วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ผู้ว่าฯ ธปท. ชี้ให้กู้ดอกต่ำ ล้างหนี้นอกระบบ แค่แก้ปลายเหตุ

EyWwB5WU57MYnKOuFHM1paykUzdni9S9YLiA3coPtCCdrzS5YSGbaWส่วนการที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือชาวนาที่มีรายได้ลดลง ผ่านการจ่ายเงินช่วยค่าต้นทุนการผลิต 1,000 บาทต่อไร่ รายละไม่เกิน 15 ไร่ รวมวงเงินกว่า 40,000 ล้านบาทนั้น คงไม่เป็นประโยชน์ที่จะมาเถียงกันว่าเป็นประชานิยมหรือไม่ เพราะรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งแก้ปัญหาในระยะสั้นไปก่อน และการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา เป็นการจ่ายเงินโดยตรงที่มีกำหนดระยะเวลา กล้องวงจรปิดไม่ใช่โครงการผูกพันระยะยาว อีกทั้งไม่ได้ทำให้เกิดการบิดเบือนกลไกตลาด

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นเพียงมาตรการระยะสั้นในช่วง 1-2 เดือน ที่มีผลเพียงเล็กน้อย ซึ่งในระยะยาวจะต้องเร่งสร้างการศึกษา ให้ความรู้ ฝึกฝนทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ ส่วนการปรับโครงสร้างภาคการเกษตรด้วยการแบ่งโซนเพาะปลูก ก็เป็นข้อเสนอที่ต้องพิจารณา แต่ท้ายที่สุดราคาผลิตผลการเกษตรจะต้องไม่บิดเบือน เพราะจะเป็นการสร้างภาพลวงตา ทำให้เกษตรกรเข้ามาปลูกกันมาก ส่งผลให้ราคาสินค้าตกต่ำ และเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่ภาคเกษตรกว่า 7 แสนคนในช่วงที่ผ่านมา

สำหรับปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระดับสูงถึง 83% ของผลผลิตมวลรวมในประเทศ (จีดีพี) นั้น ธปท.อยู่ระหว่างติดตามปัญหาอย่างใกล้ชิด โดยหนี้ครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อ 2 ปีก่อน แต่เริ่มชะลอตัวลงบ้างในช่วงกลางปี 56 โดยกลุ่มที่มีปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย ส่วนผู้ที่มีรายได้ปานกลางและรายได้มากไม่มีผลกระทบ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่าย และต้องใช้เวลา ไม่สามารถแก้ได้ทั้งหมดภายใน 1-2 ปี

ผู้ว่าฯ ธปท.ชี้แก้หนี้นอกระบบ ไม่สามารถทำได้ในระยะสั้น มองให้กู้ดอกต่ำ แค่แก้ปลายเหตุเหมือนให้ยาแก้ปวด แนะส่งเสริมคนสร้างรายได้ ลดหนี้ ระบุเงินช่วยชาวนาแค่มาตรการระยะสั้น มีผลเล็กน้อย พร้อมจับตาหนี้ครัวเรือนกลุ่มรายได้น้อยเมื่อวันที่ 16 ต.ค. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงปัญหาหนี้นอกระบบที่เป็นสาเหตุให้ชาวบ้าน จาก จ.ลพบุรี จุดไฟเผาตัวเองเมื่อวานนี้ ว่า การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบไม่สามารถทำได้ในระยะสั้น เพราะต้องทำพร้อมกันหลายแนวทางเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ โดยเฉพาะการให้ความรู้กับลูกหนี้ในด้านการออมเงิน ลดการก่อหนี้ และการสร้างรายได้

ขณะที่การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำไปช่วยเหลือ เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น เหมือนกับการให้ยาแก้ปวดเป็นครั้งคราว ซึ่งคงกินยาแก้ปวดตลอดชีวิตไม่ได้ ทำให้ต้องมาคิดว่าการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง ควรจะกลับไปที่สาเหตุ คือการแก้ไขปัญหาจากการสร้างรายได้ จึงจะมีความเหมาะสมมากกว่า

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: ผู้ว่าฯ ธปท. ชี้ให้กู้ดอกต่ำ ล้างหนี้นอกระบบ แค่แก้ปลายเหตุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น