วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลดความเสี่ยงเตือนภัยผู้สูงอายุกับภัยพิบัติ

67ab8i8gfe5b7i66d5d5f"รองอ๊อด" ได้สอบถามไปยังผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ให้ความรู้ผู้สูงอายุเมื่อ ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากิจกรรมดีจะทำให้มีความรู้หากเจอภัยมาถึงตัวโดย นางฮุยยู แซ่โฉ่  บอกว่า ไม่ค่อยเจอภัยแต่ถ้าเจอก็บอกกับเด็กๆ ว่าให้ออกจากบ้าน ล็อกประตู ขอให้ทุกคนปลอดภัย ส่วนการจัดงานครั้งนี้ดีมากจะได้มีประสบการณ์ ขณะที่ นายสมศักดิ์ แก้วเจริญ กล่าวว่า เป็นการให้ความรู้ ได้ปฏิบัติ ทราบเกล็ดเล็กๆ น้อยๆ ภัยพิบัติกับผู้สูงอายุ หากเกิดเหตุโดยเฉพาะสัตว์จะละเลยไม่ได้เลยในการช่วยเหลือ

ส่วน น.ส.อัมพร ชื่นภักดี บอกว่า มีความรู้เพิ่มขึ้นเวลาเกิดภัยพิบัติต้องทำอะไรบ้าง เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว มีกิจกรรมให้เล่นสนุกสนาน เคยเจอน้ำท่วมอยู่บ้าน ก็จะตุ๋นอาหารที่บ้านการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก มีการสาธิตการช่วยเหลือผู้สูงอายุเมื่อเกิดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย การแสดงของสุนัขกู้ภัย รวมทั้งการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้และรณรงค์ในการลดความเสี่ยงจากภัย พิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต นายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า วัตถุประสงค์เพื่อความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยว กับการดำเนินการของอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ โดยเป็นกิจกรรมทั้งในระดับประเทศสมาชิกและระดับภูมิภาคที่จัดเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 13 ตุลาคม ซึ่งตรงกับวันลดภัยพิบัติสากล ที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันที่สร้างความตระหนักแก่ประชาชนและ เยาวชนในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติพร้อมกันทั่วโลก

"กิจกรรมนี้ที่จัดเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมป้องกันภัยอาเซียนเราเน้นผู้สูง อายุ ข้อตระหนักให้ผู้สูงอายุไปดูแลชุมชนรับภัยพิบัติ ลดความเสี่ยงให้สูญเสียน้อยที่สุด โดยต้องตื่นตัว เตรียมการ ติดตามผลเพื่อลดความเสี่ยงลดความสูญเสียให้มากที่สุด" นายไมตรี กล่าวภัยพิบัติเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เป็นภัยที่น่ากลัวมีอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน สภากาชาดไทย จับมือสหพันธ์สภากาชาดสากลจัดกิจกรรมวันจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัย พิบัติสากล ประจำปี 2557 โดยปีนี้องค์การสหประชาชาติมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมาย คือผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงและได้รับผลกระทบสูงเมื่อเกิดภัยพิบัติ

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ลดความเสี่ยงเตือนภัยผู้สูงอายุกับภัยพิบัติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น