. หรือไม่มี กกต. แล้วจะมีการจัดการเลือกตั้งกันอย่างไร แต่หากมีวิธีที่จะทำให้การเลือกตั้งสุจริต ไม่คอร์รัปชัน ป้องกันคนโกงได้ หรือแม้แต่กรอบอำนาจว่าการให้ใบเหลือง ใบแดง จะยังคงเป็นอำนาจของ กกต.หรือไม่ ก็ต้องศึกษาข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเลือกตั้งสูงสุด จนกว่าจะได้ข้อสรุปที่เหมาะสมที่สุด นำเข้าเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาต่อไป

ประธาน กกต. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กกต.หนองคาย ย้ำเจ้าหน้าที่ทำงานตามปกติ ไม่ต้องกังวลข้อเสนอ ยุบ หรือไม่ยุบ กกต. ชี้ข้อมูลยังไม่ตกผลึก แต่หากมีวิธีป้องกันทุจริตเลือกตั้ง ไม่คอร์รัปชัน ป้องกันคนโกงได้ดีที่สุดให้ร่วมกันคิดเพื่อพิจารณา

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 8 ธ.ค. 57 ที่ กกต.หนองคาย นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต.ประจำจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กกต.จังหวัดหนองคาย โดยมี นายชวน วีระเดช ประธาน กกต.หนองคาย นายจิรพล แสวงเจริญ ผอ.กกต.จังหวัดหนองคาย นำเจ้าหน้าที่ต้อนรับ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่ผ่านมา

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: 'ศุภชัย' ยัน ยังไม่ตกผลึก ยุบหรือไม่ยุบ กกต.

วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Lost Your Fashion Sense? Rediscover It Here!

At points in your life, you are going to spend time around photo-fanatics that snap hundreds of pictures with their camera or phone and upload them to their social media account. If you want to always look your best in pictures, you need to always dress your best. However, fashion is easy to pull off with the right ideas, and some of them are in this article.

If you tend to be a bit on the heavy side, do not try to hide your shape by dressing in baggy clothing. The added volume only accentuates your size and makes you look frumpy. Look for clothing that is more fitted ร้านเช่าชุดราตรี around your waistline, but then flows away from your lower body to create more shape.

Even though something is all the rage in fashion at the moment, do not wear it if it does not compliment your body type and/or personal style. For example, people that are on the heavier side should not wear skinny jeans. They are not very flattering so you will not look trendy if you wear them.

You are going to want to talk to your friends and coworkers about how you dress. They can help you figure out what you are doing that works, and what you might want to change about how you dress. Since they see you every day, they can be the ones you go to for advice.

It is okay to wear sheer clothing as long as you watch out for things that are too transparent. Something that is very sheer in the wrong area will just make you appear tawdry.

If you have patches of gray in your hair, consider using a semipermanent dye. The gray will appear to be the same color as the rest of your hair and will last about two months. While you can't really lighten your hair with this tactic, you can choose to darken your locks if you want.

One of the key things that you need to be more fashionable is to get fit. Being fit will help you feel confident and look great. If you are carrying an extra bit of weight then you should start an easy diet and begin doing a bit of exercise on a daily basis.

Complement your style with a wonderful smile. If you walk around looking sad, then it will not matter what you are wearing. A truly fashionable person knows the importance of sporting a beautiful set of pearly whites. You should smile whenever you can. It will make you feel better and keep you looking fashionable.

Keep your clothing after it goes out of style. Clothes come in and out of style very quickly. You can also have them to share with your children for their retro day at school or for Halloween. There are many uses that you will find from the clothes that you keep over the years.

Dipped hem dresses are in the style right now. These dresses dip down in both the front of the dress and back, though they do not dip too dramatically. Dipped hem dresses are a great way to show off your shoulders and when worn with a pair of heels, is the perfect look!

A perfect fashion tip is to try to keep your hands as free as possible when it comes to your bag. Get a trendy looking strap to wear across your body to keep your hands free and also to add a bit of style to your outfit. It could make the difference between being clumsy and being in control.

