วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557

5ศาสนาจับมือสร้างสะพานสานเสวนาสันติสุข

68ahb7ibg9ai596jkg7dgพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พร้อมด้วยผู้แทนศาสนาอิสลาม คริสต์ ฮินดู และซิกข์ ร่วมกันแถลงข่าวจัดการประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง ขันติธรรมทางศาสนา   ที่โรงแรม Classic Kameo จ.พระนครศรีอยุธยา และที่ หอประชุม "มวก ๔๘  พรรษามหาวชิราลงกรณ์"  มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  ภายใต้การจัดงานของพศ.และโครงการหลักสูตรปริญญาโท สันติศึกษา มจร  โดยจะมีผู้นำศาสนาจาก 10 ประเทศในอาเซียนประมาณ 80 รูป/คนเข้าร่วมงาน

พระพรหมบัณฑิต กล่าวว่า นับเป็นนิมิตรหมายอันดีที่ผู้นำศาสนาทั้ง 5 ศาสนาในภูมิภาคอาเซียนจะได้มาพูดคุยปรึกษาหารือกันกล้องcctv เพราะความจริงแล้วไม่ควรที่จะนำศาสนามาเป็นเครื่องมือให้เกิดความขัดแย้ง แต่ต้องนำศาสนามาเป็นเครื่องมือในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง

"ผู้นำศาสนาคุยกันก็จบ แต่เราไม่ค่อยได้คุยกัน เวทีนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้คุยกัน และอดทนต่อความแตกต่าง รู้ทุกศาสนา ให้เกียรติทุกศาสนา เคารพศาสนาอื่น" อธิการบดี มจร กล่าวและว่า

เป้าหมายของการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้นำศาสนาใน 10 ประเทศอาเซียนมาพูดคุยกันว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติและยั่งยืนอย่างไรแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้นำศาสนาในแต่ละประเทศละแต่ศาสนาได้แยกพูดคุยกัน อย่างเช่นผู้นำศาสนาในประเทศไทยเองก็ยังไม่ค่อยได้พูดคุยกัน  เพราะหากพูดคุยกันแล้วปัญหาก็จะจบ และการจัดงานครั้งนี้ไม่ใช่จัดแล้วก็เงียบหายไปจะต้องมีการทำข้อตกลงที่จะทำ งานเป็นเครือข่ายร่วมกันต่อไปอย่างต่อเนื่อง

มงซินญอร์แอนดรูว์วิษณุ ธัญญอนันต์ ผู้แทนศาสนาคริสต์ กล่าวว่า สร้างสะพานเดินเข้าไปหากัน มากกว่าการสร้างกำแพงเพื่อปิดกั้นกันและกัน  การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการสร้างสะพานเพื่อผู้นำทางศาสนาจากประเทศต่างๆ ได้เดินเข้าไปหากกัน รับฟังกันและกัน เรียนรู้กันอย่างมีขันติธรรม เข้าใจกัน รักกัน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขต่อไป

ด้านนายสถิต กุมาร ผู้แทนศาสนาฮินดู กล่าวว่า ขันติธรรมในฮินดูมีมานานแล้ว ถึงเราจะนับถือศาสนาต่างกันแต่เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือสันติภาพ

ขณะที่นายสุเทพ สุริยาอมฤทธิ์ ผู้แทนศาสนาซิกข์ กล่าวว่า ทุกศาสนาแสวงหาสันติภาพ ไม่มีศัตรู ไม่มีคนแปลกหน้า ประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลกที่ยอมรับศาสนาทั้ง 5 ศาสนา เพราะคนไทยรักสันติสุข ถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นพุทธมามกะแต่พระองค์ทรงดูแลทุกศาสนา เท่าเทียมกัน

นายนพรัตน์ กล่าวว่า เวทีนี้ไม่ใช่จะเป็นการสร้างสันติภาพสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประชาชนใน ภูมิภาคอาเซียนเท่านั้นจะเป็นการจุดประกายไปยังเวทีโลกด้วย ซึ่งก็เป็นความต้องการของ พศ.และรัฐบาลด้วย

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 นี้เริ่มขึ้นโดยวันพุทธที่  24  กันยายน ผู้นำศาสนาเดินทางถึงประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่  25  กันยายน เดินทางไปทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเยี่ยมชมกุฏีจีนประกอบด้วยมัสยิด โบสถ์คริสต์ และวัด และวันศุกร์ที่  26 กันยายนมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการที่  มจร อำเภอวังน้อย  โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน ต่อจากนั้นพระพรหมบัณฑิตปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของผู้นำศาสนากับการสร้างขันติธรรมในประชาคมอาเซียน” เสร็จแล้วเลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนกล่าวสุนทรพจน์ และเสวนาทางวิชาการ

แหล่งที่มา :  คมชัดลึก

Source: 5ศาสนาจับมือสร้างสะพานสานเสวนาสันติสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น