วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เขตบางรักเปิดรับลงทะเบียนผู้ค้างานสีลมถนนคนเดิน

EyWwB5WU57MYnKOuFIsrvvWPn1HIIQeLJBCp0XTaGeYljCE4GYOmB8สำหรับการรับลงทะเบียนผู้ค้าและการคัดเลือกร้านค้ามีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ ผู้ค้าต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเอง พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำประชาชน ส่วนกรณีที่มีผู้ลงทะเบียนมากกว่าจำนวนแผงค้า ทางเขตฯ จะใช้วิธีการจับสลากแผงค้า ซึ่งจะจับสลากในวันที่ 16 ธ.ค. 2257 และจะประกาศผลในวันที่ 17 ธ.ค. 2557 ณ สำนักงานเขตบางรัก หรือทาง www.facebook.com/silomwalking และเมื่อจับสลากได้สิทธิในการขาย แต่ผู้ค้าไม่มาขายติดต่อกัน 2 ครั้ง จะถูกตัดสิทธิในการขายตลอดไป ส่วนผู้ค้าบนถนนสีลมช่วงกลางคืนได้รับสิทธิให้ตั้งวางแผงค้า ณ จุดเดิมโดยไม่ต้องลงทะเบียน

นางสุภาวดี กล่าวต่อว่า ในการจำหน่ายสินค้าผู้ค้าต้องนำโต๊ะ เก้าอี้ ไฟแสงสว่าง พร้อมทั้งตกแต่งร้านค้าเอง นอกจากนี้ ผู้ค้าต้องเก็บสินค้าและทำความสะอาดให้เรียบร้อยหลังเลิกขายทุกครั้ง สินค้าที่ขายต้องเป็นสินค้าที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือปลอมแปลงเลียนแบบ และไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ผู้ค้าที่ได้รับสิทธิต้องนำหลักฐานที่สำนักงานเขตบางรักออกให้ มาเป็นหลักฐานในการตั้งร้าน โดยผู้ได้รับสิทธิจะไม่สามารถมอบ หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ ทั้งนี้ หาก กทม.ตรวจพบมีการกระทำดังกล่าว ผู้ค้าจะถูกตัดสิทธิทำการค้าในกิจกรรมที่ กทม.จัดขึ้น โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โทร.0 2236 1395 ต่อ 6226-28 และ 0 2238 3886 ฝ่ายเทศกิจ 0 2236 1395 ต่อ 6210-12 และ 0 2236 7278.

ผอ.เขตบางรักเผยดีเดย์ 8-9 และ 11-12 ธ.ค.นี้ เปิดรับลงทะเบียนพ่อค้าแม่ค้างานสีลมถนนคนเดิน ฮึ่มห้ามขายเหล้าเบียร์และสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. นางสุภาวดี สิทธิกรไพบูลย์ ผอ.บางรัก กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานคร (กทม.)​ กำหนดจัดกิจกรรมสีลมถนนคนเดิน ในวันอาทิตย์ที่ 21 ธ.ค.นี้ บน ถ.สีลมทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกศาลาแดง ถ.พระราม 4 ถึงแยก ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างเวลา 15.00 - 21.00 น. โดย กทม. กำหนดให้ลงทะเบียน ณ สำนักงานเขตบางรัก ในวันที่ 8-9 และ 11-12 ธ.ค. 2557 ในเวลาราชการ โดยผู้ค้าทั่วไปลงทะเบียนที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมชั้น 5 ส่วนผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบ จากการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ ลงทะเบียนที่ฝ่ายเทศกิจ ชั้น 2

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: เขตบางรักเปิดรับลงทะเบียนผู้ค้างานสีลมถนนคนเดิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น