Wear age appropriate clothing. It's something some women don't want to let go of, but there comes a time when a super-short skirt is no longer flattering. Pay attention to how your clothes set you off through all stages of your life, and it will serve you well. The good news is that there are some clothes that look great on older women that younger women can't pull off, so there is always something fashionable to look forward to.

Do something different to set your own style. Keep your hair looking a little mussed, don't button shirts all the way to the top, or wear shoes that don't match exactly. Nobody is perfect so you have to realize that to stand out you have to maintain some of the chaos and make it look good.

A good tip if you're trying to improve your fashion sense is to take it easy on the logo designs if you're keen on certain brands. It looks silly when you're always wearing a shirt with a big fat logo on the front. Subtlety is the key here so you might want to tone it down sometimes.

A fashion tip that is often overlooked is to eliminate seldom-used articles of clothing; consider donating them. This helps others and helps you, too.

Nowadays, many famous celebrities aim for extremely extravagant or unique looks featuring many layers, the truth is that sometimes, simple is better. Although there is nothing wrong with aiming for a big look, you can sometimes go over the top. A simple black or red dress can sometimes do wonders for your look.

The most flattering clothes are ones that fit properly. Clothes that are too tight will put the spotlight on your body's flaws and clothes that are too loose will add the appearance of extra pounds. No matter what the style, color or material, clothes that are the right size will help you look great.

You are going to want to increase your wardrobe for every occasion possible. This means you are going to want to get workout clothes, formal attire, business casual attire, and many other types of clothing so that you can be ready for any type of occasion that arises for you in the future.

You never know where you will be when someone takes your picture and puts it online for the world (or at least their social network friends) to see. If you want to always look at least a little fashionable, follow the easy ideas presented in this article. It does not take much to look like a lot!

Source: Lost Your Fashion Sense? Rediscover It Here!

วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2557

คุมสจ.ดังร่วมฆ่า“ผู้พันกระทิง”ฝากขัง:

902235ล่าสุดวันที่ 6 ธ.ค. ร.ต.ท.ทรงพล ตันเจริญ พนักงานสอบสวน สภ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัว นายสุวัฒน์ ผลอุดม อายุ 32 ปี สมาชิกสภาจังหวัดราชบุรี เขต อ.บ้านโป่ง ผู้ต้องหาออกจากห้องขัง ซึ่งนายสุวัฒน์อยู่ในสภาพที่อิดโรย เนื่องจากไม่ได้นอนตลอดทั้งคืน แต่ก็ยังยิ้มอย่างอารมณ์ดีเมื่อเห็นผู้สื่อข่าว พร้อมกับกล่าวสั้น ๆ ว่าจะไม่ขอพูดอะไร จะขอไปให้การในชั้นศาล ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวขึ้นรถตู้ไปศาลจังหวัดราชบุรีเพื่อยื่นคำร้องฝากขัง พร้อมทางพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการขอประกันตัวจากกรณีที่ตำรวจชุดสืบสวนภูธรภาค 7 พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ บุกจับนายสุวัฒน์ ผลอุดม อายุ 32 ปี สมาชิกสภาจังหวัดราชบุรี หนึ่งในผู้ต้องหาพัวพันการสังหาร พ.ต.อ.วิฑูรย์ พรมประวัติ อายุ 78 ปี หรือ “ผู้พันกระทิง” อดีต รอง ผบก.ปปป. เสียชีวิต เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.ที่ผ่านมา แต่ผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธ

แหล่งที่มา  : เดลินิวส์

Source: คุมสจ.ดังร่วมฆ่า“ผู้พันกระทิง”ฝากขัง:

