วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

'ปลัดคมนาคม' มอบนโยบายบอร์ดรถไฟ สั่งทำแผนฟื้นฟูเรียกเชื่อมั่นกลับ

EyWwB5WU57MYnKOuFZlJUeCziXec0xgljFjcIDILHf7Y3og2NdiY4Gปลัดคมนาคม มอบนโยบายบอร์ดรถไฟชุดใหม่ เร่งทำแผนฟื้นฟูทุกมิติ เรียกเชื่อมั่นกลับ หลังเกิดเหตุกับ ด.ญ.วัย 13 จี้แจงข้อมูล คตร.เดินหน้ารถไฟทางคู่-จัดหารถจักร แก้ปมรั่วไหลรายได้ที่ดิน ด้าน ปธ.บอร์ด ลั่นปรับปรุงความสะอาด-บริการ...

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ CCTVปลัดกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้กับคณะกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือบอร์ด ร.ฟ.ท. ชุดใหม่ก่อนจะมีการประชุมนัดแรก โดยระบุว่า จากนโยบาย คสช. ที่ต้องการให้ฟื้นฟู ร.ฟ.ท.ในทุกมิติ ทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน องค์กรการเงิน ซึ่งจะต้องเร่งทำแผนฟื้นฟูใหม่ เพื่อให้พร้อมนำเสนอต่อ คสช.ภายใน 15 วัน หลัง คสช.มีการตั้งคณะอนุกรรมการฯ ฟื้นฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจ ขึ้นมา

นอกจากนี้ ต้องเร่งเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนและเร่งสร้างขวัญกำลังใจพนักงาน โดยมาตรการในการทำงานที่มีอยู่แล้วจะต้องเข้มงวดมากขึ้น และจากเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงอายุ 13 ปี จะต้องมีกระบวนการสอบสวนอย่างจริงจัง หาว่าบกพร่องตรงจุดไหนเพื่อนำไปสู่กระบวนการแก้ไข

ส่วนการ เร่งรัดโครงการต่างๆ ตามแผนลงทุนวงเงิน 1.7 แสนล้านบาท ดำเนินงานตั้งแต่ปี 2553-2557 นั้น พบว่าถึงวันนี้ ทำได้เพียงรถไฟทางคู่สายฉะเชิงเทรา-แหลมฉบัง และซื้อหัวรถจักร 20 คันเท่านั้น โครงการอื่นๆ ไม่มีความคืบหน้า ทั้งรถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง ซื้อหัวรถจักร 50 คัน และปรับปรุงหัวจักร 56 คัน ซึ่งล่าสุด คสช.ให้ปรับเป็นซื้อ เพราะคุ้มค่ากว่า รวมถึงการจัดหาแคร่ 308 คัน และโบกี้โดยสาร 115 คัน ซึ่งกรณีที่ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) ตั้งข้อสังเกตในแต่ละโครงการนั้น ร.ฟ.ท.ต้องเร่งชี้แจงให้ข้อมูลเพื่อให้โครงการเดินหน้า เนื่องจากการจัดหารถจักรและรถไฟทางคู่ รวมถึงการจัดหาระบบอาณัติสัญญาณ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญของ ร.ฟ.ท.ในการให้บริการที่มีคุณภาพ

สำหรับ การแก้ปัญหารั่วไหล โดยเฉพาะรายได้จากทรัพย์สินที่ดินทั่วประเทศ จะต้องมีการติดตามสัญญาที่ค้างชำระ หรือสัญญาที่ไม่เคยมีการปรับค่าเช่าให้เหมาะสมหรือที่ดินที่ไม่เคยมีการจัด เก็บค่าเช่า เพื่อหารายได้มาพัฒนาบริการ และใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์ที่สุด โดยไม่ต้องสร้างโครงการใหม่ๆ

ขณะที่ปัญหาด้านบุคลากร ต้องสำรวจความต้องการพนักงานในแต่ละส่วนงานและเสนอไว้ในแผนฟื้นฟู รวมถึงสร้างตัวชี้วัดการทำงาน เพื่อให้การบริหารในแต่ละหน่วยธุรกิจ มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการแก้ปัญหาภาพลักษณ์องค์กร ในเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด ทั้งบนขบวนรถ สถานี ตู้เสบียง ห้องน้ำ และการแก้ปัญหากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อไม่ให้โครงการสะดุด ล่าช้าเหมือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บอร์ด ร.ฟ.ท.ชุดใหม่ ได้มีผู้แทนจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านโลจิสติกส์ ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง และผู้แทนจาก สนข.ที่ประสานกับกระทรวงคมนาคมได้  จึงฝากประธานบอร์ดคนใหม่ช่วยพัฒนาพนักงานในทุกระดับ สร้างขวัญกำลังใจ สร้างแรงจูงใจในการทำงาน เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูการรถไฟฯ ให้เป็นไปตามที่ คสช.และกระทรวงคมนาคมคาดหวัง

ด้านนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ ประธานบอร์ด ร.ฟ.ท. กล่าวว่า การทำงานจะสำเร็จได้บอร์ดต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหารและพนักงานทุก คน ซึ่งที่ผ่านมาเห็นว่า มีการละเลยและหย่อนยานไม่ปฎิบัติตามระเบียบที่มี ส่วนปัญหาเร่งด่วนนั้นจะต้องปรับปรุงเรื่องความละอาด และด้านการบริการ ซึ่งจากที่ได้ลงสำรวจแล้วเห็นว่ามีปัญหาจริง.

อ้างอิงจาก:thairath.co.th


Source: 'ปลัดคมนาคม' มอบนโยบายบอร์ดรถไฟ สั่งทำแผนฟื้นฟูเรียกเชื่อมั่นกลับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น