วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557

‘อธิการฯนิด้า’แนะ‘ประยุทธ์’ใช้ยาแรงปราบทุจริต

fa9ehbkjdb9ajijbkjaeaนายประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงการคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ว่าบุคคลที่ได้จะรับการคัดเลือกในรอบสุดท้ายที่อยู่กับการตัดสินใจของคณะ รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นั้นตนอยากให้เป็นบุคคลที่มีความพร้อมต่อบทบาทการทำหน้าที่ปฏิรูปประเทศ ประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสิ่งที่เป็นวิกฤตประเทศ ซึ่งสะสมมากว่า 10 - 20 ปี ส่วนข้อเสนอต่อแนวทางปฏิรูป ที่ถูกหลายฝ่ายมองว่าเป็นข้อเสนอเพื่อกลุ่มการเมืองบางกลุ่มนั้น คงไม่สามารถปฏิเสธในแนวความคิดดังกล่าวได้ แต่ตนอยากให้สังคมร่วมพิจารณาในประเด็นข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศด้วย เช่นกัน แม้ว่าข้อเสนอเรื่องปฏิรูปประเทศนั้นจะมาจากนักวิชาการที่เข้าร่วมกับกลุ่ม การเมืองใดมาก่อน แต่หากเป็นประโยชน์ต่อประเทศแล้ว ควรให้การยอมรับ อีกทั้งตนมองด้วยว่าสังคมปัจจุบันควรยุติการแบ่งกลุ่มการเมืองและมองว่าทุกรับติดตั้งกล้อง คนคือคนไทย เพื่อร่วมพัฒนาประเทศ ขณะที่บทบาทของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถือว่ามีความสำคัญเช่นกัน เบื้องต้นในสัดส่วนกรรมาธิการฯ ที่มีตัวแทน สนช. 5 คนนั้น อาจจะมีการหารือสนช.ในสายของสถาบันนิด้า ที่มี 31 คนเพื่อเสนอตัวเป็นกรรมาธิการ นายประดิษฐ์ ยังได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาทุจริตต่อรัฐบาล ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ด้วยว่า สำหรับโครงการที่พบการทุจริต เช่น โครงการจัดซื้อไมโครโฟน ในห้องประชุม 501 ในทำเนียบรัฐบาล ที่แพงเกินจริงควรใช้การตรวจสอบอย่างเข้มข้นและหากพบความผิดแม้เพียงนิด เดียวต้องใช้กระบวนการลงโทษที่เด็ดขาด หรือ ยาแรง เพื่อป้องกันข้อครหาที่จะทำให้เป็นจุดอ่อนของรัฐบาล อย่างไรก็ตามตนเชื่อว่าหากพล.อ.ประยุทธ์ไม่ดำเนินการอย่างจริงจัง อาจจะมีกรณีที่เรียกว่าถูกวางยาจากลุ่มที่เสียผลประโยชน์ขึ้นอีกจำนวนมาก และอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลได้

แหล่งที่มา :  คมชัดลึก

Source: ‘อธิการฯนิด้า’แนะ‘ประยุทธ์’ใช้ยาแรงปราบทุจริต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น