วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สปช.เคาะให้ ศาล รธน. นั่งเก้าอี้ 6 ปี ทำหน้าที่ได้สมัยเดียว

EyWwB5WU57MYnKOuFIwxnRDopSv396q08eLBAQ3OlwKi13QNmPCod6นายวันชัย กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญนั้น ที่ประชุมเห็นตรงกันว่า จะต้องมีการเขียนระบุในรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาคดีใดได้บ้าง เช่น ความขัดแย้งระหว่างองค์กร ความชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการวินิจฉัยเกินอำนาจหน้าที่เหมือนที่ผ่านมา เพราะที่ผ่านมา แม้รัฐธรรมนูญปี 50 จะระบุอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญไว้ แต่ไม่มีความชัดเจน ทำให้เกิดการตีความกันเอง

ดังนั้น ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ต้องเขียนอำนาจหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ชัดเจน แต่คณะกรรมาธิการฯ ไม่ได้เสนอว่า จะให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่พิจารณาคดีอะไรได้บ้าง ต้องให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้พิจารณาเอง ขณะเดียวกัน เรื่องคุณสมบัติของศาลรัฐธรรมนูญต้องเปิดกว้าง ให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องมาจากผู้พิพากษา ผู้มีความรู้ด้านนิติศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์เพียงอย่างเดียว

วันที่ 8 ธ.ค. นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในฐานะคณะกรรมาธิการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สปช. กล่าวว่า คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายฯ มีความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญมีจำนวน 9 คน แต่ลดวาระการดำรงตำแหน่ง จาก 9 ปี เหลือ 6 ปี เป็นได้แค่วาระเดียว เนื่องจากเห็นว่า ระยะเวลา 6 ปี เป็นเวลาที่ไม่มากหรือน้อยเกินไป

ส่วนที่มาของศาลรัฐธรรมนูญให้มาจากคณะกรรมการสรรหาชุดหนึ่ง ที่จะมีความหลากหลายจากภาคส่วนอื่นๆ มากขึ้น ไม่ใช่แค่ 7 อรหันต์เหมือนที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาชุดนี้ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะมาทำหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญจำนวน 2-3 เท่า หรือ 18-27 คน เพื่อส่งให้วุฒิสภาพิจารณากลั่นกรองให้เหลือ 9 คน ไม่ใช่ส่งมาเพื่อให้ ส.ว.ประทับตราให้ความเห็นชอบเพียงอย่างเดียวเหมือนที่ผ่านมา เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น เพราะ ส.ว.จะมีส่วนร่วมในการพิจารณมากขึ้น ไม่ใช่ตรายางเหมือนที่ผ่านมาอีกต่อไป

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: สปช.เคาะให้ ศาล รธน. นั่งเก้าอี้ 6 ปี ทำหน้าที่ได้สมัยเดียว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น