ยิ่งลักษณ์เที่ยวงานสีสันแห่งดอยตุง

902219โดยวันนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะก็เดินทางไปเที่ยวชม ทำให้บรรดานักท่องเที่ยวจำนวนมากที่พบเห็นต่างเข้ามาถ่ายรูปด้วยเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ ก็ได้เดินทางไปเดินเที่ยวที่ตลาดแม่สาย ก่อนจะเดินทางร่วมงานเลี้ยงกับเพื่อนนักศึกษา ในงานเลี้ยงรุ่นรัฐศาสตร์ มช สิงห์ขาวรุ่นที่ 21เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 6 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย จัดงานสีสันแห่งดอยตุงใน 2 ช่วง ระหว่างวันที่ 5-7 ธ.ค. และวันที่ 27 ธ.ค.- 4 ม.ค. เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ภายใต้แนวคิด “Colors of Tribes, Colors of Lives, Colors of Celebrations” สร้างสีสันให้กับการท่องเที่ยวในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดยนำเสนอผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจที่สื่อถึงสีสันแห่งวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆ โดยในงาน มีการนำ “ตุง” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวล้านนาที่นำพาความโชคดี มาดัดแปลงเป็น “ตุงดอกไม้” ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้หลากสีแทนสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลอง ทั้งได้จัดกาดบนถนนคนเดิน โดยชนเผ่าต่างๆ จะแต่งกายในชุดประจำเผ่า และนำสินค้าพื้นบ้านและงานฝีมือมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้เลือกสรร พร้อมรับชมการแสดง ขบวนพาเหรด และการละเล่นของแต่ละชนเผ่า รวมถึงได้รับชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธ์

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ยิ่งลักษณ์เที่ยวงานสีสันแห่งดอยตุง

รวบพม่าโหดฆ่ายกครัว3ศพ

902231พล.ต.ท.วีรพงษ์ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งจากพลเมืองดีเมื่อวันที่ 28 พ.ย.ว่าพบศพนายฉุย อายุ 60 ปี นางเง่ อายุ 47 ปี และด.ญ.โม อายุ 11 ปี ครอบครัวชาวพม่านอนเสียชีวิตที่บริเวณทางเข้าไร่มันสำปะหลัง หมู่ 8 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี สภาพศพ ทั้ง 3 คน ถูกฟันและแทงอย่างโหดเหี้ยม จากแนวทางการสืบสวนจนทราบตัวคนร้าย จึงติดตามไปจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 คน สอบสวนทั้งหมดให้การรับสารภาพ สาเหตุที่ต้องลงมือก่อเหตุมาเพราะนางวิง เคยเป็นภรรยาของนายฉุยผู้ตาย โกรธแค้นที่นายฉุยไปมีภรรยาใหม่และมีลูกอีก 2 คน แต่กลับบังคับให้ตนเองทำหมัน และทั้งหมดยังอาศัยอยู่ใกล้กันทำให้มีเรื่องระหองระแหงมาตลอด จนเกิดเป็นความแค้น จึงวางแผนลวงให้ผู้ตายมาที่เกิดเหตุพร้อมกับครอบครัว ก่อนร่วมกันลงมือสังหารโหดเมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 6 ธ.ค. พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ประภากร ริ้วทอง ผบก.สส.ภ.7 พล.ต.ต.กมลสันติ กลั่นบุศย์ ผบก.ภ.จ.กาญจนบุรี ร่วมแถลงข่าวจับกุมนายหม่า (นามสมมติ) อายุ 18 ปี นางวิง อายุ 41 ปี นายซาวินอุ หรือ ทอง อายุ 34 ปี และ นายสมชาย อายุ 38 ปี ทั้งหมดเป็นชาวพม่า พร้อมด้วยของกลาง อาวุธมีด 4 เล่ม เสื้อผ้าและอุปกรณ์อื่นที่ใช้ในวันก่อเหตุ ดำเนินคดีข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน เหตุเกิดเมื่อวันที่ 26 พ.ย.ที่ผ่านมา

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: รวบพม่าโหดฆ่ายกครัว3ศพ

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Fashion Tips That Will Make You Look Awesome

Having a sharp wardrobe and sense of style are important for many reasons. Doing so does not have to mean spending a ton of money or wasting hours on your appearance. Many fashion concepts are very easy. Continue reading to find out.

Don't be afraid to go up a size if it means achieving the perfect fit. It can be quite distressing when you try on your usual size only to find it doesn't fit. Don't fret! Sizes vary from designer to designer and brand to brand, so it is perfectly okay to go up a size from your usual size.

Do not buy your clothing based strictly on how good the sale is. If it doesn't fit into your fashion plan and is not flattering to your figure, it is not worth buying no matter how good the deal. It will simply be a loss of space ร้านชุดเช่า and money.

A great fashion tip is to start shopping at thrift stores for some of your clothing. You can often find really unique clothing at thrift stores and you don't have to pay an arm and a leg either like you would if you bought new clothes at some big department store.

To add a touch a bit of "spring" to your wardrobe, go with mint green this season. This soft green looks great on its own or when paired with other colors like neutrals and other subdued hues. You can find it in various shades and in everything from dresses to shoes.

Fashionable clothes may be a "must", but you also want to be aware of how best to match shoes to your clothing. The easiest way to ensure your shoes match your outfit is to match the color to your belt. Doing this will tie the different elements of your outfit together, creating a fashionable appearance.

Find the right balance between fashionable and comfortable. Pain doesn't have to equal beauty. Just because a pair of shoes or a lacy dress are aesthetically pleasing doesn't mean you should wear them. Don't just check to see if something fits. Before you spend any money, try to determine whether you will be able to wear what you are buying for extended periods of time.

It's ok to mix up prints and colors in your fashion choices. Many people think that layering a print on top of another print is a fashion no-no, but it can work and look extremely stylish. Just make sure that your clothes have classic lines. It's when you've got multiple prints and crazy clothing shapes that the fashion police will take notice.

A great fashion tip is to start buying clothes that are slim fitting but not too tight. Wearing baggy and over-sized clothing might make you feel comfortable, but you'll look quite silly. Slimmer fitting clothes are much more appealing. They look good even on people that are a bit heavy.

One great fashion tip is to be sure that you are fully prepared for shopping when you visit the dressing room. This is important because you want to have everything with you that you are going to wear when you go out so that you will know if it is a good fit for your body and your accessories.

Shopping with an expert can help you spend money wisely. You probably don't have enough time to keep up with the latest fashions if you have other priorities. Take someone with you when you shop so that you know you are making wise choices with the clothing that you pick.

When you purchase sunglasses, look for frames that will coordinate with your summer clothing. You should really need only one or two pairs to get you through the entire season. You can use other accessories to draw attention to yourself, or a particular area. Multiple pairs of shades are unnecessary, and expensive.

Make sure that you do not wear a jean top with jean bottoms. This is a trashy look that will get you noticed in the worst ways. If you are looking to be the king or queen of fashion, it is important that you never coordinate jeans with a jean top.

Use solid colors if you want to look smaller. If you are overweight, wearing dark clothing can make you appear smaller since they're drawing light in. Alternatively, if you're smaller, brighter and lighter colors will make you look bigger.

Wear colors that are appropriate for the season. Light and pastel colors are characteristic of the softness of spring. Bright colors of the rainbow tell us that summer is here. Wear browns, golds and reds for the richness of autumn. Wear greens, reds and white to welcome in the holiday winter season.

Spend money on your shoes. You may be tempted to buy shoes as cheaply as you can, especially if they look good. However, buying a quality pair of shoes means that they will last a long time and won't fall apart after just a few wearings. They are also made of better materials and are more comfortable on your feet.

Every woman should have a little black dress, but it is a good idea to have more than one. You should have one that you can wear if you are attending a formal function and one that you can have available if you are going somewhere that is not quite as dressy.

There is a lot that you can do for yourself when it comes to fashion by expanding your selection of jackets that you own. This is important because sometimes you can make a big difference in your look by trying out a different jacket and adding variety to your selection of outfits.

As you can now see, you don't have to spend a lot of money or use all of your time in order to utilize good fashion ideas. Take the tips you learned today and let them inspire you to a new style. Your reflection will thank you for it.

Source: Fashion Tips That Will Make You Look Awesome